Golf Online

Renovácie greenov – aj malé zmeny môžu priniesť veľké efekty

Ak vaše greeny potrebujú upgrade, malé premyslené úpravy môžu byť oveľa efektívnejšie než nákladné veľké renovácie.

Všetci sa iste zhodneme na tom, že súčasná hospodárska klíma zmenila spôsob nášho podnikania. Rok 2012 priniesol isté oživenie, počet odohratých kôl golfu po dlhej dobe opäť stúpol. Môže to byť znamenie, že sa odvetvie začína pomaly stabilizovať. Faktom však je, že v roku 2012 bolo zatvorených 150 ihrísk, zatiaľ čo nových vzniklo skutočne len pár.  Toto je teda nová realita. 
Je to na nás všetkých, architektoch, majiteľoch, course manažéroch, stavebných firmách a v neposlednom rade aj na hráčoch – aby sme pokračovali v takto nastavených podmienkach.

Podmienky bolia stále sú skutočne neľahké. Snažíme sa udržovať staršie golfové  ihriská s menšími rozpočtami na údržbu a s výrazne zníženými zdrojmi na investície do nového technického vybavenia.

Treba však povedať,  že to má aj jednu výhodu. Ak sme nútení robiť s málom, potom prichádza kreativita. Profesionáli tak často získajú inú optiku, hlavne na činnosti a postupy, ktoré dovtedy považovali za perfektné či dokonalé.

Najlepším príkladom je renovácia greenov.  Pred desiatimi rokmi sme renováciu greenov všetci považovali za samozrejmú a prirodzenú aktivitu. Vždy keď kvalita greenu už nespĺňala naše očakávania, jednoducho sa naplánovala renovácia, lebo:

  • mali sme k dispozícii peniaze, zdroje neboli žiadny problém
  • museli sme držať krok s inými ihriskami, hlavne s tými v okolí
  • renovácia bola prosto niečo, čo course manažéri chceli a architekti poskytovali

Dnes je situácia úplne opačná

Mám dojem, že niektorí course manažéri sa snáď až obávajú architekta zavolať, aj keď green nie je v dobrom stave a majú seriózne problémy. Boja sa totiž, že tam prídeme a odporučíme renováciu, ktorú si oni nebudú môcť dovoliť!

Môžeme však jednoznačne povedať, že každý architekt s postojom typu – riešením vášho problému môže byť len úplná renovácia greenu - stratil kontakt s realitou. V posledných rokoch sa objavilo niekoľko významných alternatívnych riešení. Každé z nich bolo samozrejme vychádzalo z presnej diagnózy problému.  A tá vyžaduje niekoľko ďalších párov očí, okrem tých vašich.

Takže predsudky bokom, skutočne by som odporučil začať problém riešiť s architektom.  Ak nemáte kontakty, vyhľadajte weby komôr architektov alebo kontaktujte spoločnosti podnikajúce v tomto biznise. Tie Vám dokážu poradiť, ktorí architekti majú k Vášmu regiónu najbližšie. Faktom je, že architekt vidí každý rok desiatky ihrísk s problémovými greenmi  a je často aj pri ich riešení.  Berte ich ako zdroj informácií, tak isto ako napr. vašich kolegov, agronómov, konzultantov či dodávateľov.

Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko spôsobov renovácií greenov.  Ak vaše greeny nemajú požadované parametre, na riešenie situácie máte viac možností, než ste si mysleli.

Nedostatočné parametre kvality greenu

Veľké percento problémov je spôsobených nedostatočným odvodením, nedostatočnou drenážou. Pred desiatimi rokmi by to znamenalo projekt totálnej rekonštrukcie greenu, ale  my sme sa naučili, že to nie je vždy nutné a dá sa to riešiť aj inak.

Každý manažér vie, že aerifikácia môže pomôcť tento problém riešiť, naruší hornú vrstvu a umožní vode a vzduchu preniknúť do nižších vrstiev pôdneho profilu. Na výrazne zlepšenie však môžeme čakať dlho a aj hráči majú pre neustále diery v greenoch len limitovanú trpezlivosť a pochopenie.
Ak je priesak vody naozaj nedostatočný  a spôsobený  ťažkou pôdou s vysokou kompakciou, je nutný radikálnejší krok – tj. drážková drenáž.  Mnoho manažérov aplikovalo toto riešenie a boli sme ohromení výsledkami.

