Golf Online

Rosa na trávniku - nechať či odstrániť?

Ako zabrániť tomu aby vlhkosť trávnik nepoškodila?

Letné obdobia so sebou prinášajú zvýšenú vlhkosť počas noci, rosu a zvýšené riziko výskytu chorôb. Prinášame spôsoby ako zabrániť tomu, aby ranná vlhkosť trávnik poškodila.

Hneď ako sa oteplí, všetci obvykle venujú zvýšenú pozornosť chorobám, ktoré útočia na trávnik hlavne v obdobiach výraznejších zmien teplôt a celkových poveternostných podmienok, ako napr. dolárová škvrnitosť  (Sclerotinia homoeocarpaarpa)  a ohnisková škvrnitosť (Rhizoctonia solani).

"Vo vlhkých podmienkach  sa veľmi dobre darí všetkým patogénnym hubám," hovorí Carmen Magro, Agronomy Management Solutions"Keď sú steblá vlhké, hrozba infekcie sa zvyšuje. Ak sa objaví, postupuje veľmi rýchlo.“

Z tohto dôvodu sa odporúča aby course manažéri začali odstraňovať rosu na pravidelnej báze.  Veľa výskumov a pokusov preukázalo, že to jednoznačne vedie k zníženiu výskytu chorôb, ako je dolárová škvrnitosť a ohnisková škvrnitosť.  Manažéri by skutočne mali zvážiť pridanie tejto údržbovej operácie do letného programu, v prípade pokiaľ ho už nepoužívajú.
 

Na tomto obrázku je vidieť vrstva rosy na putting greene. Všimnite si, ako rosa obalí celú čepeľ stebiel na mnohých miestach. Táto vrstva potom funguje ako médium pre patogénne huby kde sa pohybujú a množia a to vedie k zvýšenému riziku výskytu rôznych chorôb trávnika.

Na odstránenie rosy existuje niekoľko spôsobov

Prvým z nich je použitie povrchovo aktívnych látok – činidiel. Ďalším spôsobom je jemné zavlažovanie. Nemusí to však  byť najlepšia voľba.

"Môže sa to zdať trochu čudné, že vodu vlastne odstraňujete vodou," hovorí Magro. "Z environmentálneho pohľadu to nie je práve správny prístup. "

Tretia metóda, ktorou sa dá rosa odstrániť, je použitie gumových odstraňovačov rosy– ich ťahaním po povrchu greenov či fervejí.

Niektoré ihriská rosu riešia aj kosením, je to tiež jeden z uvádzaných postupov. Magro však  hovorí, že to nemusí byť dobrý nápad. Steblá trávy sú totiž pokryté voskovou vrstvou, ktorá  slúži na utesnenie, zatvorenie  rany a chráni tak rastlinu pred napadnutím chorobami.
"Keď trávnik pokosíme, voskovú vrstvu narušíme a vlastne otvoríme kanál (cestu) do cievneho systému rastliny. Ak je na steblách veľa vlhkosti a navyše s patogénmi okolo, uľahčíme im týmto cestu ako sa dostať do rastliny."

Pozrite si video

V tomto krátkom videu, zamestnanci ihriska Sun Valley Trails Creek  odstraňujú rosu z ferveje prvej jamky v rámci prípravy na golfový turnaj. Pomocou špeciálne pripravenej  hadice pripojenej k dvom vozidlám odstraňujú výdatnú rosu z každej ferveje.

 

Všetky tieto štyri metódy boli testované v roku 1993 na University of Kentucky. Cieľom bolo zistiť  ktorá technika je najúčinnejšia, po ktorej zostáva na povrchu najmenšie množstvo vlhkosti a ktorá vedie k zníženiu výskytu dolárovej škvrnitosti.

Ďalšou metódou bolo valcovanie povrchu valcami so  špongiovitým povrchom, podobne ako sa to robí na tenisových kurtoch. Predpokladalo sa, že aj táto metóda by mohla byť pri odstraňovaní rosy účinná.

Dva mesiace testovaní ukázali, že valcovanie a kosenie  bolo pri odstraňovaní rosy z trávnika najúčinnejšie. Napriek tomu, čo povedal o kosení Magro, štúdia dokázala,  že odstraňovanie  rosy kosením viedlo k zníženiu  výskytu dolárovej škvrnitosti o 78% percent u fervejí a o 43% u greenov. Na greenoch sa odrezky po kosení zbierali, zatiaľ čo na fervejách sa nechávali na ploche. Ostatné štyri metódy tiež viedli k zníženiu výskytu dolárovej škvrnitosti na fervejách, ale nie tak výrazne. Čo sa týka greenov, ostatné štyri metódy zníženie výskytu dolárovej škvrnitosti nepreukázali.

