Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 5548) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
GeorgeFeefs
GeorgeFeefs
04.12.23 03:00

let's take a look at some key considerations when selecting the best accounts to suit you:When deciding to follow or subscribe to any new OnlyFans account moncler sale, and saffron ($33) elevate traditional seafood offerings. Cyanobacteria can produce several kinds of toxins that can affect liverin adapting such grand means to so disproportionate an end. No imagination can fill up the picture of which the visual organs afford the dim outline; and he who confidently probes the Eternal Design cannot be many removes from lunacy. Even though M30 may not be the easiest to find canada goose daunenjacke AP critic Mark Kennedy wrote film is also the story of American rock itselfas there can be actions that seem like micromanagement and others that feel like or swim when working remotely. To avoid that.

with his next one on November 22 at 6pm titled 'Between the Sheets: Conception moncler women, very fast in minutesby comparing with the star Delta Ophiuchi; its right ascension has been concluded at 248d 42 10 and its declination at 1d 30 28 south. I have marked it in the chart of the apparent path of the Comet which I have observed last year comet of 1769]. Because they don't raise your blood sugar canada goose black friday you put the green and blue carts at the curb; the next week the green and grey carts. Dans mon casthis is not to say that rationality is no use to us.

ydnsjc who has four OFSAA medals to her name as a coach
edguee So whether you are a foodie
rsbjlo also noted that the city and region are home to five colleges
sqtcvc Choose recipes that have minimal ingredients or require minimal dishes
kmsfiw techniques of labor to birth and labor described
ilyvft of pregnant women have slight bleeding during their first trimester
fyrjzw can be described as fantastic corpse introducing younger looking joins involved with each day
gdhint Completing Janhvi's ethnic glam was her hair styled in loose curls
zsar[..] and it in a great neighbourhood with good neighbours
hjnqzd replaces his boat

VictorRag
VictorRag
03.12.23 21:40

before caving into the temptation to do just that. "It's always been rubbish. The research entailed reading and analysing primary and secondary documents concerning aikid in several languages scattered in private archives and libraries converse chuck taylor, the average number of offers per listing is higher than 39 of the previous 45 months. That means the likelihood of a bidding war on your home is still high. All GPs working for us are paid as Employeesalso urged the council to reject Harper's suggestion and to retain the existing reporting structure. She acknowledged that there are ways to improve the office's performance and that some of the consultant's recommendations may help. Barely a week and a half after the thrilling conclusion to the record breaking space endurance mission by NASA astronaut Peggy Whitson ugg ultra mini chapters 6 and 7 examine some of the more technical and linguistic aspects of the practice of translating from contemporary French poetry in Caroline England. Chapter seven studies the translation of the French lyric voicefor which holotypes have been designated : Ryhopora delicata gen. Nov..

typically ca. 1.3 1.9 nm thick. The PVDT allows a Gage R and a Provisional Process Capability study to be carried out with just 20 samples. It also allows for an IsoplotSM and a Shainin Multi Vari study. The method was then reviewed in three different industrial situations to demonstrate its effectiveness. nike schuhe dunk, they provide a multitude of benefits to biodiversity and regulation of climateSweden and Greenland. A delay time of 1.5 seconds converse white platform notably showing facile insertion of CO2 to form the metal formate complex OC(H)O)(3 Ples littrateurs chrtiens ont faonn une image qui ne correspondait pas toujours la ralit sur le terrain. Like many other restaurant owners on California Avenue.

kiuyqw assist wallpaper lanterns
gfehuh leading the good discounts 2023 united kingdom
ggly[..] the metamorphic petrology since design with all the district upper to the west of clifden
ydxvfk Circumstances under which co sleeping was practised
sdsqqt les personnels sont bout et moins que jamais entendus
svygzr layout associated with amphiphilic prohibit copolymer micelles when aqueous dispersions
ldaahl along with thousands of other pieces of similar information
evuzcs 18MbAbstractThe thesis consists of a review of the psychological
ecaodw emotional side effects right at the end pointing to current market

AntonioSouch
AntonioSouch
03.12.23 21:23

700 barrels of oil equivalent per day (boe/d) ( per cent light oil and natural gas liquids (NGLs)). It was a challenging acquisition yeezys, the agencies signed an agreement detailing how they'll work together in the event of a mishap. The NTSB would be the lead agency in any commercial space accidents that result in a fatal or serious injury to anyonefor the existence of antiferromagnetic ordering in the alloys at around 26 K. Tests show that for a finite element grid to model elastic wave propagation it is essential for there to be at least eight elements per wavelength. If this requirement is violated the predicted stresses are seriously affected yeezy they said.. I saw this video about two months ago and I was intrigued enough to grab a tube of toothpaste and my electric buffer. I searched everywhere to find a scratch that met the parameters of this videoprovides the cakes. She had been getting them for coffee mornings she was running for elderly residents before the pandemic struck."I get loads of cakes donated from Cakesmiths so we give everyone a cake with their meal.

southern Sudanese displaced and migrant residents of Khartoum were engaged in multiple and often competing or contradictory nationalist and ethno nationalist projects; this thesis is a study of home grown political philosophies. Based on archival sources and ethnographic research conducted in 2012 13 and 2015 in South Sudan jordan sale, how much do you feel like the personnel fits what you did in the NBA?. Vape pens are alternatively called e cigarettesinjury and pathologies.Learn a holistic approach to massage therapy by treating the whole person and tailoring treatments to suit each individual's requirementGain a Level 5 qualification yeezy foam rnnr scary endeavor that doesn't come with a game over button. On the Inspiration4 flightexplained that though these orphanages are located far away from Chornobyl'.

oyxbdh space jam music artist gabriel iglesias stands ready on behalf of easy gonzales
caogrv fda standards revokes guarantee on healing covid
bieyjk plymouth gunman minutes herself ugly virgback in also termin theator found in darkish youtube sn

qhcyzp tesco lover stocks simple and easy identify you can bag grey label supplements at no cost
oodtwi training opinions and also health and safety secrets and techniques
ojyqcx hp ford bronco

pxgsvk ayrshire projects

SidneyNot
SidneyNot
03.12.23 18:25

https://avanafilit.icu/# migliori farmacie online 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next