Golf Online

Leadership Golf Conference 2010

Konferencia Leadership Golf Conference, prvá svojho druhu na Slovensku, sa uskutočnila 24. augusta v rezorte Black Stork. Bolo to po prvýkrát, čo snaha prizvať všetkých majiteľov, manažérov a developerov na jedno miesto bola dotiahnutá do konca a korunovaná úspechom. Zišlo sa 26 účastníkov, čo je vzhľadom na veľkosť slovenského golfového trhu slušné číslo.

Trendy vývoja podnikania, vývoja trhu, či prejavy krízy  sú citeľné v každom odvetví a v golfovom obzvlášť. Obvykle ide o projekty náročné na investície a ak sú ešte k tomu predimenzované a megalomanské, často končia s obrovskými problémami. Smer je jasný, existujúce projekty musia maximálne efektivizovať všetky procesy a projekty pripravované by mali začínať opatrne a rozumne, s prihliadnutím na lokálne pomery.

Toto všetci vedia a vnímajú to úplne rovnako. Otázkou však je, ako to urobiť?  Kde získať informácie o rezervách? Ktorým oblastiam treba venovať najviac pozornosti? Kde sa dá najviac stratiť? Kde sa dá  naopak najviac ušetriť?

Golf má v mnohých krajinách  svoje významné miesto už desiatky rokov. Či už si to pripustíme alebo nie, nevymyslíme nič nové. Naopak, buďme radi, že sa máme kde pýtať a od koho čerpať informácie.

Spíkri, ktorí prednášali na konferencii bezpochyby predstavujú špičku v danom odbore.

Pán Laurence Pithie, človek so 40 ročnou praxou v oblasti greenkeepingu, riadil spoločnosti s mnohými ihriskami a nehnuteľnosťami. Školil ľudí nielen priamo z terénu, ale aj generálnych manažérov a to v rôznych problematikách, od údržby trávnika až po celkový manažment golfového ihriska. Keď si uvedomíme, že golf je jediný šport, kde údržba plochy musí prebiehať paralelne s hrou, dôležitosť správneho manažmentu založeného na relevantných informáciách sa len zdôrazní. Laurence nedávno dokončil Manuál údržby golfového ihriska obsahujúci komplexné systémy, postupy a pracovné listy,  ktoré pomôžu klubom spravovať ihrisko profesionálne a pritom efektívne. Normy údržby, rozpočtové knihy, popisy prác a mnoho plánov  a záznamov, ktoré pomôžu lepšie pochopiť procesy na golfovom ihrisku. Osvetlil, čo všetko treba optimalizovať, aké preventívne opatrenia pomôžu, ako sa orientovať v hnojivách a nákladoch na ne, kde môžu byť skryté rezervy v nákladoch na PHM,  top dressingový  materiál, ako a hlavne v čom treba školiť personál a mnoho iného.

Ďaľším významným spíkrom bol Peter Harradine. Meno, ktoré v oblasti golfovej architektúry má svoje významné miesto. Peter osobne navrhol a spolupracoval na viac ako 160 golfových ihriskách Európy, Afriky, Ázie a Stredného Východu. Je uznávaný vďaka vysokej kvalite ihrísk, ktoré sú nielen udržateľné, ale aj veľmi vyhľadávané hráčmi všetkých kategórií. Peter je osobnosť veľmi otvorená, s triezvym názorom, ktorý sa nebojí povedať. Keď rozprával o tom, ako sa zmenili trendy v golfovej architektúre a čo všetko na tieto zmeny vplýva, mnohí sme si uvedomili veci, o ktorých bežne neuvažujeme. Existuje veľa rozporov, veľa absurdít ale málokto ich trefne pomenuje a ešte to dokonca povie nahlas. Za všetko možno ako príklad spomenúť absurditu tzv.“signature courses“, kedy sa pod projekt podpíše niekto, kto tomu technicky vôbec nerozumie  a dokonca tam možno ani nikdy nebol. Alebo večná konfrontácia s požiadavkou klienta investora na par72 „Championship ihrisko“, keď vlastne nikto nevie, čo tento pojem presne znamená. Vznikajú tak majstrovské ihriská v lokalitách kde neexistujú majstri, kým bežný obyčajný golfista nemá kde hrať. A to je len fragment problematiky, ktorej sa Peter dotkol. Všetky tieto vážne témy však dokázal odľahčiť svojím neopakovateľným humorom a pre mnohých z nás to bol skutočný zážitok.

Ďaľšou témou bola golfová enviromentalistika, certifikácia golfových ihrísk z pohľadu ich vplyvu na životné prostredie, o ktorej hovoril Benjamin Warren z Golf Environmental Organization (GEO).

Európsku asociáciu manažérov golfových klubov (CMAE) odprezentoval Jerry Kilby. Ide o organizáciu, ktorá má 6500 členov v 24 krajinách Európy. Ak sa pozrieme do minulosti, manažérom golfového klubu bol väčšinou človek, ktorý už mal za sebou úspešnú kariéru, ale v inom type odvetvia. Človek vážený, so spoločenským postavením, vo veku nad 50 rokov. Logicky sa často pasoval s problémami v oblastiach, v ktorých nemal skúsenosti a niet divu, že nie všetko prebiehalo ideálne. Budúci vývoj smeruje k tomu, aby sa profesia manažéra golfového klubu  stala plnohodnotnou profesiou so svojimi presne stanovenými vzdelávacími a hodnotiacimi procesmi. Asociácia manažérov sa práve o toto snaží. Prezentuje profesiu ako takú, radí a ukazuje správne smery a spôsoby riešenia problémov, zastrešuje certifikačný a vzdelávací proces, ktorý je momentálne navrhnutý na 4 kurzy, ktoré trvajú po 6 týždňov. Riešia sa problematiky ako Membership&Marketing, Golf&Sport&City Club Management, Governance&Leadership a Finance&Regulations.

Ako posledný vystúpil Tibbe Bakker z (EGCOA) – Európskej asociácie majiteľov golfových ihrísk. Asociácia má 600 členov z 24 krajín, z toho 12 národných asociácií. Tibbe je v rámci organizácie zodpovedný za benefity pre jej členov,  partnerstvo s golfovým priemyslom a dodávateľmi a za kooperáciu s národnými asociáciami majiteľov ihrísk v Európe. Slovensko zatiaľ nemá žiadnu štruktúru tohto typu. Ale je jasné, že ak majitelia golfových ihrísk chcú spolupracovať, dosiahnuť pre kluby nejaké výhody či už ekonomické, alebo iné vo forme napr. výhodnejších podmienok pri investičných nákupoch , alebo mandát pri vyjednávaní so štátnymi inštitúciami či vládou, musia byť nejakým spôsobom organizovaní. Na príklade Holandska Tibbe názorne ukázal kam smeruje vývoj, ako sa mení vekova štruktúra golfistov a preferencie v oblasti členstiev. Doba, kedy existovali len klasické kluby  je dávno preč. Vznikajú Asociácie mimoklubových golfistov, internetové virtuálne kluby a združenia, ktoré si veľmi rýchlo získavajú nových členov. A cesta dopredu je jednoznačná, ihriská nesmú bojovať o toho istého golfistu, ihriská si musia nových golfistov vytvárať.

Konferencia jednoznačne podnietila množstvo otázok a úvah a mnohí z účastníkov živo diskutovali ešte dlho po jej skončení. A to išlo. Aby sa ľudia stretli, aby sa mali možnosť porozprávať a aby získali globálnejší pohľad vo vnímaní problémov vo svete golfu. Dúfajme, že budúci rok sa opäť naskytne táto príležitosť.

Účastníkom konferencie sú na stiahnutie k dispozícii nasledujúce prezentácie:

Laurence Pithie (Turf Master One) - Optimalizácia nákladov na údržbu golfového ihriska

Peter Harradine ( Harradine Golf Desing) - Zmeny v golfovej architektúre a ich faktory....

Tibbe Bakker (EGCOA,Európska asociácia majiteľov golf.ihrísk) - Výhody členstva v EGCOA

Jerry Kilby (CMAE, Asociácia managerov golf. klubov) - Činnosť CMAE a výhody členstva v nej..

Benjamin Warren (GEO) - Ľudia, planéta, golf, trvalo udržateľný rozvoj, prekonávanie očakávaní vlády a spoločnosti

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 1(komentárov: 1) Pridať komentár
 
248LX81Lx
Dana
02.03.14 01:02

Telesnfd postih, keď nie je kobmniovanfd s mente1lnym, teoretickfd je riešenfd integrovanfdm vzdele1vanedm. aj keď skutočnosť je celkom ine1 - školy nie sfa prispf4sobene9 na prijatie študenta s telesnfdm postihnutedm. Jedna sa o bezbarie9rovosť, pomoc pri zakladanfdch fakonoch a podobne9. Tak me1te možnosť navštevovať špecie1lnu školuPre telesne postihnutfdch žiakov sa zriaďuje ze1kladne1 škola pre telesne postihnutfdch, stredne9 odborne9 učilište pre telesne postihnutfa mle1dež, gymne1zium pre telesne postihnutfa mle1dež, stredne1 odborne1 škola pre telesne postihnutfa mle1dež. Tieto školy sa zriaďujfa tiež pri domove socie1lnych služieb pre deti.zdroj: internet