Golf Online

Letná škvrnitosť trávnika

Ak vaše jarné preventívne zásahy nezafungovali úplne spoľahlivo, stále existujú spôsoby ako letnú škvrnitosť riešiť.    

Hoci názov evokuje výskyt problémov v teplom letnom počasí, letná škvrnitosť je choroba, s ktorou je najlepšie bojovať na jar. Ale aj keď preventívne opatrenia zlyhajú, stále je tu šanca, že neskončíte ako porazení.

Podľa Nathaniela Mitkowski,  z University Rhode Island, chorobu spôsobujú  patogény Magnaporthe poae.  Prvýkrát bola pozorovaná už v roku 1960 v USA, ale patogén identifikovali až Peter Landschoot a Noel Jackson v roku 1989.

Diagnostika nie je ľahká

Zatiaľ čo Mitkowski tvrdí, že chorobu je veľmi ťažké diagnostikovať predtým ako spôsobí výrazné škody, Jennifer McMorrow, ktorá sa venuje diagnostike dodáva, že chorobu nie je ľahké identifikovať ani podľa škvŕn.

"Je veľmi ťažké zdiagnostikovať chorobu opticky, zvyčajne ide o žlté škvrny nepravidelného kruhového tvaru. Postihnuté miesta môžu splynúť, zjednotiť sa a ťahať sa ako had po celom greene. Príznaky môžeme často aj prehliadnuť, mysliac si,  že sa jedná o výskyt Lipnice ročnej, ktorá má tendenciu žltnúť buď vplyvom nepriaznivých podmienok alebo rastových regulátorov.
Ale pozor, hneď ako príznaky spozorujete, treba rýchle konať."

"Ak sú príznaky viditeľné voľným okom, bohužiaľ škody už boli napáchané.  Patogén napáda koreňový systém, rozširuje sa najprv relatívne pomaly, rýchlejšie pri teplotách nad 18-21 °C. Keďže postihuje korene, príznaky na listoch sú viditeľné neskôr, až keď je rastlina už zničená“, povedal Mitkowski.

"Course manažéri ihrísk, kde sa toto ochorenie už vyskytovalo v minulosti, väčšinou idú cestou preventívnych opatrení. V každom prípadne však treba povedať, že k včasnej diagnóze sú nevyhnutné laboratórne testy, “dodáva. "V priebehu mája obvykle skúmam mnoho vzoriek, testujem výskyt patogénu a snažím sa odhadnúť jeho silu a šírenie.“

Úlohu hrá aj pH pôdy

Podľa Dr. Franka Wonga, špecialistu spoločnosti Bayer,  sú ohrozené najmä ihriská, kde je pH pôdy  vyššie ako 7,5. Najvyššie riziko predstavuje hladina pH 8-8,5.  Odporúčaná hodnota pH je 6-6,5, to sa síce ľahko povie, ale ťažšie dosiahne.

Preventívna aplikácia fungicídov na báze triazolov alebo  strobilurínov - zameraná na korunku a vyššiu koreňovú vrstvu každých 28 dní sa odporúča ako účinné opatrenie typu „najviac muziky za najmenej peňazí“. Ak je hodnota pH príliš vysoká, doporučuje sa aplikovať prípravky resp. hnojivá na zníženie pH.

Ako už bolo spomenuté, chorobu nie je ľahké zdiagnostikovať.  Jej výskyt sa môže opakovať, spravidla na tých istých miestach.  Avšak ani jej výskyt nutne nemusí znamenať, že je hlavnou príčinou problémov trávnika.

"Pre manažérov je to často veľmi frustrujúce. Pošlú vzorku do laboratória, jej testovanie ukáže prítomnosť patogéna, ale často sa stáva, že to nie je primárna príčina problémov. "

Dr Jill Calabro zo spoločnosti Valent Professional Products má rovnaké doporučenia ako Wong, čiže vyššia výška kosenia, nie veľmi častá, ale výdatná závlaha v celej koreňovej zóne  - to podporí rast koreňovej zóny ak už bol diagnostikovaný výskyt letnej škvrnitosti.  Ani ona však netvrdí, že trávnik sa zregeneruje počas danej sezóny do pôvodných podmienok.

Ak sa vylúči výskyt iných chorôb, Wong navrhuje zahájiť kuratívnu liečbu, ktorá rozvoj patogénu zastaví a zabráni tak ďalšiemu šíreniu choroby. Ale treba si uvedomiť, že stav trávnika už nebude taký, aký bol pred vypuknutím choroby.

"Aj po liečbe musíte používať vhodné agronomické postupy, aby sa trávnik mohol zotaviť," hovorí Wong. " Postriekať fungicídom, vrátiť sa k pôvodným údržbovým operáciám a očakávať, že sa trávnik sám  zregeneruje – to je nereálne.“
 
Wong ďalej prezentuje príklad dvoch golfových ihrísk, z ktorých každé malo 20% výskyt choroby. Ihrisko s veľmi nízkou výškou kosenia a nedostatočnou závlahou čelilo príznakom v oveľa väčšej miere ako druhé, ktoré kosilo na vyššiu výšku a aj viac zavlažovalo.  Pre minimalizáciu škôd a podporu zotavenia  je treba vyhnúť sa postupom obvykle vedúcim k rýchlym a pevným povrchom.

Testovať, testovať, testovať

"Škody zvrátiť nemôžete. Keď už boli napáchané,  nedá sa nič robiť," hovorí Calabro.  Odporúča investovať do pôdnych testov a to  raz alebo dvakrát za rok. Včasné testovanie poskytne dobrú východiskovú bázu pre posudzovanie situácie neskôr v sezóne a stanovovanie najvhodnejších postupov.

