Golf Online

Nie je tryska ako tryska

„Postreky sú pre údržbu golfového ihriska veľmi dôležité. Nie sú však lacné a môžu predstavovať ekologické riziko. Vďaka intenzívnemu výskumu a novým technológiám, od trysiek až po samotné rozprašovače, sa zvyšuje ich efektívnosť“, píše Dr. Ruth Mann, vedúca oddelenia Turfgrass Protection, firmy STRI.

Ochranné prípravky tradične aplikujeme vo veľkej dávke vody  (300 - 1.000 l/ha) za použitia konvenčných plochých vejárovitých trysiek. Je to časovo náročné, potrebujeme niekoľkokrát znovu doplniť nádrž a teda častejšie manipulovať s koncentrovaným produktom. Potenciálne unášanie postrekovej kvapaliny za veterného počasia  je tiež značne vysoké, takže počasie silne limituje počet dní, kedy má aplikácia postreku zmysel. Postreky sa často vyznačujú rôznymi charakteristikami a majú aj rôzne zameranie. Univerzálny prístup pri ich aplikácii často nevedie k očakávaným výsledkom.

Zabezpečenie správneho nastavenia a kalibrácia postrekovača sú pre dosiahnutie dobrých výsledkov zásadné. Pomoc pri nastavovaní poskytuje stránka Amenity Forum ako aj množstvo iných stránok a brožúr firiem ako Bayer, Scotts a Syngenta. Spoločnosť Syngenta odhaduje, že je možné dosiahnuť 10% nárast účinnosti aplikácie prípravku použitím tých správnych trysiek. Preto STRI zahájilo intenzívny výskum zameraný na jednotlivé trysky a dávkovanie vody pri aplikácii fungicídov proti chorobám golfových trávnikov. Hlavým výstupom tohto výskumu je vyvinutie prvých trysiek, špeciálne určených pre trávniky.

Listové a pôdne trysky spoločnosti Syngenta ukázali, že dokážu účinne dopraviť fungicídny prípravok tam, kde je potrebný. Ak aplikujeme fungicídny prípravok proti chorobe alebo Primo Maxx  na riadenie rastu, tak je ideálne, ak kvapôčky zostanú na liste trávy. Listová tryska spoločnosti Syngenta bola konštruovaná tak, aby dopravila produkt pri dávkovaní 250 litrov/ha pri tlaku 2,5 bar (dobré výsledky však boli dosiahnuté aj s polovičnou dávkou t.j. 125 l/ha ). Pri aplikovaní prípravkov pomocou tejto listovej trysky bolo tiež zaznamenané oveľa menšie  odnášanie účinnej látky  v porovnaní s klasickou tryskou. Skúšky firmy STRI na škvrnitosť zapríčinenú hubou Microdochium ukázali, že prípravky Heritage, Banner Maxx, Headway a Instrata dosiahli rovnaké potlačenie tejto choroby  pri dávkach 125, 250, 500 a 1000 l/ha (v porovnaní s neošetrenými plochami).

Pôdna tryska bola vyvinutá na aplikáciu prípravkov pod úroveň listov, teda do oblasti koreňov. Z tohto dôvodu je tryska vhodná na fungicídne prípravky proti chorobám koreňov, tekutých hnojív a vlhčiacich činidiel. Optimálne výsledky boli dosiahnuté pri dávke 550 l/ha a tlaku 3 barov. Niektoré prípravky umožňujú aj nižšie dávky vody, ak sa aplikujú pomocou technológie rotačného rozprašovania (napr. u výrobku Environmist od firmy R&K Kensett), kde dochádza k aplikácii malých objemov pri nízkych tlakoch. Táto technológia využíva rotujúci disk, ktorý tvorí rovnomerné kvapôčky optimálnej veľkosti, čo je nesmierne dôležité pre príjem účinnej látky cez povrch listov. Takto sa okrem iného zabezpečuje aj minimálne unášanie prípravku, tj. minimálna strata.

