Golf Online

Ako často meniť pozíciu jamky na greene?

„Niektorí naši členovia by nedbali, aby sme pozíciu jamky menili denne. Doteraz sme to nerobili, pretože ihrisko nebolo natoľko vyťažené.."

Aký je názor experta? Mala by sa pozícia jamky meniť často? 

Frekvencia zmeny jamky na greene závisí od mnohých faktorov:  vyťaženosti ihriska, tempe rastu trávnika, dostupnosti  pracovnej sily atď. 

Z pohľadu každodenného využitia ihriska je účelom zmeny pozície jamky hlavne rozložiť záťaž na celý povrch greenu, nielen na niektoré jeho oblasti. Znamená to väčšiu ochranu  frekventovaných oblastí pred mechanickým opotrebením, resp. poškodením.

V sezóne, kedy je ihrisko veľmi vyťažené je častá,  tj. každodenná zmena pozície jamky nutná, aby sa zabránilo nadmernému opotrebeniu trávnika chôdzou, športovou obuvou so spikami a aby integrita jamky zostala zachovaná. Existujú hráči, ktorí si nedávajú pozor a okraje jamky môžu poškodiť  pri vyberaní loptičky z jamky, prípadne odoberaním a vracaním zástavky. 

Niekedy sa poloha jamky môže meniť dokonca dvakrát denne – v prípade vysokej záťaže, napr. pri verejných ihriskách.  Ihriská , ktoré nie sú až do takej miery vyťažené, môžu  takisto meniť polohu jamky  každý deň, ale z dôvodu urobiť ihrisko zaujímavejším pre hráčov.

Superintendanti vysoko vyťažených ihrísk musia zvážiť umiestnenie jamky a jej vplyv na tempo hry. Ideálne by to malo byť tak, že jamka na ľahšie dosiahnuteľnejšej pozícii by mala byť v dňoch, kedy je ihrisko veľmi vyťažené a hráči tak na greene nestrávia  viac času ako by bolo vhodné. Keďže počet ľahších pozícii je obmedzený, ťažšie, tj. „zastrčenejšie“ lokality by mali byť zvolené pre dni,  kedy je na ihrisku menšia prevádzka.  Bude to zároveň aj výzva pre hráčov, najmä pri menších  a náročne tvarovaných greenoch.

Všeobecne by sa dalo povedať, že väčšina golfových ihrísk preferuje zmenu pozície jamky na každodennej báze.  Nie všetky ihriská však majú k dispozícii dostatok pracovnej sily, ktorá by tento úkon vykonávala, pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné na to, aby sa zabránilo poškodeniu greenu.

V reále často funguje kompromis. Nové jamky sa vŕtajú po náročných vyťažených dňoch a potom počas ľahších dní jamka môže zaostať na rovnakej pozícii aj niekoľko dní. Treba však mať na pamäti, že interval zmeny pozície jamky nesmie byť príliš dlhý – aby laterálne výhonky trávnika  dokázali prerásť naprieč celou jamkou.

Článok bol publikovaný na www.usga.org sekcia  Experts explain