Golf Online

Postarajte sa o trávnik včas - skôr než prejde do dormancie

Načasovanie je zásadné

Matt McKinnon, superintendant  The Legacy Course Craguns, Brainerd, štát Minnesota, sa rád podelí o jeho skúsenosti s bojom proti plesniam.

Matt začal v The Legacy v marci 1998 ako asistent a superintendatom sa stal v roku 2000. Podľa jeho názoru, dizajn ihriska zohráva v boji proti tejto chorobe svoju úlohu.

„Máme mnoho oblastí , ktoré sú nízko položené a zatienené, hlavne kvôli tomu, že boli kedysi súčasťou lesa. Na niektorých z  týchto oblastí  sa sneh vyskytuje na cestičkách pre golfové autíčka  ešte aj potom, ako otvoríme ihrisko. Musíme teda sneh mechanicky odstraňovať.  Práve toto je dôvodom väčšiny našich problémov s plesňou.“

Na ihrisku sa vyskytuje pleseň snežná sivá, identifikovaná na základe mycélií ružovej farby, ktoré sa zvyčajne objavujú v priebehu chladného a daždivého počasia na jar a na jeseň. Pleseň sivá s bielymi až šedými mycéliami sa vyskytuje v období,  keď sa sneh topí.

Pokiaľ ide o prevenciu, McKinnon hovorí, že proces zostáva rovnaký aj keď sa podmienky zmenili.

„Ako prvé sme hneď na začiatku  aplikovali preventívne postreky.  Používame  kombináciu produktov, v priebehu rokov sa však menila... Žiadne iné reálne kroky v boji proti plesniam sme neurobili. Snažím sa v prvom rade robiť dobré rozhodnutia, pokiaľ ide o údržbu ihriska..“

„Všetky chemikálie fungujú. Je pravda, že niektoré fungujú lepšie ako iné... Treba si však uvedomiť, že je veľa faktorov, ktoré môžu úspešnosť aplikácie ovplyvniť – kvalita a správnosť aplikácie, načasovanie, vietor, dážď... a pod .“ dodáva McKinnon.

„Našťastie, keď sa oteplí a pôda má vyššiu teplotu, problémy zvyčajne vymiznú veľmi rýchlo. Tento rok  to však trvalo trochu dlhšie, pretože nízke teploty regenerácii trávnika na jar príliš nepriali.“  

Významný zdroj poznatkov v boji proti chorobám zohrávajú výskumy..

„Na jeseň sme aplikovali dva postreky s kombináciou aktívnych látok spolu s vlhčiacimi činidlami. Na jar aplikujeme jeden prípravok  proti plesni snežnej a dúfame, že dostatočne skoro oteplí.  Načasovanie je skutočne zásadné. Väčšina kombinácií funguje dobre.  Zistil som, že postrek v dobe, kedy je rastlina ešte aktívna, nám dáva najlepší výsledok . V minulosti som s postrekom  vyčkával, často zbytočne a výsledky neboli vždy dobré.“

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com, autorom je Rob Thomas.