Spoločnosť STRI skúmala účinky prípravku Primo Maxx(R) a aj na greene aj ferveji. Na greene bola použitá zmes psinčeka, kostravy a lipnice jednoročnej  a bol kosený  výšku 5mm. Aplikovali sme Primo Maxx pri koncentrácii 0,4 l/ha pomocou klasického walk behind postrekovača pri dávke vody 300 l/ha a v druhom variante bol použitý postrekovač Enviromist a  dávka vody bola 30 l/ha. Aplikácii bolo spolu 8 v 2-5 týždňových intervaloch, v čase od mája do októbra 2008. Kvalita a farba trávnika boli hodnotené v dvojtýždňových intervaloch a to počas celého vegetačného obdobia. Zaznamenali sme rovnaké zlepšenia vo farbe trávnika ako aj v jeho kvalite, pri aplikácii prípravku  Primo Maxx dvoma rôznymi postrekovačmi.

Pri pokuse na ferveji (trávnik  bol kosený na 20 mm) sme aplikovali Primo Maxx v dávke  1,6 l/ha do 300 l vody /ha a v  prípade postrekovača Environmist do 30 l vody /ha. V mesačných intervaloch sme aplikovali prípravok šesťkrát to od mája do októbra 2008. Tiež sme trikrát merali dorastenie trávy, aby sme takto mohli zistiť účinok prípravku na rast zelenej hmoty. Oba postrekovače dosiahli rovnaké výsledky. Farba aj kvalita trávnika sa po aplikácii zlepšili. Po aplikácii Primo Maxx sme zaznamenali aj o 56%  nižší rast trávnika  v porovnaní s neošetrenou plochou. Environmist takto umožňoval aplikáciu prípravku Primo Maxx len v 1/10 dávky bežného postrekovača, pričom dodatočným benefitom bolo zníženie potrebného množstva vody a potenciálne aj potrebného času. Ďalšie skúšky ešte pokračujú, no majte prosím na pamäti, že pri aplikáciu prípravkov pri znížených objemoch (a teda vo zvýšených koncentráciách), je potrebné striktne dodržiavať pravidlá, uvedené na obaloch.

Ďalším aspektom aplikácie pesticídov, ktorý môže viesť k neodvratnej kontaminácii vody na golfových ihriskách, je odstraňovanie krycích fólií na obaloch od týchto prípravkov. Tieto fólie slúžia ako bariéra proti prenikaniu vzduchu a vlhkosti do koncentrátu, ako aj ochrana proti podvodnému riedeniu. Ak pracujeme s hrubými rukavicami, tak sa ťažko odstraňujú a takisto je obtiažne zmyť všetky zvyšky koncentrátu, ktoré sa na nich zachytili. V súčasnosti sa odporúča opláchnutú kryciu fóliu buď odložiť separátne, alebo ju hodiť do vypláchnutej nádoby od prípravku, aby ich potom mohla zlikvidovať patrične kvalifikovaná firma. Boli vyvinuté nové obaly, ako je napr. S-Pac od firmy Syngenta, ktoré takéto fóliové bariéry nemajú. Namiesto nej majú akúsi membránu, ktorá obal znovu utesní, ak by sa nepoužil všetok prípravok (týmto sa znižuje aj riziko náhodného rozliatia). Má tiež hladký vnútorný povrch, čo značne uľahčuje vyplachovanie po vypotrebovaní obsahu. Ďalšou metódou, ktorá môže znížiť potrebný čas pri postrekovaní, je aplikácia prípravkov v tank mixoch. Ako príklad môžeme spomenúť pridávanie výživných látok do istých druhov fungicídneho ošetrenia, aby sa takto dosiahla regenerácia  postihnutého trávnika. Pokusy STRI preukázali, že je to veľmi úspešné. Napr. Iprodione (Chipco Green, 20 l/ha) zmiešaný s prípravkom Go Green Plus (20 l/ha) viedol k rýchlejšiemu zotaveniu trávnika, zatiaľ čo fungicídny prípravok dostal škodlivý organizmus pod kontrolu. Go Green Plus obsahuje draslík, železo ako aj malé množstvo dusíka. Pomáha  „zotaviť“ rastlinu a poskytuje dostatok dusíka na podporu rastu pre obnovu  a to bez toho, aby bol vyvolaný bujný rast trávy. Čas potrebný na aplikáciu sa výrazne skrátil oproti separátnej aplikácii, pričom dosiahnuté výsledky boli rovnaké.  Musíte si však dať pozor na vzájomnú kompatibilitu prípravkov, nakoľko vzájomne nekompatibilné látky môžu spôsobiť upchatie rozprašovačov. Patričné rady v tomto ohľade Vám poskytnú všetky help-linky dodávateľských spoločností.

