Golf Online

Ako vybrať piesok do bunkra?

Zachovanie vysokej kvality pri nižších nákladoch sa za posledných päť rokov stalo v dôsledku ťažkých ekonomických podmienok mantrou pre mnoho  golfových ihrísk. Teoreticky sa to definuje ľahko, uskutočniť to v praxi je ale zložitejšie.

Nikde to nie je zreteľnejšie ako v oblasti krátkodobej a dlhodobej údržby bunkerov. Golfisti  na ne ľahko a rýchlo vyjadria svoj názor, povedia, čo sa im páči a čo im naopak nevyhovuje a veľmi často majú tieto diskusie jedinú tému – piesok.

Zdá sa, že často je „najlepší“ práve piesok, ktorý sa nachádza stovky kilometrov  ďaleko a má takmer šialenú cenu. Niektoré ihriská sú ochotné piesok prepraviť  cez polovicu krajiny v snahe mať dokonalé a konzistentné bunkre, zatiaľ čo iné si výmenu piesku vôbec  nemôžu dovoliť.  Účelom  tohto článku je  osvetliť problematiku kvality a vhodnosti piesku  a uľahčiť tak zodpovedným osobám rozhodovanie.

EKONOMICKÉ OTÁZKY

Piesok je ťažký materiál a obvykle ho treba veľké množstvo.  Transportné náklady sú tak témou číslo jedna.  S neustále stúpajúcou cenou palív stúpajú aj prepravné náklady, ktoré sú mnohokrát vyššie ako cena samotného  piesku. Situáciu navyše komplikuje aj trend nakupovať piesok z iných ako lokálnych  zdrojov. Prepravné náklady potom tvoria extrémne vysokú časť  celej dodávky. V extrémnych prípadoch  kluby platia 100USD za 1t piesku plus vysoké prepravné náklady.  Dôvod týchto extrémnych výdavkov je obvykle predpoklad, že lokálny piesok nie je buď k dispozícii alebo nedosahuje požadované kvality.

V čase, keď ekonomické podmienky nie sú priaznivé, by však dôkladné preskúmanie pieskov, ktoré sú dostupné v danej lokalite bolo veľmi múdrym a efektívnym riešením pre akékoľvek ihrisko, ktoré uvažuje o  výmene piesku v bunkroch.

AKO TEDA SITUÁCIU VYRIEŠIŤ?

Nižšie je uvedených  sedem krokov, ktoré vám pomôžu k tomu,  aby ste dokázali na vašom ihrisku využiť aj lokálne a tým pádom lacnejšie alternatívy.  

Krok 1 : Pochopiť charakteristiky piesku prijateľného pre bunker

Pre bunker neexistuje ideálny piesok, ale existuje mnoho prijateľných. Vnímanie prijateľnosti  toho ktorého piesku je subjektívne a relatívne – líši sa od hráča k hráčovi a závisí samozrejme aj od vonkajších podmienok  - či je suché letné obdobie, alebo naopak vlhké jesenné.  USGA zverejnila odporúčania  pre výber najvhodnejšieho piesku so siedmymi kritériami na základe ktorých možno urobiť rozhodnutie. Je to užitočný materiál a je dobré si ho prečítať, ale výber najlepšieho materiálu  je naozaj veľmi subjektívna záležitosť.  Dá sa to prirovnať k zmrzline:  všetky sú dobré, ale najlepšia je pre každého len jedna - podľa vlastnej chuti.
Výskumným pracovníkom sa nepodarilo špecifikovať fyzikálne vlastnosti alebo ich kombinácie, ktoré sú zárukou pevnosti – jednej z najviac diskutovaných vlastnosti.

Krok 2 : Poučiť golfistov o úlohe a účele bunkrov.

Aj  keď hráči môžu kritizovať bunkre z hľadiska hrateľnosti a lamentovať nad polohou lopty, jedno je isté. Pravidlá golfu jasne definujú bunker ako „hazard“ – prekážku. Čiže z toho jasne vyplýva, že je to územie, ktorému by sa hráči mali vyhnúť. Bez ohľadu na túto logiku však hráči vyžadujú, aby bola táto prekážka udržovaná tak, aby čo najmenej zaťažovala hracie skóre.  Komunikácia v tomto ohľade teda nebude na škodu.

