Golf Online

Trávne farbivá (koloranty) môžu mať vplyv na toleranciu tieňa

Aplikácia farbív či kolorantov na trávnik sa stáva v golfovom priemysle stále viac populárnou. Na trhu sa objavili nové prípravky prezentujúce rôzne účinky:

  • zmiernenie stresu z UV žiarenia
  • predĺženie vegetačného obdobia
  • ochladzovanie rastlín
  • podnietenie systémovej odolnosti proti škodcom.

Väčšina farbív sú emulzie, ktoré obsahujú zelený minerálny pigment ftalocyanín. Výskumy ukázali, že koloranty prispievajú k dobrému zdravotnému stavu rastliny počas pôsobenia UV žiarenia. Pigmenty pravdepodobne škodlivé UV žiarenie rozložia skôr ako sa dostane do rastlinných tkanív.

Ďalšie výskumy ukázali, že farbivá dokážu absorbovať značné množstvo červeného svetla. Toto svetlo je dôležité pre fotosyntézu a môže mať vplyv na toleranciu tieňa. Cieľom tejto štúdie je zistiť, aký vplyv majú farbivá na psinček výbežkatý pestovaný v tieni.

Štúdia prebieha na ferveji s kultivarom „L-93“ v John Seaton Anderson Turf Center v Mead.  Každých 10 dní sa aplikujú rôzne prípravky v rôznych dávkach. Miesto je zakryté tieniacou textíliou tak, aby intenzita slnečného svetla bola nižšia o 70%.

Sledované sú rôzne kategórie – vizuálny dojem, hustota porastu, obsah chlorofylu, teplota porastu  a objem pokosenej hmoty a to na týždennej báze počas leta. Fotosyntéza a hustota porastu sa hodnotia na konci každého rastového obdobia.

Už 70% tieň má dramatický vplyv na kvalitu a hustotu porastu. Farbivá spočiatku kvalitu porastu zlepšili, pretože mu dodali zelenšiu farbu. Ale neskôr sa ukázalo, že v období do júla došlo k zníženiu hustoty. Farbivá takisto zafarbili vrchnú vrstvu piesočnatej koreňovej zóny do modra a zvýšili teplotu porastu o niekoľko stupňov.

Pokusy naďalej pokračujú, vývoj budeme sledovať aj budúci rok. Dovtedy radíme, aby ste pri aplikácii farbív v zatienených oblastiach boli opatrní.

Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com.