Golf Online

Dolárová škvrnitosť

Dolárová škvrnitosť – výstižné meno pre chorobu, s ktorou je nákladné a náročné bojovať.

Boj s dolárovou  škvrnitosť je finančne náročný najmä na fervejách. Aj malá tolerancia voči nej môže priniesť klubu významné úspory.

Dolárová škvrnitosť (spôsobená hubou Sclerotinia homoeocarpa) je veľmi časté ochorenie  na ihriskách s psinčekom výbežkatým a lipnicou ročnou.  Meno vzniklo pred viac ako 70 rokmi kvôli tomu, že škvrny na infikovanom trávniku sa podobali strieborným dolárom. Treba povedať, že meno choroby je výstižné aj v súčasnosti, nakoľko boj s ňou je veľmi drahý – najmä na fervejách. V súčasnej dobe mnoho klubov bojuje s rozpočtami a zdrojmi financií a zníženie množstva fungicídov potrebných na kontrolu tejto choroby môže priniesť značné úspory. A to bez toho, aby bola výrazne ovplyvnená hrateľnosť. 

Dolárová škvrnitosť sa vyskytuje počas celej sezóny, zatiaľ čo iné choroby sa vyskytujú obvykle pri špecifických klimatických podmienkach. ( graf 1)

Výskyt chorôb Indiana, USA. Autor Dr. Richard Latin, Purdue University, publikované v článku Seasonal Activity of Turfgrass Pathogens.

Takýto dlhodobý výskyt vyžaduje dostatočnú prevenciu –  s 5 až 10 aplikáciami za sezónu (môže ich byť aj viac). Konkrétne množstvo aplikácií závisí na mnohých faktoroch, najčastejšie sa ale odvíja od objemu výskytu choroby, ktorá je pre vaše ihrisko ešte prijateľná.  Kontrola tejto choroby prostredníctvom chemických prípravkov nikdy nie je dokonalá, každý rok sa aj napriek preventívnym zásahom na fervejách v určitej miere prejaví.

Ale aký výskyt dolárovej škvrnitosti je pre vaše ihrisko ešte prijateľný?

 To je otázka, na ktorú by ste mali zodpovedať. Predtým by sme však mali plne chápať dopady tejto choroby na hrateľnosť ihriska.

Patogény dolárovej škvrnitosti ničia listy trávnika, vytvárajú bledé škvrny s priemerom  2,5 – 5 cm vyzerajúce ako miesta spálenej a zlepenej trávy. Vzhľadom k tomu, že choroba nenapadá korene ani korunky, jedná sa o kozmetický problém, ktorý trávnik zásadne neohrozuje. Napadnuté miesta však môžu narušiť povrch greenu, nakoľko vytvárajú malé priehlbinky. Čo sa týka fervejí, tam skôr ide o estetické hľadisko, než o problém s rolovaním lopty. Napríklad loptička ležiaca na napadnutom mieste môže byť mierne zaborená, ale je nepravdepodobné, že by ležala priamo na pôde. Napadnutý porast bude mať inú farbu,  steblá môžu byť zlepené a riedke, ale porast bude stále hrateľný.  Nezabudnite, že ani na  fervejách  sa nedá garantovať dokonalá poloha lopty. 

Je ideálne hrať úder z trávnika napadnutého dolárovou škvrnitosťou?  Pravdepodobne nie, ale určitá  miera tolerancie výskytu tejto choroby vytvára významné úspory nákladov na údržbu golfového ihriska. Mnoho golfových klubov s nízkymi rozpočtami si jednoducho nemôže dovoliť liečiť ferveje a golfisti sú tam aj napriek tomu spokojní.

Základný princíp golfu

Hrať loptu ako leží a hrať ihrisko také aké je, je základný princíp golfu. Ak sa hráči naučia viac tolerovať výskyt dolárovej škvrnitosti, ihrisko môže redukovať množstvo použitých fungicídov a teda aj vynaložených nákladov. 

