Golf Online

Ručné zavlažovanie

Ručné zavlažovanie vs. kropenie. Je medzi nimi rozdiel?

Aký je rozdiel medzi kropením a ručným  zavlažovaním?
Oba výrazy sú často používané, ale nikdy som presne nevedel či je medzi nimi rozdiel a ak áno, aký.  

Všeobecne sa dá povedať, že ručné polievanie je doplnková forma zavlažovania automatickým zavlažovacím systémom s účelom doplnenia vlhkosti na miestach s vysokou mierou evapotranspirácie, tj. odparovania. Aj napriek tomu, že automatizované systémy zavlažovania sú projektované tak, aby doviedli  vlahu do všetkých oblastí greenov, fervejí a odpalísk, ani ten najsofistikovanejší  nepokryje všetko a navyše ani požiadavky a nároky na zavlažovanie nie sú vo všetkých častiach ihriska rovnaké.

Ručné zavlažovanie je ten najlepší spôsob ako doplniť vlahu presne do oblastí ktoré jej potrebujú viac  bez toho aby sme príliš zavlažili iné oblasti, ktoré jej naopak toľko nepotrebujú.

Kropenie trávnika

Ak sa ručné zavlažovanie vykonáva špeciálnym spôsobom a na trávnik sa aplikuje len veľmi malé množstvo vody, hovoríme o kropení. 

Cieľom je navlhčenie povrchu listov a nie navlhčenie  pôdy. To môže plniť niekoľko cieľov, ako je napríklad odstránenie rosy alebo námrazy, ale predovšetkým kropenie sa vykonáva preventívne za účelom zabrániť vodnému deficitu listov napr. pri vädnutí porastu alebo ochladiť trávnik prostredníctvom odparovania ( to funguje ako u človeka, keď sa pot odparuje z pokožky). 

V priebehu ťažkých stresových podmienok pri vysokých teplotách, alebo v obdobiach kedy rýchlo dochádza k stratám vlhkosti  (pri relatívnej nízkej vlhkosti a silnom vetre) môže byť kropenie porastu nevyhnutné niekoľkokrát za deň.

Takže,  ak počas hry  uvidíte ručné zavlažovanie, ako spoznáte za akým účelom sa robí?  Ak má greenkeeper nasmerovanú hadicu smerom dolu  (ako na fotografii ), potom vodu pridáva priamo do pôdy ako doplnok k zavlažovaciemu systému.  Na kropenie je totiž potreba hadicu držať smerom nahor tak, aby na listy dopadlo len malé množstvo vody.

Článok bol publikovaný na www.usga.org sekcia Experts explain.