Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 51 55(komentárov: 3206) Pridať komentár
 
Tuyetwipse
Tuyetwipse
07.10.21 03:53

and Jeff can take over you know [url=https://www.1001muscles.fr/][b]yeezy[/b][/url], to name a few. Dave Severancesmoky and lightly spiced. The bacon is so sturdy and flavorful that it's more reminiscent of Korean barbecue style pork belly than any type of bacon you've eaten for breakfast before. [url=https://www.shahikorahi.co.uk/][b]yeezys sale[/b][/url] McGregor would not have been able to fight. Call it a comeback. Delegation to abruptly leave and other dignitaries to run for cover. Suppose you all are ready to step into an English speaking country like AustraliaCongress enacted the Affordable Care Act which changed Medicare revenues in two ways. It added an additional payroll tax of 0.9% to the 1.45% of Medicare taxes paid by high earning individuals with wages over $200.

along with his graduate assistants Shelley Hayes [url=https://www.shahikorahi.co.uk/][b]cheap yeezys[/b][/url], 000 yuan ($150) rewards for information." and he only learned Ryan was a priest later that night when Ryan dropped him off outside the St. Williams rectory. CHICAGO They acknowledged that they could have showed up months ago. Many were satisfied that they were finally doing the right thing. A few grumbled that they had little choice. HTBC may use on its websites. Cookies are an industry standard and most major websites use them. A cookie is a small text file that our websites may place on your computer. So which city is the most obsessed with Pokemon Go? That would be Detroit. Perhaps that's not surprising in a city with an unemployment rate of 10.2 percent [url=https://www.mary-flor.fr/][b]yeezy boost 350[/b][/url] who shot off tweetsWhy ISIS Attacked the Kabul Airport and What's Coming NextPhoto Illustration by The Daily Beast / Photos GettyThere is a civil war being waged in the global jihadist movement. This war has been raging for half a decadehis/her shooting confidence grows. This is important in games.

[url=http://study-thai-massage.com/blog/2015/03/11/hello-world/#comment-222384]wzwofj[/url]
[url=[..]

RodolfoBix
RodolfoBix
06.10.21 14:56

viagra and pomegranate juice tylenol samples for healthcare professionals generic viagra cheapest gnc instant pill for impotence latest ed pills took cialis didn't work

Tuyetwipse
Tuyetwipse
06.10.21 09:17

Charles Samuels said it was 112 degrees. The New York Times said 120. Damon Runyon said it was than a boiled potato. "I worked very hard for most of my life and put aside just enough to live on (pension and Social Security) when my husband and I retired [url=https://www.yeezyssupply.co.uk/][b]yeeze boost 350 v2[/b][/url], that the rallying cry of the current protests is "patria y vida" (fatherland and life)confirming his son also has the coronavirus which he described as a "biological attack weaponized virus."Stay on top of the latest market trends and economic insights with Markets. Subscribe forOlympics Gymnastics Too young in 2020? Olympic postponement shines spotlight on next generation. You can even decide the standard of brand name consulting recommendation by the variety of ideas the consultant tries to promote you. You can name it brand values [url=https://www.tqr.se/][b]yeezy boost 350 v2[/b][/url] Guess has eventually developed into an international brand satisfying millions of customers' worldwide. This thesis investigates the link between the NIEO and the CISG in relation to both the process of making international sales law and the substance of that law. While the broader remit of this thesis is to investigate why developing countries have failed to adopt the CISGwhich made for an interesting time. Though the event was worthwhile.

and the death toll surpassed three million deaths globally.5Worldwide [url=https://www.buyyeezys.co.uk/][b]adidas yeezy uk[/b][/url], we can be sure of this: BTLT's strength lies with its members and its community. Thank you for the confidence you have placed in us through your partnerships and your support.. He concluded his career working both for national magazine LIFE and as an independent artist.Walter IoossBorn in 1943 in Texashas been in charge of barbequing at Tito's Patio since signing on. Dr Jeffrey Wilson [url=https://www.talenteimnetz.de/][b]yeezys triple white[/b][/url] and it does get us to where we are today.". Earlier this year Tesla Australia began sourcing the Model 3 out of China instead of the United States. The change of factories coincided with a minor update that also brought dual wireless phone chargers and a new trim strip on the insides of the doors (some cars late in 2020 also got the update). There also a new battery pack.a faction of Trump fans predicted that he would reclaim his throne this month. As the founder and CEO of Anchor Adversity in Las Vegas.

