Golf Online

Manažment jazier

Starostlivosť o jazerá a vodné plochy na golfových ihriskách nie je jednoduchá vec. Nie je snáď areál, ktorý by neriešil tento typ problému. Zakalené jazerá plné rias a vodných burín rozhodne neprispejú k dobrému dojmu a ak vodu používame aj na závlahu, problémy na seba nenechajú dlho čakať. Tráva na nekvalitnú vodu skôr či neskôr zareaguje a problémy len pribudnú.

Každé jazero je unikátny ekosystém. Môžeme mať dve jazerá hneď vedľa seba. Jedno čisté a zdravé a druhé špinavé, zakalené, obťažujúce okolie nepríjemným zápachom. Prečo?  Nepotrebujeme žiadne kúzla, žiadnu mágiu. Dôležité je pochopiť príčiny problémov.  Len vtedy je možné prijať vhodné a účinné opatrenia, či pripraviť programy prevencie. Či už ste greenkeeperi alebo course manažéri, iste si uvedomujete zodpovednosť k životnému prostrediu a dôležitosť enviromentálnej rovnováhy.

Jazerá  sa vyvíjajú prirodzeným procesom  a tento proces  trvá stovky, niekedy aj tisíce rokov. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili faktory, ktoré ovplyvňujú ich krehkú rovnováhu.

Adekvátne opatrenia prijaté po preciznej identifikácii problémov môžu priniesť aj takéto výsledky.

SVETLO A TEPLOTA, ŽIVINY a KYSLÍK

Plytké jazerá (s hĺbkou menej ako 2 m) sú obvykle veľmi teplé. Slnečné svetlo dopadá až na dno a vytvára tak ideálne prostredie pre vodné rastliny a riasy. Tieto typy jazier potrebujú osobitnú starostlivosť  a predstavujú skutočnú výzvu pre greenkeeperov či course manažérov.

Kyslík rozptýlený vo vode pochádza predovšetkým z fotosyntézy a pohybu vody (vlny, vietor).

Stratifikácia - teda vrstvenie, má za následok fakt, že spodné vody sú mimo účinku oboch týchto faktorov a trpia tak nedostatkom kyslíka. Vodné organizmy však potrebujú kyslík, aby prežili. Ak ho majú nedostatok, buď sa presunú  do vhodnejšej oblasti, alebo hynú.  Spodné anoxické vrstvy (vrstvy bez prítomnosti kyslíka) tak stratia väčšinu, ak nie všetok  planktón a aeróbne baktérie, ktoré sú tak potrebné pre biologické procesy. Naopak, anaeróbne baktérie, tolerantné voči znečisteniu, sa budú  vyvíjať.

Nedostatok kyslíka tiež vyvolá sériu chemických reakcií, ktoré ďalej znižujú kvalitu vody. Sulfid sa mení  na sírovodík, nerozpustné železo sa zmení na rozpustné, zvýši sa pomer nerozpustených látok a rozklad materiálov ako sú mŕtve riasy usadené na dne sa výrazne spomalí.

Teplá voda má menšiu schopnosť viazať kyslík.

Teplota °C

Saturácia kyslíka

1

11

17

10

22

9

27

8

Z tabuľky je zrejmé, že studená voda dokáže udržať o 40% kyslíka viac ako teplá voda.

Identifikujme si teraz ZDROJE ŽIVÍN prichádzajúce do jazera.

Sediment  a zvyšky vegetácie

Jednoduchá riasa sa dokáže reprodukovať každých 20min. a žije 2 týždne. Odumreté riasy sa potopia na dno jazera a pridajú sa k biomase. Sediment na dne môže vytvoriť  vrstvu 2-12cm za rok!

Organické živiny sú komponenty založené na uhlíkovej báze, nevyhnutné pre život rastlín. Z ekologického hľadiska sú dôležité aj fosfor a dusík. Bolo dokázané, že práve fosfor  podstatne prispieva k rastu vodných rastlín. 1gr fosforu dokáže vyprodukovať 100gr morských rias.

Sediment má veľký vplyv aj na zníženie kapacity jazera. Ak si vezmeme priemernú tvorbu sedimentu tj. 8cm/rok, tak jazero s plochou 4.000m2 ročne príde o 300m3 kapacity. Predstavte si tento objem nakumulovaný za 10, 20 či 50 rokov. Ak je jazero zároveň aj zásobárňou vody na zavlažovanie,  sedimenty môžu  byť vážnym problémom a treba s nimi počítať.

