Golf Online

Aké sú výsledky prieskumu KPMG - Golf Participation in Europe 2013?

Európsky golfový trh zaznamenal svoj prvý prepad v roku 2011, kedy po rokoch vzostupu po prvýkrát počet golfistov poklesol. 

Dôvodom bola čiastočne hospodárska kríza,  ale svoje zohrali aj zmeny v životnom štýle, preferenciách golfistov a pod...  Situácia stagnovala, počet novootvorených ihrísk klesal, mnoho rozostavaných projektov bolo pozastavených.

Perspektívy však nie sú  úplne negatívne, nakoľko rok 2013 priniesol opäť mierny nárast počtu hráčov.

Aké sú základné fakty prieskumu KPMG Golf Participation in Europe 2013?

  • Až do konca roku 2010 počet registrovaných hráčov rástol v priemere o 5% ročne. Roky 2011 a 2012 priniesli pokles o 1,1% a 0,1%. Čo sa týka roku 2013, oproti minulému roku bol zaznamenaný nárast o 2.800 golfistov, na celkový počet 4,4 mil. registrovaných hráčov v Európe. Za posledných 28 rokov sa teda počet golfistov strojnásobil. 

  • Niektoré z najrozvinutejších golfových krajín v Európe zaznamenali v roku 2013 výrazný nárast počtu hráčov, napr. Nemecko + 10.500 (+1,7%), Holandsko 6.900 (+1,8%)   a Francúzsku o 4.400 (+1,1%)  Pokiaľ ide o rozvíjajúce sa golfové  trhy, najväčší rast dopytu  bol zaznamenaný v  Litve ( takmer 50%), Bulharsku (42%) a Srbsku (41%).

  • Španielsko a Portugalsko naopak zaznamenali pokles hráčov (-3,5% a -3,3%), Nórsko hlási pokles o 3,4% čo predstavuje úbytok 3.900 hráčov.
    Česká republika, ktorá je považovaná za najrozvinutejší golfový trh vo východnej Európe dosiahla hranicu 55.000 hráčov (medziročný nárast  +4,9%, čiže o 2.600 golfistov)

  • Golfisti muži, stále dominujú európskemu golfovému trhu so 63% podielom, ženy predstavujú 23% hráčov a juniori 14%.

  • Juniorský golf nezaznamenal v roku 2013 pozitívny trend, došlo k úbytku 11.500 hráčov (-2,7%) a to najmä v rozvinutých golfových krajinách ako Španielsko, Nemecko,  Holandsko a UK & Írsko, kde celkový pokles predstavoval 7.760 hráčov.

  • Pokiaľ ide o celkový počet golfových ihrísk v Európe, tento  rastie ročne o 3% od roku 1985, čo predstavuje viac ako 6800 nových ihrísk za posledných  28 rokov, napriek tomu, že niektoré krajiny, vrátane Veľkej Británie, Írska a Španielska v poslednej dobe zaznamenali aj golfové rezorty, ktoré svoju činnosť museli ukončiť.


Celú správu nájdete na www.golfbusinesscommunity.com , prípadne si ju môžete stiahnuť.