Náklady na jednu preventívnu aplikáciu sa môžu líšiť, ale v priemere sa dajú odhadnúť  na  2-5.000 USD na 18 - jamkové golfové ihrisko s 10-12 ha fervejí. Vynechanie jednej aplikácie fungicídu ročne pomôže pokryť iné dôležité položky údržby ako napr. materiál na topdressing, dodatočné mzdové náklady atď, prípadne  rozpočet celkovo zníži. Nemenej dôležitý je aj ekologický aspekt.

Vynakladanie značných finančných prostriedkov na kozmetické problémy nie je rozumné. Udržanie nákladov v prijateľných hraniciach prispieva k tomu, aby bol golf cenovo dostupný širšej skupine hráčov.

Čo sa stane ak sa  táto choroba vyskytne skutočne vo veľkej miere? Výskyt dolárovej škvrnitosti nie je nepriamo úmerný použitiu fungicídov. Niekedy liečebný program funguje výborne a výskyt choroby je minimálny, niekedy sa aj napriek nemu choroba môže vyskytnúť v určitom – nie malom množstve.  Nové fungicídy, so silným kuratívnym účinkom a dlhodobou reziduálnou aktivitou dokážu pomôcť vo veľkej miere, aj keď sa vždy môžu vyskytnúť miesta, kde sa táto choroba objaví.  So správne zvolenou kombináciou systémovo pôsobiach fungicídov v  tank – mixe v  kombinácii s kontaktnými fungicídmi  sa riziko odolnosti patogénov prirodzene minimalizuje.

Kuratívne použitie fungicídov vyžaduje aplikáciu plných dávok, zatiaľ čo na preventívnu aplikáciu postačia dávky polovičné. Na základe tohto faktu sa dá povedať, že dve preventívne aplikácie stoja rovnako ako jedna kuratívna a výsledok bude pravdepodobne priaznivejší – s menším výskytom  choroby.  Ale v situácii, ak sa choroba vôbec nevyskytuje, alebo len v malej miere vďaka priaznivému počasiu, náklady na prevenciu môžu byť v tomto prípade vynaložené zbytočne.

Rozhodovanie a plánovanie kuratívnej alebo preventívnej aplikácie fungicídov nie je jednoduché, ale dá sa povedať, že náklady na prevenciu nikdy nebudú vyššie ako na liečbu – v prípade, že existuje istá tolerancia golfistov voči tejto chorobe.

Vedci z niekoľkých univerzít  - Oklahoma State University, Pennsylvania State University, Mississippi State University, University of Wisconsine a University of Tennessee vyvinuli  pre predikciu výskytu dolárovej škvrnitosti presný model.

Model je založený na špecifických dátach o počasí a bude to skvelý nástroj, ktorý superintendantom umožní robiť správne rozhodnutia podložené relevantnými informáciami a šetriť tak náklady. Na základe predpovedí výskytu choroby sa intervaly medzi aplikáciami fungicídov môžu predĺžiť, prípadne sa niektoré aplikácie aj eliminujú.  Tento model by mal byť dostupný v roku 2014.

Vývoj nových trávnych druhov

Ďalším smerom je vývoj nových trávnych druhov odolnejších voči výskytu dolárovej škvrnitosti.

V súčasnosti je k dispozícii už niekoľko druhov psinčeka výbežkatého, ktoré vykazujú vynikajúcu rezistenciu voči tejto chorobe.  Bohužiaľ sa tieto druhy zatiaľ veľmi nevyužívajú, pretože  nových golfových ihrísk vzniká málo. Kombinácia rezistentného trávneho druhu a predikčného modelu výskytu choroby by mala viesť maximálne k preventívnej aplikácii fungicídov a tým klubom ušetriť značné finančné prostriedky.


Každý golfový klub by mal výskyt dolárovej škvrnitosti a s ním súvisiacu aplikáciu fungicídov opätovne posúdiť a zvážiť. Problém je viac –menej estetický a má minimálny vplyv na hrateľnosť ihriska. Obmedzenie použitia fungicídov a samozrejme vyššia tolerancia golfistov prinesú úspory, ktoré vo výsledku prispejú k tomu, aby sa golf stal viac cenovo-dostupným pre viac ľudí.

Článok bol prevzatý z  USGA Green Section Record, autor je  ADAM MOELLER, agronóm USGA Green Section.