Golf Online

Kontrola lipnice ročnej

Kontrola lipnice ročnej

Najúčinnejšou zbraňou v boji proti lipnici ročnej sú vedomosti. V tomto článku odborníci prezradia to, čo potrebujete vedieť, aby ste sa na vašom golfovom ihrisku vysporiadali s týmto impozantným nepriateľom.

Kontrola výskytu lipnice ročnej zostáva najpálčivejším problémom head-greenkeeperov rok čo rok. Jej eliminácia na miestach, kde je to potreba, je veľmi ťažká. Ale aj jej kontrola - v miestach, kde ju chtiac-nechtiac musíme začleniť do porastu  je veľkou výzvou.  Výskumníkov a skúsených profesionálov to však neodrádza od hľadania nových spôsobov vedúcich keď už nie k jej úplnej eliminácii, tak aspoň ku trocha priateľskej koexistencii.

V poslednej výskumnej správe  Dr. Zaca Reichera a Dr Rocha Gaussoina, profesorov agronómie na University of Nebraska, je lipnica ročná označená ako obrovský nepriateľ. Hovorí sa v nej, že chemické prostriedky na jej vyhubenie, vyvinuté v posledných rokoch, sú do určitej miery účinné. Úplná kontrola   určitého trávneho druhu je však ťažká, kvôli podobnej fyziológii a nedostatku selektívnych herbicídov.

Prečo je boj s lipnicou taký ťažký?

To, čo robí z lipnice takého silného nepriateľa, je fakt, že je to jedna z najrozšírenejších rastlín na svete. Spektrum jej výskytu je veľmi široké,  od severného polárneho kruhu až po tropické pásma. Je zrejmé, že lipnica sa naučila dobre prispôsobovať a dokonca bez problémov prežívať v mnohých prostrediach. Ako sa často s nadsádzkou hovorí, že šváby sú jediné zvieratá, ktoré by prežili jadrovú katastrofu, určite by sa potom mohli živiť lipnicou...
 
Správa ďalej hovorí, že kontrola lipnice ročnej musí vychádzať zo správnej starostlivosti. Chemický spôsob je síce účinný, ale iba v krátkodobom horizonte a bez dodržiavania zodpovedajúcich praktík údržby zameraných na jej elimináciu, sa lipnica skoro vráti. Treba podotknúť, že vhodné praktiky sú často veľmi špecifické, líšia sa lokálne a často aj od ihriska k ihrisku.  

„Kontrola lipnice je vysoko špecifická záležitosť," hovorí Paul Giordano, výskumný pracovník, absolvent Michigan State University. „Ide o geneticky veľmi rôznorodý druh, ktorý je schopný sa prispôsobiť širokému spektru prostredí. Ročné typy (var. annua) a viacročné typy (var. reptans) sa často značne líšia vo svojej citlivosti, resp. rezistencii voči herbicídom,  chorobám, suchu atď.  Svoju úlohu tu zohráva aj klíma (teplota vzduchu a pôdy, vlhkosť...) Prežitie, či dokonca rozšírenie sa lipnice ročnej na golfovom ihrisku je  závislé na výskyte choroby  v danom regióne. Napríklad antraknóza a letná škvrnitosť sú dve základné choroby ohrozujúce lipnicu a ich výskyt či priebeh môže byť oveľa vážnejší v niektorých regiónoch krajiny než v iných.“

Patrick McCullough, špecialista University of Georgia, súhlasí s tým, že údržbové praktiky a chemické postupy sú značne špecifické  a líšia sa regionálne, dokonca aj na jednotlivých golfových ihriskách.
„V minulosti používané herbicídy prirodzene ovplyvnili biotypy lipnice ročnej prevládajúce na konkrétnom golfovom ihrisku. Napríklad výhradné použitie herbicídov na báze dinitroanilínov  (pendimetalín , prodiamin a iné) môže viesť k úplnej rezistencii daného biotypu.  Ak sa niečo takéto stane, môže to trvať desať alebo aj viac rokov s použitím iných herbicídov s inými mechanizmami účinku, kým sa situácia opäť otočí. Prítomnosť viacročných biotopov sa tiež líši podľa lokality a je oveľa ťažšie ich pomocou herbicídov  zvládnuť než je tomu u jednoročných biotopov.