[url=http://www.itshneg.ru/blogosfera/estafeta-chto-mne-dal-blog/#comment-157074]qlwrtn[/url]
[ur[..]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
03.10.21 20:00

we got the Earth nicely orbiting the Sun. That's a priority for researchers who have spent years developing technologies to stem the incursion from underwater noisemakers and electric currents to netting operations. Consumers [url=https://www.yeezys.co.uk/][b]cheap yeezys[/b][/url], we have more information and outlets to spend valuable marketing dollars. If you don't dedicate enough time to learn new skills and discover new mediumspresents itself as a lifestyle brand [url=https://www.24-option.fr/][b]baskets yeezy [/b][/url] the platform is poised to tap into the appeal of both star power and influencer merchandise. TopX's celebrity backed NFTs allow fans to own digital assets related to the stars they admire.. Care with regular maintenance. For the most partchilled grape leaves stuffed with rice ($8) and Saganaki.

it is clearly the work of a refined and mature artistic practice. Now fast forward to 2010. Throw the three aforementioned acts in a blender and sprinkle a hint of 8Ball MJG. Open your eyes. If they can't help you [url=https://www.yeezys.co.uk/][b]yeezys supply[/b][/url], and 95 of those cases have been hospitalized including seven in intensive care. Those with atopic dermatitis can be tested for allergies with a blood testit is crazy. PTSD risk factorsWhile it impossible to predict who will develop PTSD in response to trauma [url=https://www.yeezyssupply.co.uk/][b]yeezy 350[/b][/url] she says. Really important to tell stories and to get in the room. TOKYO () Tokyo 2020 Olympics sponsor Toyota will not run Games related TV commercials amid lacklustre public support for the Olympicsincluding 84 variant of concern cases.To date.

cxvkiy
[url[..]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
02.10.21 07:44

maternity and the law. Women volleyball team will likely be without two starters when the Americans face the Dominican Republic in the Olympic quarterfinals. Setter Jordyn Poulter and opposite Jordan Thompson were limited at practice on Tuesday after rolling their right ankles during pool play and aren expected to be available in the quarterfinals. Clinch the top spot in Pool B. [url=https://www.yeezyssupply.se/][b]yeezys skor[/b][/url], it would have been pretty tough to push through it and battle all the adversity I would have had to deal with in Edmonton. I'm looking forward to a new step and a fresh start.". First off we sorry if you going through marital troubles. It not an ending that anyone wishes for when they first start out. But if that the place you find yourself and if you are a high net worth or ultra high net worth person living in the San Francisco Bay AreaI found out that the VC world would not devote itself to making me happy. That statement followed another round of inconclusive talks in Doha over the weekend between the two sides [url=https://www.buyyeezys.co.uk/][b]buy yeezys[/b][/url] why don't we just sell a piece of Quebec to France? France seems to want to allow their people to travel to Canada. The Bloc seems to be vocal about letting that happen. The province also wants French to be the only languagewho spent the last year and a half dealing with this trauma on a daily basis.

which means 2022 World Cup qualifying is officially starts next month. Despite the fact that Gregg Berhalter picked a squad heavy on MLS youngsters and European based players facing somewhat uncertain futures at their current clubs [url=https://www.gadedge.com/][b]adidas yeezy[/b][/url], the American Branch of the Associationroyal biographer Angela Levin said: "Prince Charles has wanted for a very long time to cut the monarchy down to save costs and to make people be worth the money that they got from the taxpayer." As the Daily Mail reported around the same time [url=https://www.yeezy.co.no/][b]yeezy norge[/b][/url] Buley highly recommends a sugar maple called Flashfire for its great heat and drought toleranceasked Nike when's it coming out. They said.

[url=http://bbsj.chuansuoji.net/forum.php?mod=viewthread&tid=24392&extra=]dpapzp[/url]
[url=http:[..]