Samozrejme, na výskyt dolárovej škvrnitosti ako dôsledku prítomnosti rosy, má vplyv aj poloha ihriska.  Táto choroba prepukne za určitých, pre ňu ideálnych podmienok. Ak na vašom ihrisku takéto podmienky nemáte, problém škvrnitosti sa vás vôbec nemusí týkať.

"Keď sú relatívne teplé noci pri celkovo chladnejšom a suchom počasí, riziko výskytu chorôb je nižšie. Chorobám sa darí hlavne v teplom alebo horúcom počasí a vlhkom prostredí," hovorí Magro. "Na niektorých ihriskách môže byť na greenoch vysiata úplne rovnaká zmes a na jednom problémy budú a na druhom nie. Prípadne na druhom sa môžu vyskytnúť úplne iné choroby.  Lokálne podmienky majú na to výrazný vplyv."

Problémom je aj gutácia

Nie je to len rosa, ktorá spôsobuje problém. V skutočnosti, je najväčší problém spôsobený gutáciou – tj. slzením rastlín, kedy rastlina vytláča vodu vo forme kvapiek. Tento jav nastáva pri vysokej vlhkosti, kedy sa voda nedokáže odpariť.

Takáto voda je výsledkom fotosyntézy a obsahuje veľké množstvo cukrov, ktoré obsahujú látky, ktoré patogény môžu využiť  ako zdroje dusíka a uhlíka. Preto sa potom baktériám a hubám dobre darí. A to je ďalší dôvod, prečo treba rosu pred kosením odstrániť. Treba si uvedomiť, že to  jednoducho nie je čistá voda.

"Počas toho ako sa porast regeneruje, rastlina uvoľňuje prostredníctvom malých pórov na steblách vlhkosť a voda sa kumuluje na povrchu listov," hovorí Magro. "Táto voda v kombinácii s rosou poskytuje prostredie dostatočne vlhké na množenie a rast patogénov."

Štúdia z roku 2010,  vykonaná  Tanner Delvalle,  Peter Landschoot, Ph.D. a John Kaminski, Ph.D zistila, že odstraňovanie rosy nielen zníži výskyt chorôb, ale dokáže zlepšiť aj fungicídny program. Tento fakt môže motivovať manažérov ihrísk k odstraňovaniu rosy, a to najmä v prípade, že si uvedomia možné úspory súvisiace s aplikáciou fungicídov. 

Pred kosením je vhodné rosu odstrániť

Štúdia ukázala, že pravidelné odstraňovanie rosy na dennej báze a zvýšenie frekvencie kosenia z 2 na 6x týždenne  počas neskorého leta, viedlo k zníženiu  výskytu dolárovej škvrnitosti a vyššej účinnosti fungicídov s účinnými látkami  chlorothalonil,  propiconazol, a iprodion .Tiež sa však ukázalo, že denné odstraňovanie rosy počas neskorého leta viedlo k zníženiu  výskytu dolárovej škvrnitosti bez ohľadu na frekvenciu kosenia či aplikáciu fungicídov. "

"Z hľadiska manažmentu chorôb  sa odstraňovanie rosy zdá byť z hľadiska nákladov efektívnejšie ako zvyšovanie frekvencie kosenia." uvádza štúdia.

Manažéri by však mali zvážiť aj fakt, že odstraňovanie rosy nemá vplyv len na zníženie výskytu chorôb.

"Je pravdepodobné, že dôvodom pre odstraňovanie rosy pre mnohých manažérov je aj zlepšenie hracích parametrov povrchu (znížením  povrchovej vlhkosti), rozptýlenie odrezkov pokosenej trávy a zapracovanie a vyhladzovanie povrchu rozrušeného dážďovkami."

Ďalším prínosom by mohli byť celkové úspory nákladov na preventívne programy proti chorobám,  ale štúdia uvádza, že toto nie je možno povedať jednoznačne.

"Hoci výsledky tejto štúdie neposkytujú dostatok informácií na jednoznačné potvrdenie ekonomického prínosu odstraňovania rosy, isté je, že táto operácia znižuje výskyt dolárovej škvrnitosti.  Neexistuje však žiadna záruka, že náklady na túto operáciu sa vrátia prostredníctvom úspor vo fungicídnom programe.  Zaručeným benefitom bude nižší výskyt dolárovej škvrnitosti a vylepšené hracie parametre povrchu.“


Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com autorom je Katie Tuttle.