Golf Online

Golf v Škótsku - odvetvie 1 miliardy libier

Golf v Škótsku - odvetvie 1 miliardy libier

Nová štúdia vypracovaná KPMG v spolupráci s Oxford Economics  ukázala, že golf v Škótsku aktuálne predstavuje odvetvie v hodnote jednej miliardy libier.

Report Value of Golf to Scotland´s Economy, ktorý vypracoval Scottish Golf Union v spolupráci s VisitScotland a Scottish Enterprise, uvádza, že golfový priemysel generuje výnosy vo výške 1,171 mld. GBP vrátane priamych a nepriamych tržieb.

V golfovom odvetví je v Škótsku zamestnaných viac ako 20.000 ľudí, čo predstavuje 300 mil. GBP mzdových nákladov.

Ak vezmeme do úvahy náklady, golf priamo prispieva k hrubému domáceho produktu Škótska (HDP) sumou 496 mil. ročne, čo zodpovedá 0,4%  celkovej ekonomickej produkcie krajiny.

Hamish Grey, CEO Scottish Golf Union, uviedol: "Tieto čísla jasne ukazujú aký význam má golf v škótskej ekonomike. Škótske golfové kluby aj naďalej podnikajú v náročných podmienkach, a to  najmä v oblasti financií a klímy. Naša únia sa im snaží maximálne pomáhať a podporovať ich v ich plánovaných aktivitách.“

Report vychádzal z dát roku 2011 a zameral sa na šesť sektorov golfového priemyslu :

  • Prevádzka golfových areálov
  • Kapitálové investície golfových ihrísk
  • Dodávatelia golfového priemyslu
  • Golfové turnaje
  • Golfový turizmus
  • Golf a nehnuteľnosti  

 

Kľúčové zistenia:


• V Škótsku existuje viac ako 600 golfových zariadení v Škótsku, z toho je 597  golfových ihrísk (2011)

• Golfové zariadenia vytvárajú viac ako 12.300 pracovných miest

• Predaj golfových potrieb (vybavenie, oblečenie a príslušenstvo) predstavuje príjmy 157 mil.GBP

• V roku 2011, golfové turnaje a eventy generovali príjmy vo výške 46 mil GBP. (Open Championship sa v Škótsku v roku 2011 nehral) . R&A prognóza pre ekonomický benefit 2013 Open Championship v Muirfield  je 70 mil. GBP.

• Golfový turizmus generuje príjmy 120 mil. GBP

Celý report je k dispozícii na stiahnutie na www.golfbusinesscommunity.com