Golf Online

Bunkre – Achillova päta golfových ihrísk?

Bunkre – Achillova päta golfových ihrísk?

Nikto ich neobľubuje. Golfisti sa im snažia vyhnúť, golfové kluby na ich údržbu vynakladajú neadekvátne množstvo financií a greenkeeperov stoja veľa drahocenného času a energie. Ale nedá sa nič robiť, bunkre sú jednoducho neoddeliteľnou súčasťou golfového ihriska.  William Swan však tvrdí, že existujú spôsoby, ako s nimi pracovať efektívnejšie a ušetriť čas aj financie.

Bunkre znamenajú záťaž. Vyžadujú mnoho hodín ľudskej práce a bezpochyby sú najnáročnejším prvkom golfového ihriska – ak uvažujeme o nákladoch na meter štvorcový plochy. 

Bunker priemernej veľkosti vyžaduje na dôkladné pohrabanie asi 5 minút. Ak je ich na ihrisku 50, jeden človek má čo robiť viac ako štyri hodiny. Potom je tu kosenie, ktoré nemusí byť také náročné v prípade, že okraje všetkých bunkrov sú ľahko dostupné ride-on kosačkou. Zastrihávaniu a ručnej úprave okrajov sa však väčšinou nevyhnete. Ďalej treba pravidelne odstraňovať naplavené či nafúkané nečistoty, premiestňovať splavený piesok späť na steny bunkra po ťažkých dažďoch, opravovať upchaté drenážne otvory, odstraňovať kamene, upravovať zničené okraje po nevydarených úderoch neopatrných golfistov atď...

Nikdy ma neprekvapovalo, koľko času greenkeeperom zaberie údržba týchto na plochu nie veľmi rozsiahlych častí golfového ihriska. A aby toho nebolo málo, tak aj napriek najväčšej snahe greenkeeperov ich udržiavať v čo najlepšom stave, sú to práve bunkre, ktoré generujú nie málo sťažností golfistov. Sťažnosti môžu byť rôzne od ihriska k ihrisku, od golfistu ku golfistovi, zvyčajne sa týkajú piesku, ktorý je buď príliš jemný alebo príliš ťažký, príliš suchý alebo naopak príliš mokrý, zlej konzistencie a pod... Problémom býva aj tráva okolo bunkra,  buď je skosená príliš nízko alebo príliš vysoko, je príliš hustá alebo naopak príliš jemná alebo zanedbaná..

A aj keď golfisti niekedy chvália kvalitu greenov, počuť pozitívne poznámky o stave bunkrov je veľmi zriedkavé. Sú to náročné a nepopulárne prvky golfového ihriska a preto sa ponúka otázka: Prečo sa s nimi vôbec musíme obťažovať? Odpoveď je zrejmá. Bunkre sú neoddeliteľnou a nesmierne dôležitou súčasťou golfovej hry a teda aj  golfových ihrísk. Bunkre sú v prvom rade „hazardy“  – tj. prekážky. Pri hre sa im treba vyhnúť, v opačnom prípade fungujú ako penalizácia nepresných úderov. Jedným z pôvabov golfu ako športu je aj rozmanitosť prekážok a nástrah, ktorým golfista počas hry musí čeliť. Či už sú to stromy blokujúce priamy úder ku greenu, alebo vysoká a hustá tráva, z ktorej sa loptička ťažko odpaľuje, alebo vodné prekážky, ktoré znamenajú stratu lopty a mnohokrát nie jednej. Bunker má za následok ťažšie ovládanie lopty, môže predstavovať prekážku v priamom smere ku greenu, penalizáciu za nedostatočne dlhý úder atď...

Bunkre tiež hrajú dôležitú strategickú úlohu, pomáhajú definovať ako by sa daná jamka mohla – a dá sa povedať, že aj mala – zahrať. Fungujú ako dopravné značky na ceste, ukazujú golfistovi ako postupovať ihriskom, pozitívne ovplyvňovať skóre tým, ktorí sa im dokážu vyhnúť a naopak negatívne vplývať na skóre tým, ktorých loptička v nich uviazne. Ale čo je možno najdôležitejšie, bunkre majú aj estetickú funkciu.  U väčšiny golfových ihrísk počas väčšej časti sezóny je skoro všetko čo vidíte zelené. Stromy, kríky, vresoviská, rafy, ferveje, greeny..... všetko. Zelená je dobrá, o tom niet pochýb, ale trochu zmeny nikdy neuškodí. Bunkre nie sú zelené a predstavujú dôležitý prvok golfového ihriska.  Bez nich to nejde a preto teda musíme nájsť spôsob, ako čo možno najviac znížiť náklady na ich údržbu.

Zníženie ich počtu môže byť dobrý začiatok, ale len vtedy, ak to nebude mať negatívny vplyv na kvalitu a stratégiu golfového ihriska. Dizajn ihriska treba zanalyzovať, jednak čo sa týka každej jamky, jednak ihriska ako celku a potom identifikovať najmenej nákladné úpravy nutné na dosiahnutie daných cieľov -  rôzne terénne úpravy a modelácie, či už na rafoch alebo fervejách, ktoré môžu mať efekty prekážok. Prirodzene niektoré bunkre budú musieť zostať a v prípade, že je ich údržba neudržateľná, bude ich treba redizajnovať alebo zrekonštruovať.  Ak na určitej časti ihriska existujú problémy s vymývaním alebo zaplavovaním povrchu, často ich možno vyriešiť redizajnom a  rekonštrukciou bunkra. Kontaminácia piesku môže byť znížená použitím prírodných alebo  umelých vložiek, zatiaľ čo ťažkosti s údržbou strmých trávnatých svahov možno zmierniť zjemnením sklonu terénu, zmenou trávneho druhu či aplikovaním rastových regulátorov. To všetko môže byť dosiahnuté bez toho, aby bol výrazným spôsobom ohrozený vizuálny štýl bunkerov a charakter ihriska, ale zároveň pri znížení času a prostriedkov na údržbu. 

Na otázku ako sa vysporiadať s bunkermi neexistuje jednoduchá odpoveď. Redizajn a rekonštrukcia sú však súčasťou riešení pre väčšinu golfových ihrísk. Realizácia  takýchto projektov nie je lacná, ale ak sa všetko urobí správne, mala by viesť k zjednodušeniu údržby a v dlhodobom horizonte k významným úsporám.  A ak je úvaha o rekonštrukčných zásahoch na ihrisku pre vás neprijateľná, potom už zostáva len pripomínať golfistom, že bunkre sú prekážky, ktorým sa treba vyhýbať. Lebo tí golfisti, ktorí tak urobia, sa len zriedka sťažujú na kvalitu piesku 

Článok bol uverejnený v časopise Greenkeeping 11/2014, autorom je William Swan, www.swangolfdesigns.com