Golf Online

Ako efektívne prevzdušniť greeny?

Vyriešte svoj problém so zhutnenou pôdou!

Zhutnená pôda je zdrojom problémov. Prístup kyslíka ku koreňom rastlín a pôdnym mikroorganizmom je obmedzený, zrážková voda nevsakuje a trávnik je náchylný na choroby. Jeho regenerácia je ohrozená.

Aerifikátory intenzívne prevzdušňujú vegetačnú vrstvu a uvoľňujú zhutnenie, ktoré je spôsobené zaťažením trávnika.


Ideálnym riešením pre zhutnenú pôdu je stroj „PLANET AIR HD50“, ktorý predstavuje novú generáciu v prevzdušňovaní!

Výsledky sú viditeľné už po prvom ošetrení

Planetový prevod vytvára unikátny bočný a lineárny pohyb lopatiek a prekypruje pôdu pod povrchom.

Stroj vytvára malé otvory na povrchu, ale veľké vo veľkej miere prevzdušňuje a rozrušuje spodné vrstvy pôdy. Toto rozrušenie umožňuje rýchlejšie vsakovanie vody a prístup kyslíka ku koreňom rastlín a k pôdnym mikroorganizmom.

Prenikanie a vsakovanie vody sa obnoví okamžite po prvom ošetrení strojom PlanetAir a je možné ho vykonávať počas celého vegetačného obdobia.

Ošetrenie neovplyvňuje hru

PlanetAir je tiež vybavený predným a zadným valcom, ktorý kopíruje a spevňuje povrch. Po ošetrení greenu strojom Planet Air nieje hra ovplyvnená, lebo stroj nezanecháva porušený alebo poškodený povrch a jediným viditeľným výsledkom na povrchu greenov sú rady malých rezov, ktoré vyzerajú ako z stehy zo šijacieho stroja. 

PlanetAir je možné použiť s dvomi typmi nožov:

1. Shatter knives (rozrezávacie nože) s hrúbkou noža: 1/8“, 1/4“, 3/8“

2. Corring knives (štupľovacie nože) s priemerom štupľov: 1/2“, 3/4"

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA STROJA PlanetAir HD 50

Šírka záberu (m): 1,25
Max hĺbka penetrácie /cm/: 10
Hmotnosť (kg): 455
Pohon: cez PTO traktora: Min 16 hp / 540 rpm
Produktivita (ha/ hod.): 0,5
Pracovná rýchlosť (km/hod): 4-9
Prerezávacie nože: Výkovok z tvrdenej nástrojovej ocelePlanetAir ťahaný za vozidlom s prídavným motorom: Vanguard 23 HP

Kompletný sortiment strojov na údržbu profesionálnych trávnikov nájdete na www.3gmachinery.eu. Máte otázku ? Napíšte nám!

Pozrite si video ako PlanetAir pracuje: