Golf Online

Jesenné plány hnojenia

Na jeseň je dôležité doplniť živiny

Jeseň je čas, kedy je nutné sa zamyslieť nad jesenným plánom hnojenia.  Je možné, že sa bude dať aplikovať rovnaký program ako vlani, ale takisto sa môže stať, že minulý program nepriniesol očakávané výsledky a vy potrebujete plán nový.  Nech je to tak či onak, jedno je isté.

To, akým spôsobom odprevadíte váš trávnik do obdobia odpočinku, má významný vplyv na jeho stav a údržbu v budúcej sezóne.

"Väčšina golfových ihrísk v tomto období využíva  hnojivá aplikované na listy- tzv. kvapalné alebo tekuté  hnojivá", hovorí Dr Grady Miller, profesor  na NC State University .

"Aplikujú ich hlavne na greenoch, na ktoré sa koncentruje najväčšia pozornosť, zatiaľ čo na odpaliská a ferveje sa aplikujú granulované hnojivá. "

Predtým ako sa rozhodnete pre konkrétny produkt, rozhodne by ste mali zvážiť niekoľko skutočností.

"Nechajte si urobiť pôdne analýzy, aby ste vedeli,  čo vaša pôda obsahuje a čo jej naopak chýba. Rastliny pre rast potrebujú výživu a pokiaľ budete vedieť čoho je v pôde nedostatok, ľahko to vhodným hnojivom doplníte. Niektorí greenkeeperi si nechávajú urobiť aj analýzu listových tkanív s cieľom zistiť,  čo si rastlina z pôdy dokáže vziať.  Takáto diagnostika je  veľmi dôležitá, výsledkom sú komplexné informácie o úrovni živín a ich dostupnosti pre rastliny."

Pri rozhodovaní o tom, ktoré hnojivo použijeme, by sme nemali zabudnúť na nasledovné:

• Testovanie je veľmi dôležité, poskytne cenné informácie o akýchkoľvek deficitoch

Kvapalné príp. vodorozpustné hnojivá  majú rýchly  účinok.
 
• Výber správneho hnojiva pre golfové ihrisko je často ovplyvnený osobnými preferenciami superintendanta .

Zostavenie plánu hnojenia je podobné zostaveniu rozpočtu... všetko závisí od dostupných finančných zdrojov.

• Aj keď  sa všeobecne uvádza, že všetky typy hnojív je možné použiť kdekoľvek,  je dôležité vziať do úvahy špecifickú lokálnu klímu, na to aký môže mať vplyv na daný produkt.

„Existuje samozrejme  celý rad ďalších faktorov, " hovorí Kevin Frank , profesor  a špecialista na trávniky z Michigan State University“.  Závisí od toho, aká je celková  koncepcia plánu hnojenia, aké aplikácie sú plánované na jar, leto a jeseň. Vždy je to o nákladoch,  v dnešných časoch je to rozhodujúci faktor. Ďalšia vec, ktorú je treba  zvážiť v danom okamihu je, koľkokrát bude aplikácia daného prípravku potrebná“.  A to závisí na tom, aký typ hnojiva hľadáte.

Kontrolované alebo pomalé uvoľňovanie?

Produkty s kontrolovaným uvoľňovaním   živín sú často rozpustné produkty,  ktoré cez živicový obal postupne   uvoľňujú  účinnú látku, pričom uvoľňovanie závisí od teploty pôdy,  hovorí Miller.

Produkty s pomalým uvoľňovaním sú často viac homogénne produkty, fungujúce na princípe uvoľnenia živín  na základe  mikrobiálnej aktivity  a fyzikálno-chemických reakcií pôdy“.

„Rozpustné produkty majú  rýchly účinok," hovorí Elizabeth Guertal, profesorka na Auburn University. „Rozpustia sa a dusík s amoniakom sú okamžite dostupné pre rastliny. Rozpustné produkty sa môžu aplikovať ako postreky na listy, alebo môžu byť vo forme granúl.“

Čo sa týka produktov s pomalým uvoľňovaním, živiny sa uvoľňujú  obvykle dvomi spôsobmi:  Buď je okolo rozpustného materiálu živicový alebo sírovo-živicový polymérový obal, alebo je pomalé uvoľňovanie spôsobené chemickou reakciou rozpadu močovinových reťazcov.  Oba typy produktov sú v turf priemysle  veľmi populárne. 

Ďalej máme produkty na báze tzv. prirodzeného pomalého uvoľňovania. Ide o čisto organické produkty, ktoré fungujú na základe určitej  mikrobiálnej aktivity – môže ísť o produkty vyrobené zo živočíšnych alebo rastlinných odpadov. 

