Golf Online

Český greenkeeper v slovenských službách

Skalica už nebude len mestom vína, ale aj golfu. Túto sezónu tam oficiálne otvorili prvé verejné golfové ihrisko. Deväť jamiek v tesnej blízkosti vinohradov s veľmi príjemnou a pohodovou atmosférou. O ihrisko sa stará Vojtěch Mrňa, jediný český greenkeeper na Slovensku. Navštívili sme ho a pri tej príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.

Mohli by ste na začiatok povedať pár slov o sebe? Ako ste sa dostali k povolaniu greenkeepera?

Vyštudoval som Záhradnícku fakultu na Mendelovej univerzite v Brne. Najviac ma bavilo vinohradníctvo a trávnikárstvo. Po ukončení štúdia som dostal možnosť pracovať pre firmu CDC Golf v Slavkove u Brna. Zrovna v tej dobe dokončovali druhú deviatku a začínali s výstavbou ihriska v Beřovicích.  V Slavkove som zostal dva roky a občas som dochádzal aj na stavbu do Beřovic.

Potom ste na istý čas golf opustili a venovali ste sa inej práci. Čo to bolo?

Vrátil som sa domov do Znojma a tri roky som  pracoval na Ústrednom kontrolnom poľnohospodárskom ústave. Najprv ako inšpektor a potom ako vedúci oddelenia Registra viníc.

Čo vás priviedlo späť ku greenkeepingu ?

Na jar 2008 ma  opäť oslovila firma CDC s veľmi zaujímavým projektom golfového ihriska v Skalici. Keď som sa tam bol v lete pozrieť a videl som miesto, kde práve začínala stavba prvých jamiek, bolo rozhodnuté.

Byť pri projekte hneď od jeho začiatkov je veľmi vzrušujúce, zrejme je to tá najlepšia motivácia. Greenkeeper, ktorý  takto funguje, je niečo ako  konzultant. Bolo to tak aj vo vašom prípade? Mali ste možnosť pripomienkovať dizajn, drenáže, závlahy?

Pre greenkeepera je to jednoznačne obrovská výhoda byť pri výstavbe hneď od samého začiatku. Má možnosť  dohliadnuť si na niektoré záležitosti  pri výstavbe, pretože vidí takzvane  „pod pokličku“. Získa prehľad o podloží, drenážach, spodnej vode atď. Áno, konzultácie prebiehali, povedal by som, že v podstate denne. Riešilo sa rozmiestnenie postrekovačov v závislosti od prevládajúcich vetrov, drobné úpravy dizajnu, odsúhlasovali sa niektoré modelácie apod.  Dnes viem, že sa podarilo niečo zmeniť  k lepšiemu už priamo pri stavbe a zabrániť tak následným problémom pri údržbe, napr. veľkosť niektorých odpalísk, sklony svahov.. apod. Tiež samozrejme viem, že je stále čo zlepšovať. Bolo by treba dorobiť niektoré drenáže, zmeniť niektoré bunkery… Je to nikdy nekončiaca tvorivá práca.

Kto dizajnoval ihrisko? Museli sa v priebehu výstavby  meniť resp. upravovať pôvodné predstavy týkajúce sa dizajnu?

Stavbu ihriska kompletne zabezpečovala spoločnosť CDC Golf s.r.o., a to vrátane projektu, na ktorom spolupracovala s rakúskym architektom Hansom-Georgom Erhardtom zo Steyeru. Na  stavbe sa prakticky každý deň pohyboval  Ing. Arch. Dušan Jakoubek a spoločne sme konzultovali jednotlivé fázy výstavby. K menším zmenám v projekte došlo, museli sme napríklad reagovať na prívalové dažde, ale boli to zmeny, ktoré nemali zásadný vplyv na dizajn. Skôr sme to brali tak, že príroda ukázala, čo dokáže a my sme sa na to snažili zareagovať a zmeniť niektoré modelácie tak, aby sme v budúcnosti predišli možnému zatopeniu istých jamiek.

Ako dlho trvali práce pred samotným výsevom?  Myslím tým od začiatku zemných prác...

Ihrisko sa začalo budovať  začiatkom leta 2008  a na jeseň 2009 sme neoficiálne otvorili cvičné plochy a prvých deväť jamiek. Na tých sa tento rok už oficiálne hrá. Posledný green sme vysiali pred mesiacom.