Stečená a presiaknutá voda

Je to druhý najčastejší zdroj živín. Ide o vodu zo všetkých okolitých oblastí trávy, ciest  a ostatných poľnohospodárskych plôch v okolí. Záznamy USGA tvrdia, že až 4% z hnojív používaných v priľahlých oblastiach daných vodných plôch sa dostane do vody. Takže, ak napr. golfové ihrisko aplikuje  16t hnojiva ročne, do vody sa rôznymi spôsobmi a cestami dostane až 0,5t! Lístie, zvyšky tráv a iných rastlín predstavujú ďalšiu záťaž.. Takže jazerá sú často ako smetiaky matky prírody.

Živiny sa dostávajú do vody aj prostredníctvom vody z poškodenej  kanalizácie, čističiek odpadových vôd, prienikom zo  septikov a pod. Často má takáto voda minimálny obsah kyslíka a naopak vysoký obsah fosforu – čoho prejavom je práve penenie.

Organické procesy Aeróbne vs. Anaeróbne

AERÓBNE

ANAERÓBNE

potrebujú kyslík

nepotrebujú kyslík

rýchle

5-6 x pomalšie

efektívne

neefektívne

dokonale metabolizujú

silný zápach

rozkladajú odpady na vodu, CO2 a polysacharidy

toxické vedľajšie produkty ako metán, sírovodík a amoniak

Najužitočnejšie z baktérií sú aeróbne baktérie. Tie k svojmu životu    potrebujú kyslík, rovnako ako my. Metabolizujú, dýchajú a spotrebúvajú  kyslík. Aeróbne baktérie sú veľmi  efektívne, rozkladajú organické materiály, oxid uhličitý a ďalšie materiály. Aeróbna baktéria proces organického rozkladu urýchli zhruba sedemkrát.

Druhým typom baktérií sú anaeróbne baktérie. Tieto tiež dokážu rozkladať organické materiály, ale v oveľa menšej miere. Navyše, ako vedľajší produkt pri ich pôsobení vznikajú toxické látky ako metán, amoniak a sírovodík. Anaeróbne baktérie žijú v jazerách s nedostatkom kyslíka. Všeobecne platí, že  ak voda zapácha, je anaeróbna a trpí nedostatkom kyslíka.

Rýchlosť metabolizmu baktérií  je závislá na teplote. Ako teploty klesajú, spomaľujú sa aj metabolické procesy. A naopak, ak teploty stúpajú, metabolizmus sa zrýchľuje. Aeróbne baktérie sú závislé na dostatočnom množstve kyslíka. A práve tu mnoho manažérov musí riešiť dilemu. Vyššia teplota vody bude zrýchľovať metabolizmus aeróbnych baktérií, ale teplejšia voda má zároveň výrazne nižšiu schopnosť udržať kyslík. Čiže v čase, keď jazero potrebuje najviac kyslíka, práve vtedy má fyzicky najmenšiu schopnosť  a kapacitu si ho udržať. Dostáva sa tak do stresovej situácie a naruší sa jeho rovnováha.

TESTY KVALITY VODY

Kyslík

>4 mg/l - merať pred východom slnka

BOD

>5 mg/l

pH

6-9 (7-8 je neutrál)

Zásaditosť

>50 mg/l

Chlorofyl

<2 mg/l

Pevné nečistoty

<5 mg/l

Fekálne baktérie

<200 mg/100ml

Celkový dusík

<5 mg/l

Celkový fosfor

>0,05 mg/l je považované za vysokú hodnotu


>0,1 mg/l indikuje problém s riasami


>400 mg/l človeku nebezpečné

Na posúdenie kvality vody sa dajú použiť vcelku jednoduché testy. Získame tak nielen informácie o kvalite vody, ale aj o množstve živín a ďalších dôležitých prvkov.

Tieto testy zvyčajne merajú  rozpustený kyslík, BOD - množstvo kyslíka, ktoré potrebujú aeróbne riasy na elimináciu organickej hmoty v meranej vzorke, pH, zásaditosť, obsah fosforu, obsah dusíka, fekálne baktérie, pevné nečistoty. Kyslík sa udáva buď v miliónoch, alebo miligramoch na liter. Biologická spotreba kyslíka sa označuje ako BOD.

Toto testovanie je možné uskutočniť vo väčšine laboratórií na testovanie vody a  je veľmi dôležité pre úplné pochopenie stavu vody, ktorú sa snažíte riadiť.
 