Prirodzene existuje určite niekoľko spoločností, ktoré sa špecializujú na tieto typy služieb. Tú sú základné body ako by to malo prebiehať: 

Zrežie sa trávny koberec  -  v pásoch o šírke 12,7 – 17,7cm , v rozostupoch  183 – 244cm v tvare rybej kosti. Odstránené kusy sa musia uložiť tak,  aby bolo možné ich položiť späť na to isté miesto ( aby sa predišlo zmiešaniu rozličných vzorov trávy obvyklých u lipnice ročnej). Ďalším krokom je vykopanie drenážnych drážok hlbokých  40 cm a vloženie drenážnych rúrok s priemerom 5cm.  Drenážne drážky  sa potom zasypú zmesou piesku, pôdy a rašeliny v pomere 6:3:1, dostatočne ťažkou, schopnou udržať vlhkosť, aby sa drenážne ryhovanie neobjavilo v  suchých obdobiach. Nakoniec sa na povrch opäť položí vyrezaný trávny koberec.

Golfisti väčšinou môžu opäť hrať krátko po zásahu a ja nepoznám ihrisko, kde by to radikálne nezlepšilo drenáž.  Zamyslite sa, touto operáciou nepridáte len drenážny profil, ale vytvoríte drenážny systém na celom greene – a to bez jeho radikálnej prestavby. Je to skutočne výborné riešenie, naozaj.

Zmena porastu – kvality trávnika

Niekedy nie je problémom drenáž, ale samotný trávnik.  Je buď opotrebovaný, alebo napadnutý lipnicou či inými chorobami, skrátka s minimálnou šancou na zlepšenie. Tento rok plánujeme jeho výmenu na jednom súkromnom ihrisku, kedy mi manažér povedal, že skúsil všetko ale už jednoducho neverí, že by jeho staré lipnicové greeny mohli konkurovať novým ihriskám v okolí, ktorých greeny sú vysiate psinčekmi A1 a A4. Roky sa snažil z nich vyťažiť maximum, aj za cenu veľmi rizikových zákrokov. Ak sa k tomu pridajú extrémy počasia, s ktorými sa čoraz častejšie potýkal, nakoniec sa mu podarilo presvedčiť manažment, aby sa trávnik vymenil .  

Keď sme ako spoločnosť menili trávny koberec na  greenoch na desiatkach ihrísk v oblasti Midwest, nemali sme jediného nespokojného klienta. Operácia samozrejme vyžaduje náklady, ale výhody , ktoré poskytujú nové -  prešľachtené odrody psinčekov vo forme väčšej odolnosti voči suchu a ďalším extrémnym poveternostným podmienkam a chorobám sú nesporné.  O zlepšení hracích parametroch greenov ani nehovoriac.  

Samozrejme, že výmena trávneho koberca  nie je jednoduchá. Náklady môžu dosiahnuť 5.000 – 6.000 EUR  za green, a práve kvôli tejto sume kluby často váhajú. Ale  v porovnaní s celkovou rekonštrukciou a následnými nákladmi na založenie trávnika,  prípadne s úplnou nečinnosťou (keďže celý budget je vyčerpaný  na udržanie starých greenov ) je to iste lepšie riešenie. Nehovoriac o nervoch a skúšaní trpezlivosti golfistov.

Ešte posledná poznámka k výmene trávneho koberca - často sa v tej súvislosti  odporúča vybudovať drážkovú  drenáž a odstrániť strom, aby boli dlhodobo vytvorené najlepšie možné podmienky pre rast. Aby som bol úprimný, nie som si istý, ktorá z nich je dôležitejšia.  Fungujúca drenáž a dostatok svetla sú vždy kľúčové, bez ohľadu na to, aký typ trávy na greene máte.

Materiály

Spomeňme si na situáciu spred 10 rokov. Vedeli sme celkom presne aký typ piesku by sme mali použiť na topdressing greenov. Bol zrejmý typ aj veľkosť, USGA normy a odporúčania vyzerali také jednoznačné a nespochybniteľné.

USGA potom zverejnila štúdiu vypracovanú špecialistom  Dr Jamesom Murphy z Rutgers University, ktorý príklad po príklade opísal situácie, kde napr. hrubý piesok nemal fungovať a predsa fungoval a naopak kde jemný piesok nefungoval a pritom by všetci prisahali, že fungovať bude.

Čo z toho vyplýva?

Piesok, použitý či už pri samotnej konštrukcii greenu, alebo pri následnej údržbe, je mimoriadne dôležitým faktorom pre fungujúcu drenáž. Na to, aký by mal byť, vplýva niekoľko faktorov ako klimatické podmienky, použitý trávny druh, zloženie pôdneho profilu na danom greene, typ mikroklímy na danom greene ... Toto všetko treba posúdiť a otestovať aj pomocou laboratória, a to samozrejme ešte predtým, ako začnete akúkoľvek renovačnú akciu.

