Golf Online

Analýzy pôdy

Analýzy pôdy - čo treba stanoviť v pôdnom rozbore.

Analýzy pôdy sú nevyhnutným predpokladom správneho výživového programu. Mali by sa realizovať min. 1 x za dva roky, ideálne je ak sa vykonávajú každý rok.

Vzorky treba odoberať na jeseň, alebo skoro na jar a na základe výsledkov vypracovať plán hnojenia, presne podľa získaných výsledkov.

Základné parametre, ktoré by sa mali stanovovať v analýzach:

  • pH,
  • obsah rozpustných solí
  • CEC (výmenná katiónová kapacita)
  • obsah fosforu, draslíka, obsah mikroelementov - Ca, Mg, Zn, Mn, Cu, Fe
  • % nasýtenia jednotlivými kationami

Obsah dusíka sa štandartne v pôdnych rozboroch nestanovuje, nakoľko je veľmi mobilný v pôdnom profile.

Na vyžiadanie robíme nasledovné analýzy:

  • obsah organickej hmoty
  • obsah bóru, arzénu, síry, dusíka
  • zrnitostný rozbor
  • zasolenosť

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 25) Pridať komentár
1 2 3 4 5 Next
 
Kevinjax
Kevinjax
14.08.21 06:49

gay dating hookup chat
free gay dating service
surge gay dating promo codes

Moses Brings Plenty wool coat
Tomb
27.07.21 11:34

This is a really decent site post. Not very numerous individuals would really, the way you simply did. I am truly inspired that there is such a great amount Moses Brings Plenty wool coat of data about this subject have been revealed and you've put forth a valiant effort with so much class. On the off chance that needed to know more about green smoke surveys, than by all methods come in and check our stuff.

Moses Brings Plenty wool coat
Tomb
27.07.21 11:34

This is a really decent site post. Not very numerous individuals would really, the way you simply did. I am truly inspired that there is such a great amount Moses Brings Plenty wool coat of data about this subject have been revealed and you've put forth a valiant effort with so much class. On the off chance that needed to know more about green smoke surveys, than by all methods come in and check our stuff.

Karen Pittman Yellowstone Season 4 Black Coat
Jhon
27.07.21 11:33

Ensure the lethargic music you decide to play before resigning to bed must have a delicate, consistent and ordinary musicality. I have just read review Karen Pittman Yellowstone Season 4 Black Coat and got many information as this customary and steady beat causes you to feel loose and facilitate your feelings of anxiety, in this manner making it simpler for you to nod off.

1 2 3 4 5 Next