Golf Online

Pochopte myslenie golfového architekta

Anglické príslovie „Ťava je kôň, ktorý prešiel parlamentom“ síce nepochádza z odvetvia renovácie golfových ihrísk, ale často sa tam dá aplikovať.

Keď architekt koncipuje master plán alebo rekonštrukčný projekt, snaží sa vždy pochopiť situáciu, problematiku ihriska a mentalitu či spôsob myslenia majiteľov príp. schvaľovacej komisie. Predpokladom efektívnej práce komisie a plynulého priebehu rekonštrukčných prác je okrem iného pochopenie úlohy golfového architekta a spôsob jeho myslenia. Niekoľko nasledujúcich tipov by mohlo byť nápomocných. 

Dizajn je o funkčnosti, nielen o estetike 

Vzhľad je to prvé, čo golfisti posudzujú, takže tvrdenie, že je pre architektov až na poslednom mieste nie je jednoznačné. Steve Jobs povedal: „Dizajn nie je len to, ako to vyzerá a ako to ľudia vnímajú. Dizajn je to, ako to funguje.“ Golfová architektúra je hľadanie čo najoptimálnejšej kombinácie rôznych prvkov tak, aby si hráči mohli čo najviac užiť hru. Využitie daností a štruktúry pozemku a vytvorenie stratégie sú len prostriedky vedúce k lepšiemu golfovému zážitku, nie sú konečným cieľom. 

Architekt Louis Sullivan zastával frázu „Forma nasleduje funkciu.“ Neskôr dodal: „Identita budovy spočíva v dekorácii, resp. zdobnosti.“ Kvalitné golfové ihriská sú aj funkčné, aj estetické. Dobrý a zlý dizajn zvyčajne ľahko rozpoznáte, ale skvelý dizajn je vždy jasný a transparentný. Dizajn je ako strážnik – málokedy sa o ňom hovorí, ak tak len v prípade veľkej chyby – keď vyhodí VIP návštevníka. 

Zlý dizajn dokážu golfisti identifikovať veľmi ľahko - proste sa im nepáči. Ale na druhej strane pokiaľ ide o dobrý dizajn dokážu len veľmi zriedka presne určiť prečo sa tam cítia dobre. Je to skrátka dobrý dizajn! 

Dobrý dizajn rovná sa dobrý biznis

„Ľudia ignorujú dizajn, ktorý ignoruje ich.“ (Frank Chimero). Ak uvažujete o tom, že nezaangažujete architekta aby ste ušetrili náklady, tak to nepochopíte. A naviac vám zrejme ani nedôjde, že niečo nechápete.  

Všetko má svoj dizajn, ale nie každý dizajn je dobrý.  Jedinou alternatívou k dobrému dizajnu je zlý. A ten vás buď bude otravovať 20 rokov, alebo ho po desiatich nákladne prestaviate. Ak s vami váš architekt bojuje, robí to v záujme dobrého dizajnu a pre vaše dobro, aj keď vás tým privádza k šialenstvu. 

Neexistujú žiadni „Master Builders“

Niektoré komisie očakávajú, že architekt „zostúpi z výšin“ s vizionárskymi návrhmi. Dokonca aj egoista Frank Lloyd Wright povedal, že nikdy nenavrhol budovu predtým, než videl pozemok a stretol sa s ľuďmi, ktorí ju budú užívať. Dizajn je najmä o kontinuálnom spoločnom úsilí vlastníkov, užívateľov a architekta.

Vznik dizajnu je ako vedecký proces.

Oba začínajú analýzou, formulujú možné riešenia, potom ich testujú a na základe výsledkov vyberú ten najlepší. 

Proces vzniku dizajnu vždy začína skúmaním a analýzou východiskového stavu a formuláciou zámeru a cieľov. Pokračuje vypracovaním niekoľkých predbežných konceptov, z ktorých každý je založený na rôznych predpokladoch vychádzajúcich z rôznych konkurenčných priorít (napríklad dlhšie vzdialenosti jamiek, náročnejšie jamky, zachovanie vegetácie na pozemku, ľahšia údržba a pod.) Jedine po porovnaní, kombinácii a modifikácii týchto konceptov (a mnohých živých diskusiách) sa dostanete k najlepšej konečnej verzii. 