"Testy pôdy nestoja veľa peňazí. Napriek tomu dokážu poskytnúť veľmi dôležité informácie o tom čo sa deje a čo sa môže stať.  Väčšina univerzitných laboratórií spolu s výsledkami testov poskytne aj  odporúčania ohľadne ďalších opatrení."

Ak vyhľadáte pomoc od laboratória, treba si dať pozor na to, aké informácie dostanete späť.  
"Diagnostické laboratóriá sa môžu líšiť v kvalite," varuje. "Minimum služby je, že zistia, či máte patogén. Dobré laboratória vám však veci vysvetlia, pomôžu pochopiť prečo sa to deje a poradia čo treba robiť."

Dôležitá je prevencia

Zminimalizovať riziko výskytu letnej škvrnitosti vyžaduje preventívne stratégie a pravidelné ošetrovanie v priebehu celej sezóny.

Vznik a výskyt choroby podporujú dva faktory: teplo a vysoký obsah vody v pôde.  Ak máte takéto podmienky, letná škvrnitosť vás môže pekne potrápiť.

"Najagresívnejší prípady tejto choroby som videl v teplých lokalitách, zvyčajne keď bolo veľmi vlhké leto.  Choroba sa môže vyskytnúť kdekoľvek, ale častá je na greenoch s Lipnicou lúčnou, kde má prirodzene aj najzávažnejšie dôsledky.“
"Dôležitým faktorom je výška kosenia, nízko kosené greeny sú náchylnejšie. Takisto zloženie trávnych druhov je dôležité, povrchy s niekoľkými trávnymi druhmi bývajú odolnejšie ako povrchy s jedným trávnym druhom. Napr. ak  sa na greene vyskytuje Lipnica ročná a psinček výbežkatý  v pomere 50:50, môžeme povedať že polovica greenu je voči letnej škvrnitosti rezistentná"

Jar je najlepší čas na zahájenie preventívnych opatrení.

"Zistila som, že choroba sa aktivuje keď sa teplota pôdy pohybuje okolo 13 °C," hovorí  Jennifer McMorrow. "Čiže oveľa skôr, než sme boli pôvodne zvyknutí letnú škvrnitosť liečiť. Pred 10-15 rokmi bolo úplne bežné liečiť škvrnitosť v júni, júli a auguste.  Ale väčšina vzoriek s aktívnym výskytom patogénu prišli do laboratória v máji a septembri. Opomínali sme teda začiatok a koniec celého obdobia. A ihriská napr. v Kalifornii môžu mať kritické obdobie ešte dlhšie, než týchto päť mesiacov. "

Dr Frank Wong, Bayer, sa odvoláva na aerifikáciu, ako na absolútne nevyhnutnú operáciu. Hovorí, že operácie sú pre korene užitočné pri teplote pôdy 21-26 °C.  Vtedy totiž korene prestávajú rásť.

Ak už máme výskyt choroby  pod kontrolou, bolo by fajn vedieť, že aj neskôr v sezóne existuje niečo, čo sa dá  urobiť  pre priaznivý štart do budúcej sezóny.  Neexistuje  na to žiadny čarovný prsteň, ale všetky nádeje nie sú stratené.

"Nezistila som, že by jesenná aplikácia fungicídu bola účinná pre zabránenie výskytu choroby v budúcom období, " hovorí. "Avšak, je to za predpokladu, že rastliny pre zimou nie sú infikované vírusom letnej škvrnitosti. Okrem toho, veľa systémových fungicídov, ktoré používame pre kontrolu plesne snežnej eliminuje aj letnú škvrnitosť. Fungicíd musí byť aplikovaný na jeseň, porast po aplikácii zavlažený, aby sa zabezpečila mobilita účinnej látky v rastline z koreňov do listov."

Podmienky je treba posúdiť komplexne

Prevencia je najdôležitejšia, manažéri by sa však na celý problém mali pozerať aj v širších súvislostiach. "Preventívne aplikácie fungicídov sú síce účinné pre kontrolu tejto choroby, ale nemenej dôležité je dbať aj na vytvorenie takých podmienok, v ktorých bude riziko výskytu ochorení trávnika minimálne,“ hovorí Nathaniel Mitkowski, University of Rhode Island.

„Letná škvrnitosť preferuje teplé, vlhké pôdy. Zlepšenie účinnosti drenáží, zvýšenie prúdenia vzduchu a zvýšenie obsahu kyslíka v pôde  - toto všetko môže spomaliť aktivitu ochorenia. Takisto čokoľvek, čo môže zvýšiť hĺbku zakoreňovania tiež pozitívne prispeje k zníženiu poškodenia porastu v dôsledku letnej škvrnitosti.“

"Okrem toho je treba sledovať a kontrolovať aj príznaky iných chorôb, ktoré môžu poškodiť korene rastlín a zhoršiť príznaky letnej škvrnitosti, " dodáva.

Pythiová škvrnitosť vyskytujúca sa v chladných sezónach  napadá lipnicu ročnú a má často za následok hnilobu koreňov už na začiatku sezóny. Ak je táto choroba včas pod kontrolou, korene majú lepšiu schopnosť odolávať letnej škvrnitosti. Hlísty môžu tiež spôsobiť plytké, nedostatočné zakorenenie, vtedy zníženie ich populácie prinesie nápravu.

Čiže bez ohľadu na to čo robíte, dôležité je aby ste začali včas a zamerali sa na zdravý koreňový systém.  Výrazne tak zvýšite svoje šance v boji s letnou škvrnitosťou.

Článok bol uverejnený na portáli www.golfcourseindustry.com. Autorom je Rob Thomas.