Golf Online

GEO a jej nový projekt

V rámci svetového fóra golfových architektov (World Forum of Golf Architecture) sa 20.apríla v St.Andrews konala konferencia zameraná na enviromentálne aspekty golfu. The Golf Enviroment Organization (GEO), nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na zlepšovanie ekonomických, sociálnych a ekologických prínosov golfu na nej predstavila prvý návrh zásad a smerníc zameraných na dosiahnutie udržateľného rozvoja.

Tento priekopnícky projekt  vznikol v roku 2009, odkedy sa  tím odborníkov a expertov zaoberá definovaním všeobecne aplikovateľných  pravidiel, ktorých  výsledkom bude vyšší štandard návratnosti investícií v sociálnej, ekonomickej a hlavne enviromentálnej oblasti.

Golf a jeho rozvoj čím ďalej viac ovplyvňujú očakávania vládnych a regionálnych inštitúcií a preto je veľmi dôležité podporiť obojstrannú komunikáciu. Je to zásadný  predpoklad súladu a vzájomného porozumenia v procese hľadania spoločných riešení. Projekt v prvej fáze obsahuje  súhrn a definície procesov, princípov  a technických informácií, aplikovateľných na akýkoľvek projekt – či už ide o šesťhviezdičkový rezort alebo detskú cvičnú akadémiu.

Johnatan Smith (GEO): „Boli sme nesmierne nadšení  možnosťou prezentovať tento projekt pred takým početným a vzdelaným publikom a sme potešení pozitívnou spätnou väzbou. Ak skombinujeme spoľahlivý a relevantný obsah a zastrešenie projektu medzinárodnými organizáciami, získame hodnotný produkt  prezentujúci názory architektov z celého sveta. Som rád, že využili  túto unikátnu možnosť podieľať sa na  tomto projekte a byť jeho aktívnou súčasťou. Našu ďalšiu úlohu vidíme v koordinácii a poradenstve lokálnym inštitúciám a asociáciám s tým,  že v druhej polovici 2010 by sme radi predstavili  finálnu verziu smerníc“.

Sumár brožúry, ktorá bola predstavená  na Svetovom fóre v St.Andrews si môžete stiahnuť na www.golfenvironment.org/guidance/new-development/.

Ako hostia sa na fóre zúčastnili zástupcovia rôznych inštitúcií.

David Kraus, Prezident European Institute of Golf Course  Architects (EICGA): „To, čo dosiahlo GEO, na mňa urobilo veľký dojem. Pokiaľ môžem hovoriť za architektov, projektu budeme venovať plnú podporu. Takisto si uvedomujeme, že rozvoj golfu musí byť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a rešpektovať všetky sociálne a enviromentálne aspekty. Sme hrdí a radi sa aktívne zapojíme do tohto unikátneho projektu.“

Peter Thompson, päťnásobný víťaz British Open a patrón Society of Australian Golf Course Architects (SAGCA) tento projekt takisto vnímal veľmi pozitívne: „Som rád, že golfoví architekti Európy, USA, Japonska a Austrálie sa zhodli na plnej podpore tejto iniciatívy. Jonathan Smith a jeho tím si zaslúžia vysoké uznanie a poďakovanie. Golf vždy bol a stále je hra v prírode a s prírodou. Teraz však nastal čas, kedy silnejú hlasy negolfistov prameniace z obáv o jej zachovanie.

Peter Dawson, výkonný riaditeľ R&A k projektu dodáva: „R&A stálo pri zrode základných finančných a etických princípov tohto projektu. Napriek tomu, že sú prípady, kedy nové projekty poškodzujú životné prostredie, znehodnocujú život miestnym ľuďom a jednoducho ničia reputáciu golfu ako hry, my vieme, že golfové ihriská a rezorty môžu byť  veľmi pozitívnym sociálnym, ekonomický aj ekologickým aktívom.  Je dobré, že developeri a architekti nových projektov budú mať  presne stanovené pravidlá a je ďalším krokom určiť autority, ktoré budú na ich základe vypracovávať  kvalifikované a fundované hodnotenia navrhovaných projektov.“

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 62) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
elloWULxB
DTismbRBp
06.01.24 11:16

Now and Going Forward The large tax cuts put in place by the Republicans at the end of 2017 do appear to have had some stimulatory impact, as people spent the gain they received can i buy cialis online 57 points, or 0

fubo.tv/connect
camav wilson
05.12.23 14:23

Thank you so much for sharing this great blog.
Very inspiring and helpful too.
Hope you continue to share more of your ideas.
I will definitely love to read
Regards;
fubo.tv/connect

Vikinry
Vikiroh
25.11.23 05:59

urenrjrjkvnm

สล็อต thewin888
สล็อต thewin888
02.09.23 08:31

-->

company law assignment help
Andrew Martin
21.08.23 10:35

I am extremely grateful for the impeccable assistance I received from your company law assignment help services. The quality of the content provided was exceptional, and it's evident that the team behind this service possesses an in-depth understanding of the subject matter. The attention to detail, well-structured analysis, and accurate legal references showcased the expertise of the professionals involved. Not only did your service help me grasp complex concepts, but it also ensured that I could submit a well-crafted assignment that exceeded my professor's expectations. Your commitment to delivering on time and providing comprehensive support is truly commendable. I wholeheartedly appreciate the dedication and hard work that went into creating such an outstanding resource for students like me. Thank you for being an invaluable asset in my academic journey!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next