Golf Online

Zaostrené na Rio

Golf – jeden z olympijských športov v Rio de Janiero 2016. Aký bude podiel zúčastnených krajín a systém výberu golfových hráčov - mužov i žien pre účasť na olympiáde?

Golf bude súčasťou Olympijských hier v roku 2016 v Rio de Janiero. Formát navrhnutý a prijatý na 121. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (IOC) spočíva v tom, že mužská a ženská súťaž sa bude hrať na 70 jamiek na rany, pričom spolu nastúpi 60 hráčov. "K tomuto rozhodnutiu sa dospelo po porade popredných svetových hráčov," hovorí Peter Dawson, výkonný riaditeľ R&A. "Cítili, že toto bol najlepší spôsob ako určiť šampióna."

"15 najlepších z mužského svetového rebríčka a top 15 zo svetového rebríčka žien majú účasť zaistenú, zbytok sa vyberá z ďalších hráčov z rebríčka, pričom je výber obmedzený počtom 2 hráčov z každej krajiny. Krajina však môže mať viac ako 2 hráčov, ak má viac ako 2 hráčov v top 15."

Zvyšných 45 hráčov bude zahŕňať najvyššie zaradených hráčov z krajín, ktoré ešte nemajú dvoch hráčov. Súčasný svetový rebríček či už mužskej alebo ženskej hry ukazuje, že najmenej 30 krajín bude zastúpených v oboch súťažiach mužov i žien zo všetkých kontinentov. Na základe tohto návrhu bude možné pozrieť si aj niekoľko hráčov, ktorí sa zúčastňujú mimo top 200 v rebríčku. Týmto hráčom je tak zaistený nezabudnuteľný zážitok.

Rio de Janeiro nemá v súčasnej dobe žiadne golfové ihrisko, ktoré by bolo vyhovujúce ako olympijské. Favoritom je však Rio International Golf Rezort, vzdialený približne 30 míľ od mesta, ktorý by mal byť otvorený v roku 2013, s dvoma golfovými ihriskami navrhnutými sirom Nickom Faldom a Stevom Smyersom. Jedno ihrisko je posadené do hôr s výhľadom až 70 míľ, druhé je vsadené do doliny. Práce ešte len majú začať, sú naplánované na jar 2010, takže je dosť času na vybudovanie do roku 2016. Rovnako ako je veľa času i na iné projekty golfových ihrísk, z ktorých sa ešte takisto môže niektoré dostať do popredia a hostiť golfovú olympijskú súťaž. Necháme sa prekvapiť.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 599) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
United States
mildreddbrown3
15.02.24 08:14

The Fad society needs more heavily inspired fiction of the finest qualities. joe[..] miller brown jacket

Safetoto
Safetoto
15.02.24 07:55

Greetings to the newest members of our community! Your presence enriches the fabric of our shared experience.!!! -->

Best
Aman Pandey
12.02.24 18:36

Hey there! I was browsing through your blog and came across your post about dental care tips. It's always great to stay informed about maintaining oral health! However, I couldn't help but notice the link you provided - "Buy xanax online near me." It seems a bit unrelated to dental care. Maybe there's a mistake or a mix-up in the links? Regardless, I appreciate the dental advice and look forward to more informative content from you.

Great
Thelaptops
12.02.24 18:36

Hey there! I recently stumbled upon this fascinating article and couldn't help but notice the mention of Ambien for sale. It's intriguing to see how technology and online services have made medications more accessible. However, it's crucial to prioritize safety and consult with healthcare professionals before making any purchases. Your health matters, and informed decisions lead to better outcomes. Thanks for sharing valuable information!

스포츠중계
스포츠중계
07.02.24 08:23

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business 스포츠중계

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next