Aaron Hathaway, výskumník Hancock Turfgrass Research Center, je presvedčený, že Lipnica ročná je jednoznačne špecifická regionálne aj od ihriska k ihrisku.  Dodáva, že rozhoduje aj vek ihriska. „Golfové ihriská ktoré existujú desaťročia, môžu mať oveľa väčší  podiel viacročných typov ako jednoročných.  Jednoročné typy vytvárajú menej semien, sú menej chúlostivé na rôzne druhy stresu, majú hlboký a rozvinutý koreňový systém, bohatšie bočné výhonky a poskytujú tak výborný základ pre ferveje a putting greeny. " Dodáva však, že  vyššie spomínané viacročné druhy sú oveľa náročnejšie na kontrolu ako jednoročné.

Hathaway verí, že riziko poškodenia trávnik  v dôsledku mrazov donúti manažérov o kontrole lipnice ročnej  viac premýšľať.  „Jedna tuhá zima môže narobiť veľké škody na greenoch a fervejách, s vysokým podielom lipnice ročnej. Psinček je voči zime odolnejší, je oveľa lepšou voľbou hlavne pre oblasti s výskytom tuhých mrazov a silných vetrov.“  

McCullough  tvrdí, že lipnica bola veľmi ťažko kontrolovateľná vlani na jeseň v dôsledku chladného a vlhkého leta. „Lipnica ročná vyklíčila o niekoľko týždňov skôr a čaká nás zrejme ťažká zima aj jar. Načasovanie preventívneho ošetrenia herbicídom v tomto roku bolo ťažké a môžeme vidieť, že je treba mnoho čistiacich procedúr  v zimnom období práve v dôsledku príliš neskorej aplikácie herbicídov.“

Manažéri možno budú musieť zmeniť používané chemikálie - herbicídy,  ktoré používali doteraz a zistiť aká prípadná rezistencia sa mohla vytvoriť v dôsledku ich opakovaného používania.

Dr Jason Fausey, zo spoločnosti Valent Professional Products, hovorí že lipnica zvyčajne prežije v tienistých, vlhkých a zhutnených pôdach, v ktorých je pôvodný trávny druh oslabený.  „Oslabený trávnik poskytne lipnici dostatok priestoru a tá ho naplno využije. Lipnicu, ako burinu s obrovsky rozmanitým prirodzeným genofondom, je veľmi ťažké kontrolovať. Ročné, dvojročné aj viacročné typy vykazujú rôzne stupne citlivosti voči herbicídom.“

Treba sa zamerať na zásadné veci ako správne dávkovanie, načasovanie, výber správneho produktu, správny spôsob aplikácie . Každý aspekt má svoj vplyv.

„Údržba greenov je z hľadiska lipnice náročnejšia,  existuje tam menej možností selektívnej kontroly,“ hovorí Giordano. Mnoho výrobkov, ako je napr. Velocity  nie je určených na greeny.  Vhodným prístupom v tomto prípade je  integrovaný, s praktikami ktoré podporia rast a silu psinčeka na úkor lipnice.  Napríklad nadmerné zavlažovanie môže iniciovať inváziu lipnice, rovnako ako extrémne nízke kosenie.“

Reicher and Gaussoin vo svojej výskumnej správa uvádzajú, že kontrole lipnice na fervejách môže pomôcť obmedzenie závlahy v júli a auguste, čo bude mať za následok dormanciu základného trávneho druhu a likvidáciu lipnice ročnej.  Preventívna aplikácia určených herbicídov (iných ako siduron) a zahájenie pravidelnej závlahy dostane pôvodný trávny druh späť z dormancie. Obnova by mala byť rýchla, vzhľadom k tomu, že aplikovaný herbicíd klíčeniu lipnice zabráni. Druhá aplikácia môže byť potrebná neskôr na jeseň alebo skoro na jar budúceho roka – pre maximalizáciu efektu kontroly lipnice.  Pretože niektoré semená zostanú životaschopné, bude potrebná ďalšia preventívna aplikácia herbicídu koncom leta počas dvoch až troch rokov, prípadne dovtedy, kým výskyt lipnice nebude pod dostatočnou kontrolou.

