Golf Online

Kompostový čaj na greenoch - osvedčil sa?

Kompostový čaj na greenoch – osvedčil sa?

O skúsenostiach s aplikáciou kompostového čaju na golfovom ihrisku hovorí Craig Parry, course manager South Staffordshire Golf Club.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste na vašom ihrisku vyskúšali biologický prístup? 

Úprimne poviem, že to bola zvedavosť, ktorá stála za mojím rozhodnutím. V tom čase sa objavilo mnoho článkov a diskusií v časopisoch aj na sociálnych sieťach. Osobne som bol skôr skeptický, pokiaľ ide o prezentované pozitívne účinky, ale jedinou cestou ako mať istotu bolo ich vyskúšať. Clive z XL Pro Bio nám poskytol vzorky a my sme mali možnosť kompostový čaj otestovať.

A aký ste videli rozdiel?

Vo všeobecnosti máme celkom zdravé greeny. Počas zimného obdobia sa však objavilo niekoľko rizikových miest, kde som kompostový čaj aplikoval  spolu s vermi kompostom a chorobu sa nám podarilo zastaviť hneď v počiatočnom štádiu. Stav porastu psinčeka bol dobrý, aj  pri  kosení na 3mm a aj napriek nižším dávkam aplikovaných hnojív. Kompostový čaj spolu s kompostom ako keby dokázal uvoľniť živiny, ktoré boli predtým „uzamknuté“ v pôde. Myslím, že použitie kompostového čaju v kombinácii s rozumnými dávkami hnojív môže priniesť mnoho benefitov jednak čo sa týka kvality povrchu a jednak aj vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Ako dlho trvalo, kým boli viditeľné výsledky? 

Prekvapivo to netrvalo dlho. Na greeny  som aplikoval každé dva týždne malé dávky kompostového čaju. Pokiaľ ide o hnojenie, od začiatku apríla som aplikoval len asi 2,5kg dusíka / aplikáciu a potom od začiatku júna som sa vrátil opäť len ku kompostovému čaju.  Prvé dva týždne aplikácie zabezpečili dobrý štart a následne bolo vidno okamžité zlepšenie farby, ktorá zostala aj v obdobiach medzi aplikáciami. Ďalšiu dávku dusíka som dával až koncom septembra na podporu regenerácie po aerifikácii. Aj to však bolo iba malé množstvo pretože bolo zrejmé, že greeny veľa nepotrebujú. Čiže počas týchto štyroch mesiacov bol mojím programom len kompostový čaj v dvojtýždňových intervaloch a železo v chelátovej forme a rastový regulátor Clipless v striedavých dvojtýždňových aplikáciách. Musím povedať, že s výsledkami som bol veľmi spokojný a moje vnímanie tohto produktu sa úplne zmenilo. V mojich očiach má kompostový čaj veľké využitie v golfovom priemysle. 

Spozorovali ste rozdiel aj pokiaľ ide o kvalitu koreňovej zóny? 

Koreňová zóna je čistejšia a som si istý, že kompostový čaj pomáha vytvoriť prirodzenejšie prostredie na zakorenenie. Hĺbka a kvalita koreňov je dobrá a greeny majú minimálny obsah plsti. Dúfam, že sa nám tento stav podarí udržať aj dlhodobo a bude tak vytvorené vhodné prostredie pre vývoj koreňov z hľadiska ich hustoty a dĺžky. 

Dokážete povedať aké to prinieslo úspory? 

Na toto je pomerne ťažko odpovedať. Každý kto má pozná vie, že mám rád efektívne riešenia a nemám tendenciu míňať peniaze na drahé hnojivá. Pridanie kompostového čaju do programu údržby malo pozitívny vplyv na náklady na hnojenie a prinieslo  určité úspory. Nemožno hovoriť o výrazných úsporách, ale každá úspora je dobrá. Rozhodne si myslím, že použitie prípravkov ako Biolift a ReviTEAlised na potlačenie ochorení je oveľa lacnejší variant ako fungicíd. Mne sa to osvedčilo. Všetko by sa však nemalo argumentovať iba pomocou nákladov. Skôr je to o postoji, o preferenciách akou cestou chcem greenkeeping robiť. Či budem aplikovať mnohokrát zbytočne vysoké dávky hnojív, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie, alebo sa vyberiem prirodzenejšou cestou, kedy sa budem snažiť tieto vstupy čo najviac redukovať – avšak pri  zachovaní kvalitného hracieho povrchu. Ja osobne som si vybral druhú možnosť. 

Článok bol uverejnený v časopise Greenkeeping EU, www.greenkeepingeu.com