Golf Online

Priateľská atmosféra v klube je najdôležitejšia

Priateľská atmosféra golfového klubu je hlavným faktorom, ktorý  pozitívne vplýva na nové členstvá v golfových kluboch vo Walese. Vyplynulo to z nového prieskumu.
Štúdia Golf Development Wales zdôrazňuje význam priateľskej atmosféry a uvítania nových členov a taktiež význam priateľských či príbuzenských vzťahov pre nábor nových členov.

Tieto dva faktory boli uvedené ako hlavné dôvody pre vstup do golfového klubu v prieskume, ktorého sa zúčastnilo takmer  2000 ľudí, ktorí absolvovali  nový New2Golf program.  Boli dokonca  dôležitejšie pre tých, ktorí svoje členstvo obnovovali.

Dvaja z troch ľudí, ktorí prešli programom New2Golf sa neskôr stali členmi golfového klubu. Vyplynulo to z online odpovedí , ktorého sa väčšinou zúčastnili ženy.  Keďže respondenti sa stali členmi širokej skupiny golfových klubov, ukázalo sa, že priateľskou atmosférou disponuje mnoho klubov a 90% respondentov uviedlo že sú  "veľmi spokojní " alebo "spokojní " s uvítaním akého sa im dostalo.

„Je to naozaj dôležitá spätná väzba a klubom pomáha uvedomiť si, že skutočne existuje veľa vecí, ktoré možno urobiť aby získali nových členov“, povedal  Hannah Fitzpatrick ,Golf Union of Wales Development Director. „Mnoho klubov víta nových členov veľmi priateľsky a uvedomuje si aj dôležitosť faktu, že spokojní členovia môžu priniesť ďalších – ich priateľov, príbuzných, známych a pod.

„Prieskum ďalej ukazuje, že aj keď noví  golfisti sa nestanú členmi klubov okamžite, môžu tak urobiť v budúcnosti  keď budú mať času, budú sa cítiť istejší v golfe alebo pochopia, že členstvo je pre nich výhodné.

„Rovnako ako nové typy členstiev zamerané napr.  na ľudí, ktorí majú na hranie menej času, je pre kluby určite užitočné aj zostať v kontakte s účastníkmi programu New2Golf (raz alebo dvakrát  ročne) s cieľom udržať s nimi kontakt a  motivovať ich stať sa členom ak budú na to pripravení.“

Väčšina z opýtaných, ktorí sa nestali členmi klubu uviedli ako hlavné dôvody nedostatok času a náklady. Avšak dve tretiny uviedli, že v golfe plánujú pokračovať a iba jeden vstup do klubu v budúcnosti vylúčil.

Sociálne aktivity v klube  boli dôležitejšie viac pre ženy, zatiaľ čo získanie handicapu a možnosť hrať turnaje boli dôležitejšie pre mužov. Turnaje a súťaže boli však dôležité aj pre tretinu nových členiek.

„Všetky tieto aktivity sú prínosné nielen pre kluby, aj pre šport ako taký a hlavne pre ľudí, ktorým pomáhajú zostať  aktívnymi  po celý zvyšok svojho života,“ dodal Fitzpatrick .

New2Golf je program pre kluby , ktorý motivuje účastníkov aby začali hrať golf rýchlejšie – prostredníctvom koučov, voucherov a rôznych iných výhod.   Každý nový člen New2Golf dostane balíček  ktorý obsahuje pravidlá, etiketu, uvítaciu brožúru, 50% zľavu na hodinu výuky, voucher na výuku 6 hodín za cenu 5, voucher pre priateľa alebo rodinu, poistenie a iné výhody.
Program beží druhý rok a priniesol 1.796 nových členov (  776 žien,  429 chlapcov,  290 mužov a 301 dievčat)

Vďaka faktu, že Wales hostil RyderCup , 200.000 ľudí malo šancu sa s golfom zoznámiť.  5000 vyškolených dobrovoľníkov pomáha v golfových kluboch a 38 zariadení sa venuje rozvoju golfu ako hry.

Podrobné informácie o programe New2Golf nájdete TU: 
Golf Union of Wales -  www.golfunionwales.org

Zdroj: www.golfbusinessnews.com