Ďalšou skupinou sú stabilizované nitrogény. Tieto produkty však nie sú a ani nemôžu byť predávané s označením „pomalé uvoľňovanie“. Majú v sebe niečo, čo predlžuje životnosť dusíka v pôde, sú to produkty obsahujúce buď inhibítor nitrifikácie alebo inhibítor odparovania amoniaku, alebo oboje.

Cez to všetko  väčšina ľudí zastáva názor, že výber hnojiva  pre dané ihrisko naozaj najviac záleží na osobných skúsenostiach a preferenciách superintendatnta.

„Osobne si myslím, že môžete použiť akýkoľvek produkt“,  hovorí Frank „dôležité je, ako koncipujete svoj program hnojenia.  Ak sa zamýšľate nad tým čo musíte urobiť na jeseň, musíte v prvom rade zvážiť čo ste urobili predtým – na jar a v lete“.

Dôležité je tiež si uvedomiť, čo od hnojiva očakávame – aké je ročné obdobie, či nám ide o rast trávy, alebo len o údržbu.

Zásadným faktorom býva často rozpočet

Rozpočet je často limitujúci a práve preto treba všetko rozumne uvážiť.

Rozpustný dusík predávaný na libry (1l = 0,454 kg) vyjde lacnejšie, ale musíte vziať do úvahy , že je to veľké množstvo a nie práve ekologický prístup“.
 
„Náklady sú faktorom, o ktorom sa v súčasnej dobe hovorí najviac“
, pokračuje Frank . „Ďalšia vec, ktorú musíte zvážiť je, koľkokrát budete musieť prípravok použiť . Ak postačí jedna aplikácia, ušetríte náklady – palivo, prácu a pod..  Je treba sa zamyslieť,  či kúpite lacnejší produkt, ktorý bude treba aplikovať viackrát alebo zaplatíte o niečo viac a vec vyriešite jednou aplikáciou..“

Najťažšie situácie nastávajú ak máte budget pre rozpustné produkty, ale  dusík nevydrží tak dlho ako by ste potrebovali a je nutná ďalšia aplikácia“, dodáva Guertal.

Vždy musíte počítať aj s neočakávanými situáciami

„Čo sa týka rozpočtu, je dôležité aby aj plán hnojenia mal nejaké rezervy, ako tomu býva u rozpočtov údržby ihriska“, hovorí Miller .

„Môžete mať kvalitne zostavené plány hnojenia,  vytvorené na báze pôdnych analýz a skúseností,  ale  je takmer isté, že nastanú situácie, ktoré budú vyžadovať určité úpravy (napríklad  nečakane daždivé počasie)“.

A keď  už hovoríme o nečakaných situáciách...  čo sa stane, ak ste vybrali hnojivo, aplikovali ho na trávnik  a potom ste si uvedomili, že ste urobili chybu?

„Zmeny môžete urobiť až keď účinky odoznejú“,  hovorí Miller. „Keď už raz hnojivo aplikujete,  skutočne neexistuje spôsob ako  to vziať späť.  Dajú sa urobiť len drobné úpravy, napr. ak aplikácia nebola dostatočná,  možno to riešiť aplikáciou dodatočnou.  Vždy je to o tom, že porast je treba sledovať a monitorovať“.

Dôležitá je aj lokalita

Veľkú úlohu v hnojení hrá aj lokalita. Aj keď sa všeobecne uvádza, že všetky typy hnojív je možné použiť kdekoľvek, zohľadnenie lokálnej klíma je veľmi dôležité.

„Produkty s pomalým uvoľňovaním majú v rôznych klimatických podmienkach rôznu rýchlosť účinku. Je možné, že v severnejších lokalitách nebudeme musieť hnojiť v neskorších obdobiach.“
„Aplikovali sme prípravok s kontrolovaným uvoľňovaním živín na svah, ale prišli prudké dažde, ktoré ho zmyli  smerom dole a došlo k jeho kumulácii pod svahom.  A keď nemáte prípravok tam, kde by ste ho mali mať, máte problém“
, hovorí Miller.

Skrátka a dobre, vytvoriť optimálny plán hnojenia je veda. Vyžaduje svoj čas a množstvo skúseností..

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com autorom je Katie Tuttle.

Potrebujete pomôcť s plánmi hnojenia?

Kontaktujte nás mailom! Radi Vám poradíme.

Poskytujeme široké spektrum služieb týkajúcich sa trávnikov (pôdne analýzy, analýzy vody, hnojenie trávnych plôch, dosevy, pieskovú injektáž trávnikov, brúsenie vretien kosačiek a mnoho ďalších.)