Golf Online

Analýzy vody

Čo stanovujeme pri analýzach vody.

Nemenej dôležitá ako analýza pôdy je aj analýza závlahovej vody, hlavne pokiaľ je trávnik intenzívne a takmer každodenne zavlažovaný. Pokiaľ v analýzach vody boli zistené absolútne nevyhovujúce parametre, je vhodné uvažovať o zmene zdroja závlahy.

Parametre závlahovej vody určuje na Slovensku norma STN 75 7143.
 
V priloženej tabuľke sú vybrané ukazovatele, na ktoré sa treba zamerať, pokiaľ dávate robiť analýzu vody. Pre porovnanie je v tabuľke uvedený obsah vybraných ukazovateľov podľa odporúčaní firmy Scotts, jedného z najväčších dodávateľov a odborníkov na hnojivá a chemizmus v pôde. Najdôležitejší parameter, ktorý si treba všimnúť je pH vody.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 2861) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
koh
johan rose
18.04.24 08:27

Once you've successfully entered your credentials and completed any necessary verification steps, you should be logged in to your KuCoin account, where you can access your account dashboard and begin trading or managing your cryptocurrency assets.Kucoin login .

olilio
Constanza
18.04.24 08:19

Bitstamp Login offers users a secure and convenient way to access their cryptocurrency exchange account on Bitstamp. With advanced security measures such as two-factor authentication and encryption protocols, Bitstamp ensures the protection of your digital assets. Log in effortlessly to manage your portfolio, execute trades, and stay updated on market trends. Trust Bitstamp Login for a seamless and reliable experience in cryptocurrency trading.
Bitstamp Login |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next