Teraz, keď lepšie chápeme skutočné príčiny problémov s kvalitou vody, poďme sa pozrieť na SYMPTÓMY či PRÍZNAKY. Medzi ne patria riasy, vodné rastliny, zápach, úbytok rýb.

Je dôležité, aby ste pochopili, že akákoľvek nečinnosť pri riešení týchto problémov výrazne zvyšuje náklady nutné na nápravu. Hneď ako jazero stratí ekologickú rovnováhu a nastane kríza, náklady na jeho obnovenie sa dramaticky zvyšujú.

RIASY, VODNÉ RASTLINY

Planktonické riasy sú jednobunkové organizmy, vyzerajú ako hrachová polievka. Ak je ich výskyt masívny, voda trpí v noci nedostatkom kyslíka.

Bentické alebo vláknité riasy sú veľmi ťažko kontrolovateľné. Tieto rastliny rastú na dne jazera,  uvoľnia sa a potom plávajú na povrchu. Budú rásť len v podmienkach, kde hĺbka a zakalenie vody umožnia slnečnému svetlu preniknúť až na dno. Tieto riasy sú často nazývané machové alebo bavlnené riasy. Niektoré druhy majú malé vzduchové vaky, ktoré ich vynesú na hladinu. Len čo sa dostanú na povrch vody, stávajú sa ideálnym domovom pre komáre a ďalší hmyz.

Cievnaté buriny zakorenené na dne sú pravdepodobne najťažšie kontrolovateľné. Tieto rastliny majú často malé vzduchové mechúriky,  ktoré im pomáhajú plávať na povrchu. Rastú takisto len v jazerách, v ktorých slnečné svetlo preniká až na dno.

Ako vplýva výskyt  rias a vodných rastlín v jazere na manažment?

Manažéri a správcovia bojujú s negatívnymi dopadmi vo forme zvýšených nákladov a ďalších prevádzkových problémov. Upchaté  zavlažovacie ventily, znižujúca sa kapacita v dôsledku narastajúceho sedimentu, zápach, úhyn rýb, o estetike ani nehovoriac..

Upchaté čerpadlo bude potrebné riešiť objednaním profesionálneho potápača. Tí obvykle nie sú k dispozícii v danej lokalite a ihneď. A zatiaľ čo sa čaká na opravu, trávnik prirodzene trpí nedostatkom vody. Samotná oprava môže trvať 4-8 hodín. Náklady  sa môžu vyšplhať až do výšky 1000 EUR, a to neberieme v úvahu škodu na trávniku. Ak sa pokazí ventil alebo sprinkler, problém je síce menšieho rozsahu, ale stále vážny. Môže trvať niekoľko dní, kým určíme, ktorý postrekovač  alebo ventil je upchatý. V medziobdobí trávnik  môže trpieť suchom alebo naopak premokrením, pokiaľ nie je schopný prijať nadbytočnú vodu. Oprava ventilu je otázka 2-4 hodín, ale môže to byť problém, pokiaľ je to na exponovanom mieste a ruší to hru.

Úplne iný typ komplikácie nastane v prípade, keď sa na ihrisko dostane časť sedimentu prostredníctvom  vody v zavlažovacom systéme. Sediment na dne jazera často obsahuje ťažké kovy, anaeróbne baktérie a čiastočne rozložené organické látky. Môže byť  jednou z príčin tvorby  čiernej vrstvy v koreňovej zóne. Táto vrstva veľmi účinne zapečatí trávnik, obmedzí prístup vzduchu a podporí tak množenie anaeróbnych baktérií.  Čierna vrstva bráni nielen prístupu kyslíka, ale aj vody a živín ku koreňom rastlín. Je spúšťačom vzniku chorôb, ktoré môžu spôsobiť až úplné odumretie trávy. Ak k tomu dôjde, často je nutné green kompletne zrenovovať a náklady  môžu byť ohromujúce.  Tento problém si veľa ľudí neuvedomuje, alebo ho nedoceňuje. Greeny a odpaliská často trpia a ničia sa len kvôli nízkej kvalite vody používanej na zavlažovanie.

ÚBYTOK RÝB, ZÁPACH

Hlavnou príčinou je nedostatok kyslíka. Ryby potrebujú cca 4-5mg kyslíka /liter. Keď je hladina nižšia, prvým ukazovateľom je úhyn rýb. Ryby sa dostanú do kyslíkového stresu,  bude ich vidieť na povrchu, kde využijú difúzny prenos, aj keď minimálny.  Zápach ako taký, môže mať štyri všeobecné príčiny:  niektoré druhy rias, chemické znečistenie, geologické podmienky  ale predovšetkým  nízka hladina kyslíka. Niektoré druhy hmyzu, najmä komáre, žijú iba v stojatých vodách. Ich nežiadúcu populáciu pomôže zničiť  cirkulácia vody. Riasy na vodnej hladine, či rozkladajúce sa vodné rastliny rozmnožovanie hmyzu len uľahčia. Naopak, ak vodu dáme do pohybu, problém je vyriešený.

