Golf Online

Rastové regulátory

Rastové regulátory

Niektorí superintendanti sa domnievajú, že rastové regulátory v spojení s inými prípravkami zabraňujú prepuknutiu niektorých chorôb,  iní majú pozitívnu skúsenosť týkajúcu sa priameho potlačenia existujúcej nákazy.  

Ryan Baldwin nikdy nezabudne na leto 2010. Highland Golf a Country Club v Indianapolis, čelil v júni  skutočne  extrémnym horúčavám (33°C) a bohatým zrážkam (400mm). Saturácia ihriska bola za hranicou možnej absorbcie väčšiny fungicídov a ich následného využitia rastlinami. Kontaktné fungicídy nedokázali v dostatočnej miere priľnúť k listom a účinkovali v najlepšom prípade niekoľko dní. A v tejto situácii prišli na pomoc rastové regulátory (PGR)

V niektorých oblastiach ihriska sme udržiavali relatívne pravidelný režim  aplikácie PRG v mixe a zaznamenali sme naozaj výrazné zlepšenie stavu trávnika,“ hovorí Baldwin. "Keď zrážky ustali, stále sme mali pred sebou dlhé leto a porast bol veľmi oslabený. Oblasti, ktoré boli ošetrené PRG, sa však s ďalším stresom vyrovnali veľmi dobre.“

Baldwin hovorí, že použitie PGR má mnoho aspektov, hlavným však zostáva potlačenie rastu. A tento aspekt zostáva prioritou pri jeho výbere a použití PGR počas celej sezóny. Jeho primárnou voľbou je PrimoMAXX a dávkovanie sa odvíja od frekvencie aplikácie aj od ďalších faktorov ako počasie, intenzita rastu, plánu hnojenia a samozrejme vyťaženosti ihriska.

V určitých obdobiach roka alebo za určitých poveternostných podmienok môžu mať rastové regulátory sekundárnu úlohu. Napríklad, Proxy (účinná látka Ethephon) sa pridáva  k zmesi lipnice na dosev greenov a odpalísk,  alebo u fervejí sa PrimoMAXX nahradzuje prípravkom Cutless (účinná látka Flurprimidol).
PrimoMAXX však zostáva primárnym regulátorom väčšinu sezóny.

Vzhľadom k rezistencii dolárovej škvrnitosti k mnohým fingicídom sa Baldwin vo veľkej miere spolieha na kontaktné fungicídy ako chlorotalonil (u nás prípravok Bravo). Vychádza z pre neho logického predpokladu, že pri potlačení rastu a tým menej hmoty po kosení, zostane kontaktný fungicíd v poraste vo vyšších koncentráciách.

„Kombinácia benefitov zo zlepšenia zdravotného stavu trávnika a dlhšej trvácnosti fungicídov rozhodne zlepšila moju kontrolu nad chorobami,“ hovorí Baldwin. „Nemôžem povedať, že by sa intervaly aplikácii zavedením PGR výrazne zmenili, ale niet pochýb o tom, že zvýšený účinok fungicídov a lepší zdravotný stav trávnika prispeli k oveľa menším problémom v konečnej fáze každého intervalu. Som plne presvedčený, že použitie PGR má pre rastliny synergické efekty a vedie ku kvalitnejšiemu a zdravšiemu povrchu.“

Bob Senseman, Oswego Lake County Club v Lake Oswego, v štáte Oregon, používa PGR v kombinácii s Proxy v jarnom období na potlačenie vytváranie semien. Hovorí, že to rastliny posilní a prispieva k väčšej odolnosti voči chorobám.

V tomto kontexte však zaujímavo pôsobí jeho tvrdenie, že on a aj ďalší superintendanti používajúci PrimoMAXX na greenoch ho aplikujú len do júna a to kvôli obavám zo zvýšeného výskytu antraknózy. Zároveň pripúšťa, že neexistuje výskum, ktorý by tento fakt potvrdil. Toto potvrdzuje aj Dr. Jim Murphy z Rutger University.

„Keďže PrimoMAXX je najčastejšie používaný regulátor počas leta, zo zvýšeného výskytu antraknózy malo obavy skutočne mnoho superintendantov. Nám sa však tieto obavy nepotvrdili. Náš výskum nás priviedol k domnienke, že by mali zostať pri ich pôvodnom regulačnom programe.“

Dr. Murphy a jeho tím sa konkrétne zaoberali prípadmi ihrísk, ktoré mali greeny s vysokým podielom lipnice ročnej, ktorú sa snažili udržať. Neskúmali použitie Cutless (účinná látka Flurprimidol) alebo Trimmit (účinná látka Paclobutrazol), pretože tieto prípravky sa obvykle používajú s cieľom lipnicu eliminovať.

„Málokedy sme mohli pozorovať negatívny účinok na stav trávnika, prípadne väčšiu náchylnosť na choroby“, hovorí Murphy. „Zvyčajne sme nevideli zjavný efekt, a ak tam nejaký efekt bol, bol skôr pozitívny. Nebol však taký výrazný, aby motivoval superintendantov prípravok použiť s týmto cieľom. Keď sme porovnali pozitívne a negatívne efekty celkovo, pozitívne vo veľkej miere prevážili negatívne.  