K dispozícii je niekoľko vyskúšaných a efektívnych produktov, ktoré pomôžu výskyt lipnice dostať pod kontrolu. Neustále sa pracuje aj na vývoji nových. „Sureguard ( flumioxazín ) je nový herbicíd, na ktorom sme pracovali počas posledných niekoľko rokov pre psinčekové trávniky,“ hovorí McCullough . „Ide o novú chemickú látku na preventívne aj postemergentné použitie, ktorá dokáže kontrolovať nielen lipnicu ročnú ale aj  iné druhy burín ako Crabgrass (rosička krvavá) či Goosegrass .  Prípravok Sureguard je jediný herbicíd pracujúci na báze inhibície chlorofylu (protox inhibítor) použiteľný pre trávniky, ktorý ponúka nový mechanizmus účinku pre postemergentnú kontrolu lipnice.

Takisto funguje aj pre ostatné širokolistové buriny ako  hluchavka objímavá, chmeľ, ďatelina  či rožec roľný.

Giordano dodáva: „Niektoré golfové ihriská disponujúce vysokými rozpočtami môžu aplikovať aj ďalšie prípravky – rastové regulátory paclobutrazol a flurprimidol, rovnako ako herbicídy ako bispyribac – sodium na psinčekové ferveje.  Filozofia týchto stratégií je podpora rastu psinčeka a postupná eliminácia lipnice.

Hathaway hovorí, že produkt PoaCure (methiozoli ) je „najnovší a najnádejnejší produkt na kontrolu lipnice.“  Ešte nie je zaregistrovaný.  Najlepšie na ňom je, že je veľmi bezpečný pre druhy určené do chladnejších podnebí ako Psinček poplazivý a Lipnica lúčna. Xonerate (amicarbazone) je tiež nový a povedal by som, že porovnateľný s Velocity. Musí sa aplikovať niekoľkokrát v krátkych intervaloch na dosiahnutie postupnej konverzie lipnice ročnej na psinček poplazivý. Najlepšie funguje pri vyšších teplotách.“

Trimmit (paclobutrazol) a Cutless (flurprimidolu) sú bežné rastové regulátory, ktoré sa používajú dlhšiu dobu a dokázali, že pri kontrole výskytu lipnice dobre fungujú. „Ale musia sa aplikovať kontinuálne a  programovo, rok čo rok,“ dodáva Hathaway .

„Je dôležité rozumieť aktívnym látkam v nových produktoch,“ hovorí McCullough . „Aj keď sa jedná a o produkty, ktoré navonok prezentujú dosiahnutie lepšej tolerancie trávnika alebo lepšiu účinnosť voči lipnici ročnej, mnoho z nich funguje na starom mechanizme účinku so značnou rezistenciou.  Turf manažéri, ktorí skúšajú nové produkty si musia preštudovať aktívne látky a zvážiť rotačný mechanizmus účinku, aby sa zminimalizovali riziká vzniku rezistencie lipnice.“

„Čas ukáže, či  v blízkej budúcnosti príde nejaký produkt, ktorý bude skutočným prielomom v kontrole lipnice ročnej. Testuje sa niekoľkých nových herbicídov s významným potenciálom.  Uvidíme.“

Hathaway dodáva: „Manažéri by si mali uvedomiť, že kontrolu lipnice ročnej  proste neexistuje žiadny zázračný recept . Ak je treba dostať ju pod kontrolu, je nutný komplexný prístup.“

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com, autorom je John Torsiello.