Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 51 55(komentárov: 6973) Pridať komentár
 
Charlestetauch
Charlestetauch
11.07.24 18:32

Gkhv The Queen has spoken 鈥?If you have the tiara, wear it!
Jared Kushner Reveals He Was Diagnosed With Cancer While Working at White HouseJared Kushner shared that he was diagnosed with thyroid cancer while serving as a senior advisor for former President Donald Trump. Learn about his surgery that was not for public consumption. By Kelly Gilmore Jul 26, 2022 1:01 AMTagsDonald TrumpIvanka Trum stanley cup website pCelebritiesWatch: Donald Trumps Ex-Wife Ivana Trump Dead at 73Jared Kushner shared that he faced a medical scare during his days at the White House.The 40-year-old, who is a son-in-law and former senior advisor to former President Donald stanley vasos Trump, revealed that he was diagnosed with thyroid cancer while working in the White House in October 2019, according to an excerpt of his memoir provided to The New York Times. In Breaking History: A White House Memoir, Kushner recalled the moment he learned of his diagnosis. On the morning that I traveled to Texas to attend the opening of a Louis Vuitton factory, White House physici stanley cup website an Sean Conley pulled Fput HBO s Twitter Accounts Get Hacked After Cyber Attack
s due to multiple waves of Afghans crossing over the porous international border to flee repeated bou dunk low ts of escalating conflict within their war-ravaged country.The Soviet invasion of Afghanistan had unleashed the first wave of refugees into Pakistan and neighbouring Iran, but then more refugees came to escape years of civil war, and then the brutality of the Taliban regime. Since the 2001 US-led invasion of Afghanistan, some 3.8 million have returned home, but around 1.7 million registered Afghan refugees chose to remain in Pakistan, with nike dunk high roughly another million living among our midst illegally.While broader geostrategic interests such as the proxy war against the Soviets and the 鈥榳ar against terror鈥?have triggered the repeated exodus of Afghans from their homeland, international support to help Pakistan cope with this long-lasting refugee influx remains modest at best. Refugees have added further pressure on limited p chucks converse ublic goods available within our country. Popular perceptions of ref

MethrenJoync
MethrenJoync
11.07.24 18:26

Zsuj Madhuri in disguise at Taj
MANCHESTER:Manchester air max 95 United midfielder Paul Pogba is set to return for thei jordan bianche r Premier League visit to Arsenal on New Year's Day after sitting out Saturday's 2-0 win over Burnley as a precaution, manager Ole Gunnar Solskjaer has said.The France international returned from a long injury layoff as a substitute in a 2-0 defeat at Watford on Dec. 22 and played 45 minutes in the 4-1 win over Newcastle United on Boxing Day.Pogba set to return for Man United's trip to ArsenalPogba felt pain in his ankle after the Newcastle game but Solskjaer said the 26-year-old would be ready for Arsenal. He's been out for a long while and he didn't feel right, S nike jordan low olskjaer told reporters. When you've been out for such a while it's always going to take time until you're 100%. He wasn't ready (to face Burnley) because he's not really done too many games and he's had two in a few days and he just needed another day's recovery. Pogba has been repeatedly linked in the media with a move away from United but his ag Zvyb Kashmir key plank of Pakistan s foreign policy Qureshi
LA mens dunks HORE:Hunters killed hundreds of partridges on the adidas originals samba first day hunting season in Punjab. Organizations working for wildlife protection and welfare warn that if the hunting of w nike air 270 ildlife, including partridges, is not controlled, these species of birds and animals will become extinct.

Charlestetauch
Charlestetauch
11.07.24 13:17

Qeyh Disease-free UAE to send team to inspect poultry
Hilaria Baldwin Gives Birth, Welcomes Baby No. 5 With Alec Baldwin We had a baby last night, Hilaria Baldwin wrote on Instagram along with a photo of Alec Baldwin and their newborn. He is perfect, and we couldnt be happier. By Elyse Dupre Sep 09, 2020 3:12 PMTagsBabiesAlec BaldwinCelebritiesHilaria BaldwinWatch: Hilaria Gives Birth to adidas campus 00 5th Child With Alec BaldwinThe Baldwin family just got a little bigger.Hilaria Baldwin and Alec Baldwin聽have welcomed a baby boy. The proud mom announced the happy news on Instagram Wednesday, Sept. 9.聽 We had a baby last night, she wrote alongside adidas campus 00s a photo of the 36-year-old fitness guru and the 62-year-old actor admiring stanley website their little one. He is perfect, and we couldnt be happier. 聽As for those wondering about the bundle of joys moniker, Hilaria said theyll have to stay tuned for a name. Of course, several of their famous friends and family members congratulated them on the b Rfln Pregnant Stassi Schroeder Wants to Try Ozempic After Giving Birth
monetary policy for FY14.The Karachi Stock Exchange鈥檚 (KSE) benchmark 100-share index rose 0.14% or 40.31 new balance 990 points to end at 28,883.33. Pakistan equities opened gap up o nike dunks low n the last day of the week carrying momentum from the previous session. However, profit-taking at 29k and caution ahead of the monetary policy wiped earlier gains, said Harris Ahmed Batla of Elixir Securities. Mixed estimates over polic ugg boots damen y rates kept traders sidelined from blue chips while 2nd and 3rd-tier plays dominated volume charts, said Batla. Textile plays Nishat Mills Limited (NML PA 4.4%) and Nishat Chunian Limited NCL PA +5% that remained laggard in the recent rally and were out of favour on declining margins and Pakistan rupee appreciation came back to the forefront and fetched buying interest over anticipated favorable incentives for the sector in the coming budget. Index heavy plays continued to gain with Murree Brewery MUREB (PA +5%) and Pakistan Tobacco PAKT (PA +2.3%) amongst the notables, said Batla. K-E