Golf Online

Nový prieskum KPMG priniesol prekvapivé informácie

Nový prieskum KPMG priniesol prekvapivé informácie

Nový prieskum KPMG týkajúci sa golfovej participácie v Európe v roku 2015 priniesol okrem iného prekvapivú informáciu o tom, že Holandsko, ktoré má len  203 golfových ihrísk, má výrazne viac golfistiek než Veľká Británia, krajina ktorá má takmer desaťkrát viac golfových ihrísk. Prieskum vyhodnotil dáta z 33 európskych krajín a prezentoval trendy vývoja od roku 1985.

Výskum ukázal, že Anglicko, Škótsko a Wales majú najhoršie výsledky pokiaľ ide o participáciu žien a aj juniorov. Všetky tri krajiny vykazujú podobné parametre pokiaľ ide o pomer mužov a žien, Wales je však na tom najhoršie.

Z celkového počtu golfistov – členov klubov tvoria 79% dospelí muži, 12% dospelé ženy a 9% juniori. V Škótsku je  dospelých mužov 78% z celkového počtu  199.764 členov, 14% dospelých žien a 8% juniorov. Všetky tri krajiny v posledných rokoch bojujú s poklesom participácie, za minulý rok Anglicko prišlo o 34.018 členov a 8 golfových ihrísk, Škótsko o 10.048 členov a 6 ihrísk a Wales o 2.361 členov a 2 ihriská. Ďalším zo zavedených golfových trhov, ktorý čelil negatívnemu vývoju bolo Španielsko, ktoré v roku 2014 zaznamenalo pokles členov o 14.275 ( z takmer 300.000) a zatvorenie 3 golfových ihrísk. 

Medzi krajiny s vysokým podielom golfistiek (nad 70%) patrí Rumunsko, Maďarsko, Portugalsko a Poľsko, zatiaľ čo niekoľko iných má sadzbu na úrovni pod 60%. Zaujímavosťou je Turecko, ktoré eviduje viac juniorských golfistov (45%)  ako dospelých mužov (39%).

Čiže aj keď má Anglicko zďaleka najvyšší počet golfových ihrísk v Európe (1849) a najvyššie množstvo členov golfových klubov, všetky ostatné krajiny z prvých piatich miest rebríčka majú viac ženských hráčok. Anglicko eviduje 94.138 hráčok,  zatiaľ čo Francúzsko má 103.802, Holandsko (s 32% ženskou participáciou) má 123.410 registrovaných hráčok a Švédsko ešte o 17 viac, ale Nemecko ( s 35% podielom žien) je krajinou s absolútne najvyšším počtom žien – 222.581, dvakrát toľko ako Anglicko.

V globálnom hľadisku však Európe dominujú muži, v roku 2014 predstavoval ich počet 66%  všetkých golfistov, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 3%. Ženy tvorili v roku 2014  25%,  juniori cca 9% všetkých registrovaných golfistov.

Napriek mnohým iniciatívam zameraným  na prilákanie juniorov, ich počet v priebehu roku 2014 celkovo klesol o 25.445 golfistov (mínus 9%). V piatich najväčších európskych golfových krajín pokles juniorov predstavoval 12.671, čo je o 7% menej ako na začiatku roka 2014.

Ak sa pozrieme na celé obdobie 1985- 2010, počet golfistov rástol v priemere o 5% ročne. Naproti tomu pokles posledných štyroch rokov bol  v priemere o 1,2% ročne, najhorším obdobím bol rok 2013, kedy bol zaznamenaný pokles až o 2,4% a rok 2014 s poklesom 2% ročne. Tento nepriaznivý trend od roku 2010 možno čiastočne pripísať na vrub  hospodárskej kríze, ale tiež napríklad zmenám v životnom štýle, ktoré takisto mali svoj dopad.

Česká republika je považovaná za najviac rozvinutý golfový trh v rámci  východnej Európy. Golfová participáciu tu rástla aj  v čase globálnej hospodárskej krízy a počet golfistov sa od roku 2007 takmer zdvojnásobil - na začiatku roka 2015 bolo v ČR 56.438 registrovaných golfistov.

Čo sa týka počtu golfových ihrísk, v roku 2014 nenastala v danom regióne prakticky žiadna zmena, čo môže indikovať stabilizáciu v roku 2015.

"Veľký dôraz bol kladený na aktivity zamerané na popularizáciu hry u žien a juniorov, " povedal hovorca spoločnosti KPMG. 

"Aj keď tento trend je zrejmý aj v iných častiach sveta, najmä v Ázii, efekty v Európe zďaleka nie sú také zjavné - s výnimkou Holandska, Rakúska, Nemecka a Švajčiarska.“

"Hneď ako sa Európa dostane z hospodárskej recesie, golf opäť obnoví svoje postavenie ako obľúbenej voľnočasovej a rekreačnej zábavy. Rôzne iniciatívy na jeho popularizáciu u širšej verejnosti budú stále potrebné a dúfajme, že v budúcnosti prinesú viditeľnejšie výsledky. 

„Aj napriek tomu, že do golfu prenikli rôzne nové technológie a výdobytky v podobe sociálnych sietí či aplikácií, základné prvky golfu ako priateľstvo, súťaživosť a spojenie s prírodou by jednoznačne mali byť zachované.“


"Dúfajme, že výsledky, ktoré sa ukázali v niektorých krajinách signalizujú začiatok nových lepších časov. Belgicku a Švajčiarsku sa podarilo prilákať ku golfu viac nových hráčov. Iniciatívy ako Dni otvorených dverí organizované  golfovými federáciami alebo juniorské programy v Škótsku by v budúcnosti mohli priniesť ešte viac pozitívnych výsledkov.“

Celý prieskum KPMG si môzete stiahnuť TU: