Golf Online

Ako urobiť golf dostupnejším?

Urobiť golf dostupnejším je zásadným faktorom rastu tejto krásnej hry, hovorí  Bruce R. Williams, prezentujúc závery Sympózia  2014 Affordable Golf.
 
Už niekoľko rokov je golfový architekt  Richard Mandell hybnou silou mnohých akcií a eventov zameraných na tému ako urobiť golf cenovo dostupnejším. Posledný z nich sa konal v Dairy Creek Golf Course, ihrisku,  ktoré je súčasťou skupiny San Luis Obispo County a je vynikajúcim príkladom ihriska nielen cenovo dostupného ale aj udržateľného. 

Na dvojdňovej akcii sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí, zastúpené bolo široké spektrum účastníkov – superintendanti, golfoví profesionáli, majitelia golfových ihrísk, servisné spoločnosti poskytujúce manažérske služby,  stavebné spoločnosti, developeri , architekti golfových ihrísk atď.  Všetci vieme, že ak sa má niečo zmeniť, je dôležité mať za stolom všetkých kľúčových hráčov. Živé diskusie priniesli názory a pohľady zo všetkých uhlov.  Naozaj som mal pocit, že takmer všetci odchádzali s vierou v budúcnosť golfu ako masového športu pre budúce desaťročia či stáročia.

Ako sa dá definovať „dostupný“ ?

Richard Mandell začal deň  s otázkou, čo vlastne „dostupnosť“ znamená.  Reakciou bola definícia, že  ide o službu alebo produkt, ktorý spotrebiteľovi poskytne taký úžitok, ktorý na základe zaplatenej ceny očakáva. Čiže dostupný, resp. cenovo dostupný nevyhnutne neznamená lacný.  Znamená to prinášajúci spokojnosť golfistovi  a spĺňajúci jeho očakávania.  A nehovoríme len o hre ako takej, hovoríme o celkovom zážitku.  Ten je daný vybavením ihriska, resp. rezortu  - ako napr. driving range, putting green a ostatné cvičné plochy.  Ďalej parkovisko, skrinky a šatne, reštaurácia, prístup personálu... Čím je stanovená cena vyššia, tým viac vybavenia sa očakáva, ruka v ruke s kvalitným, dobre navrhnutým a udržovaným ihriskom.  

Golfisti si objednávajú tee – timy na základe ich vnímania hodnoty, resp. ceny za jednu hru golfu. Mnohí ľudia sú maximálne spokojní s hrou, hot-dogom, pivom a autíčkom za 30USD. Nepotrebujú a ani nechcú ostatné služby ani vybavenie. Ale keď sa bavíme o druhom konci spektra, o luxusnejších rezortoch kde hra stojí 150-200 USD, je samozrejmé, že nevyhnutne musia ponúkať len to najlepšie – prvotriedny dizajn ihriska, výhľady a perfektne upravený povrch atď.  

Verejné ihrisko a súkromné ihrisko samozrejme nefungujú rovnako, ale obe bojujú o to isté. Prilákať zákazníka za danú cenu.  Verejné golfové ihriská v USA tvoria viac ako 75% všetkých golfových ihrísk  a môžu sa líšiť od ihrísk vo vlastníctve miest, spoločností, či súkromných vlastníkov. Všetky  majú svoje problémy a výzvy a musia sa prispôsobiť súčasnej ekonomickej situácii.  Súkromné golfové ihriská si musia vystačiť s obmedzeným počtom hráčov, na druhej strane  môžu počítať s istou sumou z členských príspevkov.  Ale udržať si členov, alebo dokonca získať nových – to nie je v dnešnej situácii vôbec jednoduché.  

Čo ovplyvňuje dostupnosť golfu?


V obmedzenom čase, ktorý sme mali k dispozícii, sme pokryli celý rad faktorov dostupnosti golfu. Je jasné, že ich existuje oveľa viac, ale pre začiatok nám aj tieto základné faktory pomôžu pochopiť  čo je potrebné urobiť, aby golf prilákal nových hráčov. 

• Golf nie je jednoduchý šport. Trvá dlho naučiť sa ho hrať.  Je treba trénovať techniku úderov, pochopiť pravidlá. Koordinácia a trpezlivosť je zásadná.  
• Čas je v dnešnej dobre téma č. 1. Všetci vieme, že jedna hra golfu vyžaduje určitý čas. Hráč sa musí na ihrisko dopraviť, musí sa rozcvičiť, potom hrá a nakoniec si dá drink.  Môže to trvať aj 4-6 hodín. Keď si ľudia vyberajú voľno časové aktivity, čas je mimoriadne dôležitý faktor.
• Golf má u mladých ľudí konkurenciu v takých športoch ako je futbal – ten vyžaduje menej času, menej zručností, dokáže ho hrať každý a vstupné náklady predstavuje len kúpenie lopty. Mnoho rodín sa vo veľkej miere venuje futbalu a potom im jednoducho zostáva  minimu času na ostatné športy.
• Náklady, tj. cena je zásadným faktorom pre väčšinu ľudí.  V neľahkej ekonomickej situácii  je takmer nemožné postaviť golf alebo akúkoľvek rekreačnú činnosť pred základné potreby rodiny. A  tento fakt je aj dôvodom, prečo mnohí, ktorí kedysi aktívne hrali, s golfom prestávajú. Nemajú ani čas, ani príjmy na to, aby v hre pokračovali.

Aj keď to vyzerá, že všetko, čo sme teraz definovali je negatívne, nie je to teraz to podstatné.  Pokles počtu odohraných kôl golfu,  pokles počtu hráčov vyburcoval mnoho subjektov v golfovom priemysle k mimoriadnym aktivitám – nápaditým programom, ktoré môžu nielen priniesť nových hráčov, ale sú užitočné aj pre bežný život . PGA a World Golf Foundation iniciovali Golf 20/20, úspešné boli aj The First Tee či Get a Kid Hooked on Golf. Programy sú väčšinou celoštátne, ale je na každom ihrisku ako s nimi naložia, ako ich dokážu využiť.  Nedávno som navštívil golfové ihrisko s 12 jamkami, kde bolo možné zvoliť si  väčšie jamky na greene.  Mnoho mladých ľudí využilo možnosť zahrať si hru za 10 USD. Všetky takéto programy určite prispejú k väčšej osvete o golfe a prilákaniu ďalších hráčov. 

Takisto niektorí golfoví architekti vytvárajú krátke ihriská s 3, 6, 9 alebo 12 jamkami. Niekedy je to nutné  z priestorových dôvodov, inokedy je to účelové – ako golfové akadémie pre začiatočníkov, či starších ľudí alebo ľudí ktorí jednoducho nemajú 4-6 hodín na to aby si zahrali kompletné kolo.

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com