Pokiaľ ide o využitie pesticídov v trávnych porastoch, na Slovensku je ťažká situácia. Chemické prípravky sú spravidla registrované iba pre plodiny pestované na veľkých plochách, ako sú obilniny či okopniny. Každá nová registrovaná skupina je spojená s nemalými registračnými poplatkami a preto firmy od registrácie prípravku do trávnikov (ako minoritnej plodiny) často upúšťajú. Predsa len, plochy intenzívne využívaných trávnikov na Slovensku a napr. v Anglicku sa „trochu“ líšia. Tráve druhy však patria do čeľade rastlín Poaceae, t.j. sú veľmi príbuzné s obilninami. Preto práve prípravky registrované do obilnín sa teoreticky dajú aplikovať aj na trávne porasty, avšak riziko je na používateľovi.

Postrekovač Enviromist, spomínaný v článku, je možné vidieť a prípadne aj prenajať v spoločnosti ENGO s.r.o. Navštívte firemnú stránku www.engo.sk , alebo nás kontaktujte mailom na info@engo.sk.

Zoznam fungicídov registrovaných na aplikáciu v obilninách, v niektorých prípadoch aj priamo na aplikáciu v trávnikoch.

Článok bol uverejnený v časopise Greenkeeping magazine, Issue 55

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 3(komentárov: 3) Pridať komentár
 
FranRek
FranRek
09.06.19 07:39

Levitra Comment Le Prendre Buy Prescriptions Online Review where to buy cialis online safely Propecia Free Trial Offer

123
123
01.09.17 00:46

From teddy bears to poodles,cheap adidas shoes has incorporated all kinds of animals into his adidas Originals sneakers.The cheap oakley sunglasses, which is comprised of 500+ top athletes from around the world, will be wearing the iconic green-colored frames.For the second iteration of its ongoing series of limited-edition polo shirts, the team at cheap polo ralph lauren decided to look to the Northeast, specifically the upper reaches of New York state's Adirondack region. The hangtags for the polo even detail an outdoorsman's travels through the area in a series of fictionalized journal entries. Which is very cool, but you're (hopefully) not going to leave the hangtags on when you wear this thing out for your own adventures.StockX, formerly known as Campless, is an online marketplace that performs a bit like the stock market. Basically, it’s a resell platform for valuable items — rare sneakers especially. StockX has been tracking the prices of the cheap louis vuitton leather goods, so we hit them up to find out which ones killed it — and which ones didn’t.

s
flyen
06.07.17 09:59

Customers can then complete their purchase by repliche rolex logging into their Galeries Lafayette account from the screen and paying on a built-in Ingenico payment terminal. Purchases are then delivered cheap polo ralph lauren the next day, either to the customer’s home or their local store.“This new generation ‘web-in-store’ transaction is replica handbags incorporated transparently into the Galeries Lafayette customer journey,” the company adds. “This solution enables articles to be returned and provides for automatic remote refunds of oakley replica in-store transactions.