Golf Online

Aerifikácia, alebo nechajte pôdu dýchať

Aerifikácia je zásadná operácia, ak chcete mať trávnik, ktorý bude doslova prekvitať. Prevzdušňovanie dodá pôde kyslík, je však veľmi dôležité v akej forme. Veľký vplyv má aj závlaha a manažment vody.

Každý živý organizmus - baktérie, rastliny či živočíchy - potrebuje k svojmu životu kyslík. Ľudia vydržia týždne či dokonca mesiace bez potravy, mnoho dní aj bez vody. Ale bez kyslíka neprežijú dlhšie ako pár minút.

Život je o rovnováhe a platí to prirodzene aj o pôde, v ktorej pestujeme rastliny. V ideálnom prípade je pomer 50% pôdy, 25% vody a 25% kyslíka. Často však práve kyslíka býva v pôde nedostatok. V ideálnom svete by greenkeeperi prevzdušňovali čo najčastejšie, rôznymi spôsobmi a do rôznych hĺbok. Golfisti by to však určite neocenili. Aerifikácia, špeciálne na greenoch, je zásah, ktorý  do veľkej miery narušuje hru, ale na druhej strane je veľmi dôležitá pre kvalitu povrch.

Aerifikácia znamená zníženie kompakcie, ale hlavne zvýšenie obsahu kyslíka v oblasti koreňovej zóny. Prečo? Existuje mnoho rôznych druhov baktérií a o mnohých z nich vieme veľmi málo.

Rozlišujeme tri hlavné formy, ktoré by mal mať každý greenkeeper poznať:

  • aeróbne - tj. tie, ktoré pre svoj rast potrebujú kyslík
  • fakultatívne anaeróbne – rastú v prostredí bez kyslíka aj s ním
  • anaeróbne – pre svoj rast kyslík nepotrebujú

Čím viac kyslíka pôda obsahuje, tým viac sa bude aeróbnym baktériám dariť. Kyslík je nevyhnutný pre ich bunkové dýchanie, následne sa uvoľní oxid uhličitý, voda a živiny potrebné pre rast koreňov. Všetci vieme ako vyzerajú greeny pár dní po aerifikácii. Zabezpečili sme kyslík pre baktérie, ktoré ho potrebovali a tie následne vyprodukovali CO2 a živiny využiteľné pre koreňový systém. Všetko čo potrebujeme, je robiť to na pravidelnej báze a na celom povrchu – čo je dosť ťažké, pokiaľ to robíme len pomocou hrotov.

Nezabúdajme, že:

  • Rastliny sú schopné získať asi 80% pre nich potrebného oxidu uhličitého z pôdy – ale len v prípade, že je pôda dostatočne prevzdušnená.
  • Aeróbne baktérie dokážu účinne bojovať s patogénmi, takže výsledkom je menší výskyt chorôb.

V eliminácii stresu trávnika nám pomôže práve dostatočný obsah kyslíka v pôde. Greenkeeperi sú často pod tlakom golfistov a manažmentu aerifikáciu obmedzovať, najmä vtedy, ak sa trávnik zdá byť na prvý pohľad v poriadku. Ale ak v pôde nie je dostatok kyslíka, korene nerastú a trávnik bez dostatočnej koreňovej zóny (v dlhodobej perspektíve) nebude nikdy kvalitným hracím povrchom. Na obrázku môžeme vidieť otvory po aerifikácii dutými hrotmi v trávniku bez čiernej vrstvy.  Ak je v pôde dostatok kyslíka (25% je dobrá východisková hodnota), korene môžu rásť. Ak  pôdou, ktorá obsahuje minerály s obsahom síranov , prenikne podzemná voda, niektoré z týchto minerálov sa vo vode rozpustia. Špeciálny druh baktérií – sírne baktérie  – môže zmeniť síran  a ostatné síru obsahujúce komponenty, vrátane prírodných organických materiálov, na plyn sírovodíka(H2S)  a vytvoriť  tak podmienky pre vznik čiernej vrstvy.

