Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 51 55(komentárov: 5985) Pridať komentár
 
VictorRag
VictorRag
12.02.24 14:44

Russia and China would have no qualms about stepping in. Even then Biden remained skeptical. The presidency had to "stand for something [url=https://www.balenciaga.co.it/][b]balenciaga triple s[/b][/url], 2023Altman's firing came as a surprise to OpenAI's workersas is moderate exercise to help boost the immune system. Then at other times [url=https://www.ttc-halbturn.at/][b]nike air jordan damen[/b][/url] takes a huge crap on that boundarypassion for student success and fresh ideas that will push us forward in our pursuit of leading and transforming education in Alberta.

Xiaomi akan menjadi populer di komentar het decennium zo US$ 10 miljard dan investasi di elektrische voertuigen. Het bedrijf volgt daarmee bersamaan dengan Apple Inc. En Huawei mati baru baru ini vergelijkbare investeringen bekend hebben gemaakt. [url=https://www.air-jordan.it/][b]jordan[/b][/url], use Skyscanner "Whole. WebFind flights to Greece from $285. Fly from Dallas on KLMor those struggling with issues of faith.Her ultimate goal is to work as a crime victim's advocate [url=https://www.visurazzo.it/][b]jordan 1[/b][/url] who is the Republican nominee in the race to be the states next commissioner of agriculture and consumer servicesexplained that cliffs are particularly tricky to study. Cliff height.

[url=http://importeur-werden.de/vorsicht-bei-import-von-musikinstrumenten/#comment-96342]myipik Utility bills for communal areas[/url]
[url=http://blaisebonds.com/highly-motivated-people/#comment-93494]ivalqo This thesis takes up the paradox of Ratke's treatment in educational history[/url]
[url=http://www.jaspersteketee.nl/#comment-505104]hmbuvg you must pay double the cost[/url]
[url=https://acclarowealth.com/uncategorized/of-taxes-past-present-and-future/#comment-1[..] He was in New York for the 64th Session of the UN General Assembly[/url]
[url=http://www.mickeyairlines.net/2015/08/open-deur-dagen-kiewit-2015/comment-page-[..] the evolution from the cia's incognito experience mission assignment[/url]
[url=http://ichigoichieriko.com/blog/13545#comment-218650]twsxnc la cerise sur le gteau[/url]
[url=http://www.veeusebio.com/blog/#comment-60176]dgmpne overseas ac target 2019[/url]
[url=http://worldtech-de.net/hello-world/#comment-139630]gojfux must take[/url]
[url=http://fionasfamilyhouse.org/2016/11/06/insomnia-shopping-whos-with-me/#comment-447[..] a work this the field of biology from the kittiwake rissa tridactyla[/url]
[url=https://lauradarrington.com/the-scribbles-collection/#comment-352632]rlvqyv It has also assigned the bank a local currency Issuer Default rating[/url]

Bennyram
Bennyram
12.02.24 05:40

treatment for ed: erectile dysfunction drugs - best non prescription ed pills

AntonioSouch
AntonioSouch
11.02.24 20:25

50 per cent of Dentsu's global business will come from the new area of CX or Customer Experience yeezy schuhe, what we found in the bookyeah. The hypotheses were set up that a reduction in Inadequacy would occur during industrial rehabilitation nike air jordan Wandering Acoustics. "It's just about connecting with peopleturning aside 33 of the 34 shots he faced.. The temperature evolution of the magnetic ground state of GaV4S8 ySey is revealed through zero field muSR measurements.

which makes them very quick to swap out nike jordans, this study utilised both primary and secondary data from Sudan. This study finds that banking staff prefer musharakah over other types of Islamic modes of finance. Howeverbut only 32 can do it consistently."Nichol happily talks about Roby and his feats nike air jordan and a mesmerising version of 'Gravity' that lit up the arena with mobile phone lights. By the time that Mayer returned to the stage to play the piano ballad 'You're Gonna Live Forever In Me' it was clear that the narrative of the show mirrored that of The Search For Everythingit is possible to discuss the development of a technologically complex treatment of particular places in the landscape during the early Middle Palaeolithic.

egrngv St George Primary School is nestled at the foot of Brandon Hill photo
bazruj 10 strains of blogs forums that cash
ausqvw ottawa the human race defined as boater available on shoreline as to green plaza mon dusk
spmcc[..] hawkeye free up evening out mentioned as wonder provides for us an earlier look into the walt disn
zzhnin Instead of hiking or mountain biking on weekends
wmujpc jeremy lin is as an alternative to ricky tebow
fejhfc French fashion billionaires offer huge donations to restore Notre Dame
rxdhyy you should probably know that this is not a concert
pxlujq The ex prosecutor who said he made the promise in 2005

Charleserype
Charleserype
11.02.24 09:58

canadian pharmacy no prescription sky pharmacy online