Golf Online

Excelentná kvalita trávnika na štadióne FC Zenit St.Petersburg!

ENGO Group ďalej úspešne pokračuje v projekte Petrovskiy Stadium FC Zenit St.Petersburg

ENGO poskytuje greenkeeping a konzultačné služby. Minulý týždeň sa uskutočnila ďalšia konzultačná návšteva, na stav trávnika sa prišli pozrieť Richard Hayden a Norbert Zaťko.

V St. Petersburgu začalo zimné obdobie s malým množstvom slnečného svetla a to znamená potrebu špecifickej starostlivosti. V období posledných troch zápasov bolo potrebné umelé prisvecovanie, podpovrchové vykurovanie a ďalšie špecifické úkony..

Kvalitný trávnik nesporne prispel k úspechom domovského klubu FC Zenit, nakoľko tým nestratil ani jediný zo zápasov a je na čele ruskej Premier League.

Veríme, že Petrovskiy Stadium, prvé ihrisko s povrchom Fibresand, nastavilo nové štandardy kvality futbalových plôch v Rusku, čo bolo potvrdené všetkými hráčmi aj funkcionármi nielen z domovského klubu, ale aj z ďalších klubov, ktoré na ihrisku hrali.

Povrch ihriska Petrovskiy mal počas posledných 6 rokov v tomto ročnom období vždy problémy. Veríme, že vďaka technológiám  použitým pri výstavbe nového povrchu a vysoko odbornému  greenkeepingu reflektujúcemu  špecifické podmienky bude kvalita trávnika na jar budúceho roku vynikajúca. FC Zenit hrajúci Európsky pohár ho bude potrebovať.

V období s nízkou intenzitou slnečného svetla je trávnik treba umele prisvecovať špeciálnymi lampami.