Nastali nejaké komplikácie pri drenážnych  či konštrukčných prácach? Riešili ste niečo špecifické?

Nejaké komplikácie sa prirodzene vyskytli, ale povedal by som, že sa to stane na každej stavbe. Je to práca vonku, v prírode  a ako všetci vieme, vetru a dažďu sa nedá rozkázať. Riešili sme hlavne erózie, a to veterné aj vodné. Najväčšie škody nám spôsobil vietor na jeseň 2008, ktorý nám  doslova odniesol štyri práve vysiate greeny a drivingové odpalisko.

Ihrisko sa nachádza v miernej stráni na rovine. Letné mesiace často prinášajú veľmi vysoké teploty. Dobre nastavená závlaha nie je stav okamžitý, jej úplná efektivita sa dosahuje až po dvoch - troch sezónach. Ako v tejto chvíli hodnotíte jej nastavenie? Bude treba ešte veľa optimalizovať?

To máte úplnú pravdu, optimalizácia bude ešte nutná  a povedal by som, že práve to bude jedna z najväčších úloh. Bude to neustály boj o dokonalé pokrytie všetkých problémových miest, hlavne keď vezmeme do úvahy veternú a pomerne otvorenú lokalitu.

Ako ste si budovali  pracovný tým? Predsa len povolanie greenkeepera na Slovensku neexistuje a v skalickom regióne sú odborníci skôr na víno, než na trávu... Koľko ľudí sa v súčasnosti o ihrisko stará?

Pracovný tím sa neustále buduje a optimalizuje. Myslím, že je to jedna z ďalších a vôbec nie jednoduchých úloh. Dôležité je, aby ľudia komunikovali, spolupracovali a vznikol tak naozaj dobre fungujúci tím, kde sa jeden na druhého bude môcť spoľahnúť. Momentálne na ihrisku pracuje okrem mňa ešte šesť ľudí.

Prvá deviatka bola oficiálne otvorená na jar tohto roku. Aká je a aká bude?

Ide o ihrisko linksového typu, voľne otvorenú plochu,  ktorá sa nachádza na úpätí skalických vinohradov. Ihrisko má veľa pieskových prekážok, len na prvej deviatke ich je 81. Vyžaduje to značné úsilie na ich úpravu.  Na jar a na jeseň je častý pomerne silný vietor, v lete je naopak tunajší vánok pre golfistov príjemným ochladzujúcim prvkom. Typické budú vysoké klasovité roughy. Do budúcna  plánujeme vysadiť pár solitérnych stromov a krov, ktoré budú slúžiť aj ako orientačné body v inak otvorenej krajine.

Ako to vyzerá s druhou deviatkou?

Druhá deviatka je kompletne vysiata, zostáva dorobiť pár detailov ako postaviť mostíky, začistiť hrany bunkerov a poctivo sa venovať zapestovaniu jednotlivých plôch.

Ako ste zvládali tohtoročné mimoriadne rozmary počasia? Dotkla sa vás veľká voda? Museli ste niekde riešiť jej následky?

Najväčší problém nastal pri dlhotrvajúcich dažďoch v máji a júni, kedy sme novo vysiate plochy nemohli kosiť žiadnou mechanizáciou. Boli pomerne dosť podmáčané a trvalo dlho, než preschli. Došlo tak k ich prerasteniu  a porast nebol dostatočne hustý. Bojovali sme aj so spodnou vodou. Tunajšie potoky boli tak naplnené, že voda nemala kam odtekať. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na  niečo dobré. Príroda ukázala, čoho je v tejto lokalite schopná a my sme tieto skúsenosti hneď zohľadnili pri dostavbe zostávajúcich jamiek. Zdvihli sme niektoré fairwaye a vykopali odvodňovací kanál, aby sme najnižšie položené časti uchránili pred takýmito rozmarmi počasia.

Ihrisko v Skalici je verejné a podľa vyjadrenia kompetentných bude  jeho veľkou snahou prilákať deti a juniorov. Dať im alternatívu k hokeju či futbalu.  Máte rozsiahle a kvalitné cvičné plochy, videli sme aj cvičné jamky. Plánuje sa postaviť aj akadémia?