Čiže Murphyho štandardné odporúčanie týkajúce sa použitia prípravku PrimoMAXX a antraknózy je, že môžu zaznamenať pozitívny vplyv na znižovanie výskytu choroby, ale nemali by sa na to spoliehať. Nemusia sa však obávať negatívnych efektov.

„Radšej by som benefitoval z účinkov regulovania rastu a nelámal by som si hlavu nad možným zvýšením chorobnosti, pretože to sa pravdepodobne nestane.“

Obr.: 88% z opýtaných superintendantov aplikuje rastové regulátory na pravidelnej báze na základe plánu, 60% z nich na greeny a ferveje. 29% superintendantov potvrdilo pozitívnu skúsenosť týkajúcu sa priameho potlačenia príznakov choroby. 

Čo sa týka kontroly dolárovej škvrnitosti, Mark Brotherton z SEPRO Corporation hovorí, že superintendanti prezentujú ako vedľajší efekt použitia Cutless alebo Trimmit práve zníženie výskytu tejto choroby. S najväčšou pravdepodobnosťou je to preto, že oba výrobky boli pôvodne testované ako DMI fungicídy  (fungicídy s účinkom regulácie rastu). Zároveň však pripúšťa, že efekt môže byť náhodný.

Nepoužíval by som PGR ako náhradu za fungicíd, dokonca ani ako doplnok k fungicídu,“ hovorí Brotherton. „Aj keď sa môže znížiť výskyt dolárovej škvrnitosti, bude to mať efekt na trávnik.  Ale zníži sa výskyt choroby alebo jej závažnosť. Myslím, že ľudia z univerzity by povedali to isté. Regulátory nemajú kuratívny ani preventívny účinok, ale supresívny. Nie je to o tom, či to vidíte alebo nevidíte, je to o magnitúde, rozsahu pri ktorej bude prepuknutie choroby viditeľné. Museli by ste mať dve plochy, buď ošetrenú a neošetrenú PGR alebo ošetrenú a neošetrenú fungicídmi. Na hodnotenie vždy musíte mať porovnávaciu bázu.“

Gabe Menna, z Centre Hills Golf Club v State College, PA, je jeden zo superintendantov, ktorí zníženie výskytu dolárovej škvrnitosti špecifikoval – 20% v miestach ošetrených Musketeer (účinné látky Flurprimidol, paclobutrazol a trinexapac-ethyl). Aplikoval stredné dávky prípravkov Cutless  Legacy, Trimmit a Musketeer v greenovej škôlke (75% psinček a 25% Lipnica ročná) raz za tri týždne v období vysokej hrozby dolárovej škvrnitosti. Menna sa ani nesnažil o tento efekt, jednoducho to zistil ako vedľajší účinok.

„Primárnym cieľom bola pre nás regulácia rastu, pretože sa na fervejách vyskytla Lipnica ročná. „Stav sme kontrolovali často a nepozorovali sme veľký rozdiel v žiadnej kategórii. Testovacie polia fervejovej škôlky videl aj konzultant a ani on nespozoroval veľké rozdiely, iba poukázal na to, výskyt dolárovej škvrnitosti bol menší na miestach ošetrených prípravkom Musketeer. Choroba sa tam vyskytla, ale v menšej miere ako na poliach ostatných.  Bohužiaľ tieto výsledky nie sú nijako zdokumentované, nemáme žiadne fotografie, žiadne záznamy, pretože to naozaj nebolo účelom našich pokusov. Len som potreboval vedieť, či existuje dôvod prečo upustiť od používania prípravku Trimmit, ktorý z hľadiska farby aj regulácie rastu fungoval dobre.“

Kyle Erdige, z Timber Bank Golf Club v Baldwinsville , NY, takisto verí, že používanie Trimmitu prináša vedľajší benefit – potlačenie výskytu dolárovej škvrnitosti. Pripúšťa však, že jeho situácia je trochu iná ako u ostatných, keďže jeho psinčeky sú voči chorobe viac odolné. „Druhy psinčekov, ktoré mám na fervejách síce nie sú 100% odolné, ale v porovnaní s inými si vedú veľmi dobre.“

Kyle aplikuje trochu vyššie dávky než ostatní, ale stále je to v rozmedzí odporúčaní výrobcov. Napriek tomu požiadal pár výskumných pracovníkov o názor, či má mať obavy z DMI rezistencie a oni povedali, že nie. „Dávka, ktorú aplikujem nie je až taká vysoká ako dávka klasického DMI fungicídu, takže povedali, že by nemala vzniknúť žiadna rezistencia  a to ma potešilo“, hovorí .

Kyle používa regulátory na obmedzenie výskytu Lipnice od roku 2010 a plánuje v jeho programe pokračovať.  

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com, autorom je Jason Stahl.