... Okrem prípadov, kedy tomu tak nie je 

Inšpirácie môžu architektov zasiahnuť kedykoľvek a nápady sa môžu týkať aj tých najmenej pravdepodobných miest. Einstein povedal: „K žiadnemu z mojich objavov som sa nedopracoval prostredníctvom procesu racionálneho myslenia.“ Aj napriek tomu, že s vyššie uvedeným vyhlásením nesúhlasím na 100%, pripúšťam, že voľné a nezaťažené myslenie môže priniesť svoje ovocie a nikdy by nemalo byť a priori odmietané, ani architektom ani majiteľmi. 

Pravidlá a zásady

Sloboda v golfovom dizajne však podlieha určitým základným pravidlám a zásadám, ktoré majú pôvod v histórii, evolúcii a teórii golfového dizajnu.  Architekti by síce tieto zásady mali rešpektovať, ale zároveň by nemali poprieť  detskú zvedavú dušu a zostať otvorení nápadom. Dizajnér musí vedieť, kedy sa pravidlá porušiť dajú. Nikdy znamená nudu, ale príliš často zase môže znamenať katastrofu.

Dizajn je o nájdení rovnováhy

Najlepší dizajn prináša rovnováhu medzi rozpočtom, obchodným zámerom, praktickosťou, logikou a umením, ako aj konceptom, výstavbou a detailom. A aj keď v dizajne existuje zopár univerzálnych pozitív a negatív, najlepšie riešenie vždy reflektuje vašu špecifickú situáciu. Neexistuje dizajn, ktorý by bol univerzálne vhodný pre všetkých. V politike aj v dizajne sa dá povedať, že optimálne riešenie predstavuje polcestu medzi „šťastným a spokojným“ a „nešťastným a nespokojným“. Vtedy sa dá hovoriť o dobrom a vyváženom riešení.

Architekt sa zodpovedá mnohým ľuďom 

Architekti majú mnoho posudzovateľov, ktorí síce nie sú zastúpení v schvaľovacom výbore, ale ktorí takisto návrh musia odobriť. Z hľadiska konštrukčného sú to vlastníci, z hľadiska právneho rôzne verejné inštitúcie, z hľadiska morálneho golfisti, z hľadiska finančného ekonómovia a účtovníci, z hľadiska praktického supervisori ihriska, z hľadiska etického majitelia susedných objektov či pozemkov, obce či inštitúcie ochrany životného prostredia  atď. 

Akékoľvek obmedzenia či komplikácie sú na to, aby sa prekonávali.

Vždy sa vám môže stať, že susedný pozemok je lepší či vhodnejší, ale sú to práve špecifiká či obmedzenia, na základe ktorých vzniká jedinečný dizajn. Nad komplikáciami nikdy nenariekajte.

Jednoduchosť sa oplatí. 

Opäť môžeme citovať Einsteina, ktorý povedal: „Mali by sme veci robiť tak jednoducho ako sa len dá, ale nie jednoduchšie.“ Najlepší dizajn je v zásade jednoduchý dizajn. Prehnané komplikácie, ktoré výrazne sťažujú výstavbu sú znakom zlej koncepcie. Dobrý golfový dizajn nie je taký komplikovaný ako si golfisti myslia (a niektorí architekti hlásajú). 

Je ťažké vysvetliť dobrý dizajn

Väčšina golfistov naozaj nedokáže čítať plány a výkresy. Ak má váš architekt moderné 3D grafické funkcie, v každom prípade neľutujte peniaze a priplaťte si, aby ste si koncept dokázali reálnejšie predstaviť. Mnohokrát jeden obraz  naozaj stojí za tisíc slov komunikácie o danom zámere. 

Moderné  technológia umožňujú členom výboru daný dizajn lepšie odprezentovať. Predpokladom alebo skôr podmienkou je, že je architekt do projektu zaangažovaný včas a musí projekt v danej fáze vypracovať hlbšie ako je obvyklé. Náklady sú vyššie, ale väčšina ľudí sa zhodla na tom, že to stojí za to. 

Článok bol uverejnený na www.golfindustry.com, autorom je Jeffrey D. Brauer.