Áno. Myslím, že práca s mládežou je jeden z prvoradých cieľov a krok správnym smerom. Akadémiu plánujeme postaviť v blízkom spustnutom vinohrade, ktorý priamo nadväzuje na jamku č.18. Akadémia by mala mať 9 jamiek v rozmedzí 70-150 m. Jednotlivé jamky by prechádzali vinohradom, ktorý sa plánuje obnoviť.

Vaše zázemie pre mechanizmy je veľkorysé a kvalitné. Na Slovensku to nie až tak obvyklé. Ste spokojný aj s vybavením mechanizáciou?

Technická budova sa ešte stále stavia,  ale po dokončení to bude naozaj veľmi kvalitné zázemie. Stroje máme prevažne od firmy TORO a na ich kvalitu sa môžeme spoľahnúť.

Čo je pre vás pri každodennej práci najväčšou prekážkou? S čím najviac bojujete?

Zveličene sa hovorí, že pre údržbu ihriska sú najväčšou prekážkou golfisti. Za najdôležitejšie ale považujem vytvorenie dobrého tímu ľudí,  pre ktorých bude práca na ihrisku zároveň ich koníčkom. Nesmie to byť len práca, o ihrisko sa musia zaujímať, musia si k nemu vytvoriť vzťah. Nemenej dôležité je potom zaistiť pre takýchto ľudí za kvalitne odvedenú prácu aj zodpovedajúcu odmenu.

Je nejaká činnosť, ktorú môžete označiť za najobľúbenejšiu? Čo robíte vyložene rád ?

Najradšej kosím greeny ručnou kosačkou TORO Flex 21.
 
Hráte golf aktívne? Máte nejaké ihrisko, o ktorom by sa dalo povedať že je vaše obľúbené?

Áno, golf hrám, mám priemerný HCP 24, ale paradoxne pokiaľ pracujete na golfovom ihrisku, už toho času na hru veľa nezostáva. Keď som pracoval v kancelárii, hrával som oveľa častejšie. Tento rok som si zahral len dvakrát, raz v Telči a teraz nedávno s kamarátmi tu v Skalici. Ťažko povedať, či mám nejaké vyložene obľúbené ihrisko, väčšinou sa aj tak viac ako na hru sústredím na dané ihrisko z pohľadu údržby . A potom moja hra aj podľa toho vyzerá…Veľmi sa mi páčilo ihrisko Furry Creek v Kanade. Bola tam nádherná príroda a výhľady na oceán, bolo to naozaj niečo neuveriteľné.

NETRADIČNÉ OTÁZKY PRE VOJTĚCHA MRŇU

Ktorá je najlepšia rada, ktorú ste v živote dostali?

Ver svojim schopnostiam, to, čo robíš, rob poctivo a ono to dobre dopadne.

Na čo nadaný by ste chceli byť?

Na cudzie jazyky, tie mi veľmi nejdú.

Obľúbená pesnička?

U2 – I Still Haven't Found What I'm Looking For

Čo by ste urobili, keby ste vyhrali v lotérii?

Postavil by som golfové ihrisko u nás na Znojemsku.

Čo vás dokáže v živote nahnevať?

Ľudská prefíkanosť a neúprimnosť.

Aká bola najťažšia otázka, ktorú ste dostali v súvislosti s vašou prácou?

Za posledné roky ich bolo neúrekom, ale asi najčastejšia bola „Kedy už to bude celé hrateľné?“

Aký je váš najkrajší golfový zážitok?

Hra na už spomínanom ihrisku Furry Creek v Kanade.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 485) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Georgecoche
Georgecoche
03.12.20 02:56