Kyslík sa pomalšie rozptyľuje v mokrej a hutnej pôde. Za týchto podmienok sa obsah kyslíka môže v priebehu pár hodín znížiť aj o niekoľko percent. Ak jeho obsah klesne na 10-12%, väčšina rastlín začne mať vážne problémy. Nízky obsah kyslíka má tiež vplyv na rozklad organickej hmoty a tvorbu plsti. Na úkor aeróbnych baktérií sa premnožia anaeróbne a pôda zareaguje zvýšeným podielom čiastočne oxidovaných organických kyselín,  etylénových plynov  a anorganických komponentov, pre rastliny toxických.

Železo a síra alebo mangán a síra sa môžu vyzrážať, čo vedie k upchávaniu pórov v pôde, tvorbe čiernej vrstvy a premnoženiu patogénnych baktérií. Rozklad dusíka sa spomalí a ten má tendenciu sa kumulovať v koreňovej zóne. Tým sa zvyšuje riziko chorôb.

Do anaeróbnej pôdy môžete aplikovať akékoľvek hnojivo, efekt však bude minimálny. Buď sa živiny vyplavia alebo - čo je horšie - zostanú  v organickej hmote, kde môžu spôsobiť celý rad problémov. Rozklad organickej hmoty sa spomalí,  vzniknutá čierna vrstva bude limitovať drenáž a výmenu vzduchu a plynov.

Ak je pôda premokrená a prístup kyslíka do pórov je zásadne obmedzený, aeróbne pôdne mikroorganizmy a korene rastlín použijú dostupný kyslík pre aeróbne procesy. Pôda bude trpieť nedostatkom kyslíka, premnožia sa anaeróbne mikróby, čo bude mať negatívny vplyv na rast.

Cieľom aerifikácie dutými hrotmi je fyzické odstránenie organickej vrstvy a plsti a zníženie kompakcie pôdy, čo vytvorí lepšie podmienky pre prístup kyslíka do pôdy. Cieľom aerifikácie plnými hrotmi je priame prevzdušnenie. Organická vrstva v pôde vytvára malé póry, ktoré zadržiavajú vodu.  V zdravom trávniku vzniká veľké množstvo organickej hmoty, ktorá môže byť užitočná, pokiaľ sa udrží v optimálnom množstve. Pôdy, ktoré majú dostatok kyslíka, obvykle nemajú problém s nadmernou tvorbou plsti.

Záverom možno povedať, že existuje niekoľko procedúr, ktoré môžu byť využité na kontrolu tvorby plsti a na zachovanie optimálneho obsahu kyslíka v pôde. Patria k nim aerifikácia, kontrola a údržba drenáží, monitorovanie množstva vody použitého na závlahu a aj použitie nových produktov na trhu. Napr. kontrolované použitie vlhčiacich činidiel, ktoré zadržiavajú vodu a penetračných vlhčiacich činidiel v podmienkach napr. po výdatných dažďoch, môže výrazne pomôcť.  Platí totiž, že čím viac vody sa nachádza vo vrchnej vrstve koreňovej zóny, tým menej miesta tam zostane pre kyslík.  Pre turf manažérov je dobré mať prehľad aké produkty môžu využiť na vytvorenie lepších podmienok pre aeróbne pôdne mikroorganizmy,  ktoré sú nevyhnutné pre zdravý rast. Nové technológie nám poskytujú produkty, ktoré umožňujú dodať chemickú formu kyslíka do pôdy, ktoré trpí jeho nedostatkom.

Článok bol publikovaný v časopise Greenkeeping, autor David Snowden.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 62) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Sodylowl
Sodylowl
08.07.22 01:01
Williamrap
Williamrap
02.07.22 01:52

самоходные штабелеры
http://www.shtabeler-elektricheskiy-samokhodnyy[..]

AthbalteF
AthbalteF
25.06.22 19:19

sildenafil cream sildenafil vs sildenafil citrate https://sildenafilrealed.com/

EcekSeath
EcekSeath
21.06.22 23:01

hindi essay for class 7th essay on work experience is the best teacher https://essaychekhere.com/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next