OPATRENIA

Aby bolo možné určiť správne preventívne opatrenie, je dôležité identifikovať skutočné príčiny problému. S rastúcim povedomím o dôležitosti kvality vody a jej vplyvu na životné prostredie, preventívne opatrenia ponúkajú stále prijateľnejšie riešenia – vychádzajúce VŽDY z príčiny daného problému.

Jazerové farby  

Sú dôležitým nástrojom pri starostlivosti o plytké jazerá ( s hĺbkou menej ako 2,5m). Nedostatočnú hĺbku pomáhajú kompenzovať znížením množstva UV energie absorbovanej  jazerom. Farba používaná na zafarbenie vody jazier je inhibítorom fotosyntézy. Blokuje prenikanie slnečného svetla do jazera a to spomaľuje rast vodných rastlín. Jazerové farby pomôžu zlepšiť vzhľad jazier tým ako maskujú alebo zakrývajú nízku priezračnosť alebo problém s farbou. Sú dostupné v tekutej alebo práškovej forme a obsahujú inertné formy prášku podobné modrému potravinárskemu farbivu. Treba vždy vybrať farbu, ktorá je schválená a certifikovaná. Použitie farbív  v jazerách alebo v rybníkoch, ktoré neodtekajú, môže pomôcť  ku krásnemu tmavomodrému sfarbeniu s účinkom v priemere 6-8 týždňov a neublíži rybám ani vodným vtákom.

Riešenia zamerané na množstvo živín

Každé jazero prirodzene obsahuje živiny anorganického aj organického pôvodu. Živiny, ktoré sa dostanú do jazier z iných zdrojov (v pritečenej alebo presiaknutej vode) a živiny zo samotného zdroja vody. Manažment alebo správca môže do veľkej miery ovplyvniť práve množstvo živín v pritečenej alebo presiaknutej vode. Cieľ  je v tomto prípade jasný: minimalizovať toto množstvo.

Ako sa to dá dosiahnuť? Jedným z najefektívnejších spôsobov je kontrola hnojenia a spôsob kosby. Je potrebné obmedziť alebo dokonca úplne eliminovať hnojenie v zóne v tesnej blízkosti jazier. Doporučená vzdialenosť je v tomto prípade 10m. Ďalej použiť hnojivá s pomalým uvoľňovaním, nechať v blízkosti jazier vyššiu trávu, či prispôsobiť geologický reliéf danej lokality (napr. vybudovať záchytnú priekopu) tak, aby sme čo najviac eliminovali stekanie vody s obsahom hnojív priamo do jazera. Veľmi efektívna forma biologickej kontroly používa ako hlavnú „bariéru“ cievnaté vyššie rastliny. Táto technika bola propagovaná už pred  viac ako desiatimi rokmi Dr. Blackburnom, ktorý ju nazýva "prvou líniou obrany". Výsevom tohto typu rastlín v oblastiach pri brehu dosiahneme absorpciu živín skôr, než sa dostanú do vody. Výrazne to prispeje k zníženiu obsahu živín pre riasy, vodné buriny a baktérie.

Poďme dať to všetko dohromady

Okrajové časti jazier sú oblasti, cez ktoré sa dostávajú živiny do vody. Sú často plytké a manažment jazier by sa mal do veľkej miery sústrediť práve na ne. Je oveľa náročnejšie starať sa o tieto časti jazier, než o otvorenú vodnú plochu s dostatočnou hĺbkou. Eufotická zóna je oblasť vodného stĺpca, ktorá je osvetlená slnečným svetlom. S prihliadnutím na zakalenosť vody, väčšina  jazier má eufotickú zónu od 80% do 100% z vodného stĺpca. Bentická zóna je oblasť dna jazera, s vysokým obsahom živín ale s absenciou kyslíka. Vyvážený program starostlivosti o jazerá  musí vziať v úvahu obe tieto zóny tak, aby bola dosiahnutá ekologická rovnováha..

O aerácii vody a jej aspektoch môžete pričítať TU.

Autor článku je Didier Comte, Imaginieur SAS.

Adding an entry to the guestbook