viagra coupon [url=http://yjjka.com/home.php?mod=space&uid=29519]viagra generic[/url] or [url=http://www.miaoqiu8.com/home.php?mod=space&uid=41387]buy generic 100mg viagra online[/url] or [url=http://loganwalker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]when will viagra be generic[/url] or [url=http://goandsee.cn/home.php?mod=space&uid=101927]viagra price comparison[/url] or [url=http://www.hyphoto.net/space-uid-767840.html]cheapest generic viagra[/url] or [url=http://www.ubisq.com/home.php?mod=space&uid=58275]viagra 100mg price[/url] or [url=http://throttle-booster.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]viagra without a prescription[/url] or [url=https://ibbs.uu.cc/home.php?mod=space&uid=3988337]canada viagra[/url] or [url=http://wjsafety.com/home.php?mod=space&uid=46234]how much does viagra cost[/url] or [url=http://lzwceo.com/space-uid-215767.html]mexican viagra[/url] or [url=http://yourfabulousskin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]viagra price comparison[/url] or [url=http://www.reyreview.com/home.php?mod=space&uid=71445]goodrx viagra[/url] or [url=http://www.jmquan.net/home.php?mod=space&uid=148744]buy generic viagra[/url] or [url=http://www.sg0536.com/home.php?mod=space&uid=303488]over the counter viagra[/url] or [url=http://www.skyeks.com/home.php?mod=space&uid=25026]how much does viagra cost[/url] or [url=http://hxlzhan.com/space-uid-270931.html]viagra 100mg[/url] or [url=http://bbs.mcrst.com/home.php?mod=space&uid=2252929]generic viagra without a doctor prescription[/url] or [url=http://aiai020.com/space-uid-1139071.html]viagra prescription online[/url] or [url=http://hobbytycoon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]online pharmacy viagra[/url] or [url=https://www.donchillin.com/space-uid-50797.html]viagra for men online[/url] or [url=http://www.1gmoli.com/home.php?mod=space&uid=75451]buy viagra online[/url] or [url=http://ivip.pro/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]viagra without a doctor prescription canada[/url] or [url=http://www.vi4e.com/home.php?mod=space&uid=43559]generic viagra online[/url] or [url=http://azwaterfront.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]online doctor prescription for viagra[/url] or [url=http://www.chinamusicbookshop.com/bbs/home.php?mod=space&uid=462107]viagra professional[/url] or [url=http://salmonoil.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]buy viagra[/url] or [url=http://www.lekarweb.cz/?b=1623562860&redirect=https://sildenafilxxl.com]where to get viagra[/url][url=http://ab-aspect.ru/go.php?url=http://www.sildenafilxxl.com/]where can i buy viagra over the counter[/url] or [url=http://hfoundation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]cheap generic viagra[/url] or [url=http://hogo8.com/home.php?mod=space&uid=17481]cheap viagra 100mg[/url] or [url=http://tv.bidadk.com/home.php?mod=space&uid=140563]viagra cost per pill[/url] or [url=http://cravosteel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]best over the counter viagra[/url] or [url=http://oftui.com/home.php?mod=space&uid=571383]generic viagra walmart[/url] or [url=http://so-shoku.net/home.php?mod=space&uid=71452]walmart viagra[/url] or [url=http://rare-hospitality.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]otc viagra[/url] or [url=http://www.cws-anb.cz/redirect.py?url=https://sildenafilxxl.com]buy viagra online cheap[/url] or [url=http://lingao8.com/home.php?mod=space&uid=292819]viagra over the counter[/url] or [url=http://www.grannyfuck.info/cgi-bin/atc/out.cgi?id=162&u=https://sildenafilxxl.com]viagra doses 200 mg[/url] or [url=http://deluxelabs.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]viagra pill[/url] or [url=http://www.u31350.netangels.ru/redir.php?url=https://sildenafilxxl.com]viagra 100mg price[/url] or [url=http://crownchicago.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]online pharmacy viagra[/url] or [url=https://sljlz.cn/home.php?mod=space&uid=142030]canadian online pharmacy viagra[/url] or [url=http://thevillanis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]viagra for sale[/url] or [url=https://www.viagradocker.com/order-zenegra-online-en.html]viagra over the counter walmart[/url] or [url=http://www.malujd.com/home.php?mod=space&uid=37722]generic viagra online for sale[/url] or [url=http://www.dllaoma.com/home.php?mod=space&uid=145638]viagra without a doctor prescription canada[/url] or [url=http://popmme.com/home.php?mod=space&uid=51335]how to buy viagra[/url] or [url=http://corporatequarters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]viagra cost per pill[/url] or [url=http://funkidsfun.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]where to get viagra[/url] or [url=http://www.ubisq.com/home.php?mod=space&uid=58075]where can i buy viagra[/url] or [url=http://forexpoker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]viagra without a doctor prescription canada[/url] or [url=https://www.zdzy88.top/home.php?mod=space&uid=30347]viagra otc[/url] or [url=http://goportraitsevents.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafilxxl.com]canadian pharmacy generic viagra[/url] or [url=http://116.206.94.28/home.php?mod=space&uid=104426]viagra prescription[/url]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next