Alternatívne metódy

Jeden z veľkých argumentov, ktoré sme počúvali - a dokonca používali - v súvislosti s rekonštrukciami 18-jamkové ihrísk bola konzistencia. Každý z course manažérov, ktorý sa stará o greeny konštruované podľa USGA odporúčaní a zároveň aj o staršie „ push-up“ greeny (postavené s použitím pôvodných materiálov bez použitia piesku)  vie, že ich chovanie, údržba a hracie parametre sú úplne odlišné. Spôsob ako dosiahnuť konzistenciu greenov je len jeden: mať ich rovnaké, jednotné.

Takže čo urobíte, keď máte golfové ihrisko s 18 greenmi, z ktorých 1 alebo 2 zúfalo potrebujú renováciu?  Alebo dokonca máte takých viac, ale môžete si dovoliť zrenovovať len 1 alebo 2?

V uplynulých rokoch by mnoho manažérov a architektov zvolilo cestu rekonštrukcie podľa USGA noriem a to aj napriek tomu, že ich hracie vlastnosti a potrebné údržbové operácie budú úplne odlišné ako u zostávajúcich 16 greenov.  Prečo? Vzhľadom k tomu, že USGA norma  bola a stále je považovaná za štandard, za osvedčenú a preverenú metódu vybudovania kvalitného greenu, len málo manažérov bolo ochotných podstúpiť agronomické riziko spojené s akoukoľvek inou alternatívou.

My sme však zistili, že existujú spôsoby, ako zrenovovať tieto pôvodné push-up greeny. Naša metóda využíva tzv. "upravený push-up" profil.

Začneme vždy tým, že z greenov odoberieme vzorky a pošleme ich do laboratória na analýzu profilu. Výsledkom tejto analýzy je často indikácia vrstvy piesku/organickej zmesi vo vrchnej niekoľkocentimetrovej vrstve pôdneho profilu (nakumulovanej z topdresingu), nad nižšou vrstvou tvorenou obvykle z prachovitej hliny. Laboratórium  zároveň poskytne aj odporúčania na zloženie koreňovej zóny (jej jednotlivých vrstiev),  ktorá by bola za daných podmienok optimálna.

Vždy odporúčame vybudovať systém drážkovej drenáže, aby bolo zabezpečené dostatočné odvodnenie (je to skutočne extrémne dôležité). Potom  vyberieme vhodný trávny druh, zvažujúc lokálne podmienky a zaužívané agronomické postupy daného ihriska. Nemusí to vždy znamenať najnovšiu a najlepšiu  odrodu psinčeka, vždy sa však snažíme dať maximálny dôraz na odolnosť voči chorobám a suchu.

Metóda „upraveného push-up“ profilu  síce ešte zatiaľ nebola potvrdená laboratórnymi testami, ale sme veľmi hrdí na to, že je veľmi pozitívne hodnotená mnohými course manažérmi v našom regióne. Každý z nich hovorí, že ich nové greeny majú takmer rovnaké vlastnosti pri rovnakej údržbe ako ich ostatné pôvodné greeny. Ako bonus uvádzajú dokonca úspory na nákladoch za materiál.

Prirodzene ceny sa líšia v závislosti na lokalite, dostupnosti materiálu a výsledkoch testovania ktoré indikujú jeho potrebu. V blízkej budúcnosti budeme pracovať na 3 projektoch, z ktorých každý má iné podmienky.  Radi poskytneme informácie, ktoré získame, každému kto uvažuje o tejto metóde a potrebuje predložiť vedeniu ihriska rozpočet.

A ako by som túto tému uzavrel?

Nie som si istý, či by niektoré  z týchto metód vznikli v podmienkach prosperity a neobmedzených rozpočtov. Myslím, že je treba na momentálnej neľahkej situácii  vidieť aj niečo pozitívne: nutnosť a potreba pri obmedzených zdrojoch vždy vedie k invenciám a novým nápadom.

Kľúčové body - ešte raz ich zhrňme:

  • Mnoho course manažérov  musí udržovať staršie ihriská s oveľa menšími rozpočtami na údržbu a obnovu strojového parku
  • Niekedy course manažéri váhajú konzultovať problémy s greenmi s architektami, mysliac si,  že jediným doporučeným riešením bude ich celková a nákladná  rekonštrukcia
  • V posledných niekoľkých rokoch sa objavilo niekoľko dôležitých alternatív renovácií greenov
  • Náklady sa budú líšiť v závislosti na lokalite, dostupnosti materiálu a výsledkov testov, ktoré indikujú potrebu materiálu


Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com, autorom je Bob Lohmann, Lohmann Golf Designs