Golf Online

Tekuté hnojivá na mieru podľa potrieb trávnika

Na základe analýzy listových pletív a analýzy pôdy dokážeme pripraviť tekuté hnojivo s prvkami,  ktoré sú deficitné.

Výhody metódy hnojenia:

- Okamžitá adaptácia pomeru živín  podľa potrieb zákazníka
- Príjem živín za chladných teplotných pomerov a daždivého počasia
- Príjem živín aj pri extrémnych hodnotách pH a pri slabom koreňovom systéme
- Rýchla reakcia trávnika na aplikované živiny
- Pholex TE -  biodegradovateľné mikroelementy v chelátovej forme. V pôde nezostávajú žiadne rezíduá, ide o najaktívnejšiu formu mikroelementov v chelátovej forme.
- Ekologický prístup – sú aplikované len živiny, ktoré trávnik skutočne potrebuje
- Komfortná manipulácia
- Okamžitá hrateľnosť ošetreného povrchu

K hnojivám základného sortimentu možno primiešať mikroelementy, morské  riasy, humínové kyseliny  a aminokyseliny podľa potreby resp. výsledkov analýzy. 

Základné suroviny:

18-9-9
20-0-10
0-0-15
12-4-4
7-21-9
24+0+0+17 CaO


Dávkovanie : 60-100 ltr/ha

K hnojivám základného sortimentu možno primiešať mikroelementy:

Pholex TE - biodegradovateľná forma mikroelementov. V pôde nezostávajú žiadne rezíduá. Najaktívnejšia forma mikroelementov v chelátovej forme.

Pholex FE
Pholex Zn
Pholex Cu
Pholex Mn

Konečné zloženie závisí od potrieb trávnika v danej situácii.

ČÍTAJTE AJ:

Analýza listových pletív

Analýzy pôdy

ENGO ponúka širokú škálu služieb v oblasti údržby profesionálnych trávnikov

www.engo.sk