Krok 3 : Požiadajte a otestujte vzorky lokálneho piesku

Keď budete disponovať informáciami aké parametre a vlastnosti by mal mať piesok vhodný pre bunker, vyhľadajte lokálnych dodávateľov.  Je možné, že títo nebudú presne vedieť aký piesok je vhodný pre golfové ihriská  a preto by ste mali byť schopní poskytnúť základné informácie.  Dali by sa zhrnúť asi takto:
Piesok by mal z väčšej časti pozostávať z častíc s frakciou 0,25 - 1,00 mm. Ílovité častice pod 0,05 mm  by mali byť v minimálnom množstve, pretože môžu vytvárať na povrchu „spečenú“ vrstvu – krustu.  Tieto charakteristiky sú len úvodné, na základe nich je možné v úvodnej fáze selektovať či ide o piesok vhodný do bunkru alebo nie. Inými slovami, je veľmi nepravdepodobné, že by piesok s inou frakciou mohol spĺňať požiadavky v oblasti pevnosti, pórovitosti či hrateľnosti.  Ale zároveň sa nedá  tvrdiť, že piesok s danou frakciou a zložením bude určite vhodný, môže sa ukázať, že je príliš tuhý alebo naopak príliš jemný. Pretože screening veľkosti častíc je pomerne jednoduchá záležitosť, test nebude drahý a pravdepodobne ho bude možné získať u väčšiny dodávateľov. Je to najlepší prvý krok.  

Krok 4 : Obráťte sa na akreditované laboratórium ktoré vykonáva analýzy pôdy.


Každé takéto laboratórium Vám vyhodnotí poskytnutú vzorku materiálu – poskytne detailný report  o zložení, veľkosti a tvare častíc, hodnoty namerané penetrometrom,  chemické hodnoty, mieru infiltrácie.... Vzorky, ktoré získate od lokálneho dodávateľa by mali putovať do laboratória na kompletnú analýzu.

Krok 5 : Inštalácia testovacieho bunkera.

Za predpokladu, že laboratórne výsledky potvrdia , že parametre piesku sú vyhovujúce, nainštalujte testovací bunker, ideálne na cvičných plochách. Rozdeľte ho na sekci, aby ste mohli vyhodnotiť jednotlivé typy materiálov. Piesok nechajte niekoľko týždňov sadnúť  a potom bunker sprístupnite hráčom aby jednotlivé typy pieskov vyskúšali  a otestovali. Zistite, ktorý piesok je najprijateľnejší a zvážte náklady na jeho obstaranie v porovnaní s pieskom, ktorý je dostupný v danej lokalite.

Krok 6 : Údržba bunkeru

Mohlo by sa zdať, že výberom materiálu proces končí, ale nie je tomu tak. Hracie vlastnosti tejto prekážky do veľkej miery ovplyvňuje údržba. Niektoré piesky sú pevnejšie a niektoré z nich sú naopak jemnejšie.  Ak máte v bunkri jemný a ľahký materiál, obzvlášť v suchých obdobiach sa vyhnite použitiu skarifikačných nožov na mechanickom náradí. Skúste jemnejšie náradie, ktoré povrch urovná  iba „učeše“, resp. uhladí  a nenaruší  stabilitu vrchnej vrstvy.  Možno zvážiť aj použitie valcov.
Ak je situácia opačná a piesok má tendenciu byť príliš tuhý, je treba narušiť povrch v hĺbke niekoľkých centimetrov aby sa zabránilo príliš pevnému povrchu.

Krok 7 : Zdokonalenie hracích schopností golfistov

Zručnosť hráčov je často prehliadaným faktorom vo vnímaní kvality piesku v bunkroch. Treba však povedať, že často platí, že čím šikovnejší hráč je, tým je jeho vnímanie piesku pozitívnejšie. Toto je príležitosť pre trénerov, ktorí by mali pomôcť zlepšiť techniku hry a uistiť sa, že hráči majú pre tento úder správne vybavenie.

ZÁVER

Kontrola nákladov je v súčasnosti dôležitejšia než kedykoľvek predtým.  Pokiaľ je vo väčšine lokalít krajiny dostupný piesok prijateľnej kvality, neustále rastúce dopravné náklady sú príčinou toho, že kluby často volia len lokálneho dodávateľa. Lepšia informovanosť  o faktoroch, ktoré ovplyvnia výber však určite nie je na škodu. Umožní to sa lepšie zorientovať v ponuke a urobiť rozumné a efektívne riešenie.

Článok bol publikovaný na www.usga.com, autorom je CHRIS HARTWIGER