Golf Online

Zavlažovací systém – čo s ním na jar?

Zavlažovací systém - čo treba urobiť na jar?

Jar je zvyčajne obdobie, kedy greenkeeperi po dlhých  zimných mesiacoch  opäť spúšťajú zavlažovací systém a nie náhodou je to aj doba, kedy dodávatelia závlah čelia mnohým telefonátom pretože u mnohých z nich sa vyskytne aj nejaký problém. Kneale Diamond vysvetľuje, čo a ako treba urobiť aby štart do novej sezóny nebol pádom do problémov ale naopak, aby systém hneď na začiatku fungoval tak ako má a aby bol čo najlepšie pripravený na celú nadchádzajúcu sezónu.

Čas letí veľmi rýchlo a ani sa to nemusí zdať tak dlho, čo sme závlahový systém vypúšťali  a pripravovali na zimu. Táto zima bola celkom mierna, čiže väčšina klubov by nemala mať problémy so závažnými poškodeniami.  Príprava systému na jar pozostáva z podobných činností ako na jeseň, pozrieme sa však na ne trochu detailnejšie:

Zavlažovací systém pozostáva z piatich sekcií:

• zásobáreň vody
• čerpacia stanica
• potrubie, armatúry  a príslušenstvo
• postrekovače
• riadiaci systém

Každému z týchto prvkov treba pri napúšťaní a natlakovávaní  systému venovať pozornosť, pracovať musíme opatrne a precízne. Je rozumné rezervovať si na tieto aktivity dostatok času. 

Zásobáreň vody

Toto je jeden z najľahšie skontrolovateľných prvkov, závisí samozrejme na tom, aký zásobník využívame. Mnoho klubov v UK má veľkokapacitné nádrže na vodu. V tom prípade je treba poprezerať nádrž a ventily, či nie sú poškodené mrazom. Ak sa vizuálne zdá všetko ok, nádrž treba pomaly naplniť vodou a sledovať hladinu, či je stabilná a nedochádza k unikaniu vody. Takisto je treba skontrolovať spoľahlivosť  senzorov pre automatické dopúšťanie vody. Odporúča sa takisto skontrolovať si kvalitu vody a to minimálne jedenkrát do roka. 

Čerpacia stanica a potrubia

Čerpacia stanica je z najdôležitejších a najšpecifickejších aspektov akéhokoľvek zavlažovacieho systému. Ak máte čo i len malé pochybnosti a otázky, obráťte sa na konzultanta od dodávateľskej spoločnosti.  Je dôležité venovať  čerpacej stanici náležitú pozornosť a starostlivosť, s veľkou pravdepodobnosťou ide vždy  o 400V zdroj v blízkosti vody, ktorá je pod vysokým tlakom. Bezpečnosť je teda zásadná. Najprv je treba skontrolovať ovládací panel, či nie je akokoľvek poškodený , či nevykazuje známky korózie.  Nikdy by ste nemali s elektrickým panelom manipulovať bez dostatočného zaškolenia a oprávnenia. Poškodenie vodou či vlhkosťou sa často objavuje najmä vtedy, ak budova čerpačky nie je počas zimy vykurovaná či temperovaná. Všetky časti čerpacej stanice (čerpadlo, tlaková nádoba, tlakový spínač a ostatné armatúry) by mali byť zazimované pomocou vypúšťacieho ventilu.

Pri opätovnom zapínaní čerpadiel je treba nastaviť tlak a pomaly napúšťať systém pokiaľ nám z odvzdušňovacích ventilov nezačne striekať voda.  Je veľmi dôležité, aby sa uvoľnil všetok vzduch z potrubí, nakoľko môže spôsobiť nemalé škody. Keďže vzduch je na rozdiel od vody stlačiteľný,  pri uvoľnení prietoku stlačeného vzduchu v potrubí dochádza k veľkým rýchlostiam prúdenia.  Ak by sa otvoril postrekovač v tom mieste, kde je vzduch stlačený tlakom z čerpacej stanice, došlo by k veľmi prudkému vysunutiu a poškodeniu.  

Postrekovače

Akonáhle je zo systému vytlačený všetok vzduch, je treba vykonať test každého jednotlivého potrekovača. Uistite sa, že funguje tak ako má, že sa vysúva a zasúva, otáča oboma smermi, že má požadované pokrytie.  Bolo by ideálne to skutočne urobiť pre každý jeden postrekovač  a poznačiť si každý jeden problém či poškodenie ako napr. zlá tryska, zlý náklon, poškodenie mrazom, kosením či aerifikátorom  atď. Je vždy lepšie mať prehľad o všetkých problémoch a potom sa rozhodnúť o prioritách podľa časových a finančných možností

Riadiaci systém

Riadiaci systém v závislosti na type a vašich skúseností  zvyčajne vyžaduje minimum aktivít.  Mnoho zákazníkov ho necháva zapnutý aj počas zimy. Je vhodné nastaviť vysielanie signálu resp. aktiváciu ventilov na krátky čas v pravidelnom čase. Je to prospešné nielen pre elektroventily,  ale aj pre riadiacu jednotku. Samozrejme nie je to nutné, ale na druhej strane to rozhodne nespôsobí žiadne poškodenie.  Ak máte počítačovo riadený systém,  práve toto môže byť vhodný čas na kontrolu počítačového hardwaru aj softwaru a testovanie všetkých dekóderov a modulov. Zazálohujte si databázy, zároveň sa uistite že sú aktualizované na základe posledných dát vyplývajúcich z kontrol sprinklerov. Urobte si čas na kontrolu ventilovej šachty a uistite sa, že sú všetky káble v poriadku, či nie sú poškodené drobnými živočíchmi, či majú neporušené ochranné plášte.  Ide v prvom rade o bezpečnosť a takáto kontrola nie je rozhodne nákladná. 

Sumár:

Najdôležitejším faktorom je podľa môjho názoru načasovanie. Treba byť pripravený včas a rozhodne nenechávať tieto záležitosti na poslednú chvíľu. Mnohé problémy môžu byť ľahko riešiteľné ak o nich vieme a máme dostatočný čas na ich riešenie.  Mnoho ľudí, ktorí urgentne kontaktujú dodávateľov a servisné firmy tesne pred začiatkom jarnej sezóny, potrebuje riešiť problémy, ktoré sú prenesené z minulej sezóny. Buď boli čiastočne ignorované alebo nedostatočne či nevhodne doriešené v dôsledku zlého plánovania. Ak si nie ste istí, neriskujte. Čerpacia stanica môže byť veľmi nebezpečným zariadením ak neviete čo robíte. Nehanbite sa požiadať o radu, pýtajte sa na všetko, čo potrebujete.  Možno budete prekvapení, koľko práce dokážete vykonať sami, pokiaľ máte kvalifikovaného dodávateľa závlahového systému, strávite s ním čas a najlepšie sa tak naučíte čo a ako treba robiť.  Jedine systém, ktorý detailne poznáte, viete s ním narábať a dobre ho udržovať  vám poskytne maximálny výkon a spoľahlivé služby počas dlhej letnej sezóny ktorá je pred nami. 

Článok bol publikovaný v časopise Greenkeeping, autorom je Kneal Diamond.