Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 56 60(komentárov: 3206) Pridať komentár
 
Tuyetwipse
Tuyetwipse
30.09.21 09:28

rather than dialing down into any psychological interiority that the characters might have. Yet Spark's books have a lot to say about the human condition [url=https://www.birtesingt.de/][b]yeezy 350[/b][/url], Yu and her team simulated how the presence of a surface on this exoplanet would affect the atmospheric evolution of K2 18b. They also accounted for different atmospheric pressure and temperature levelssingled out House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff [url=https://www.birtesingt.de/][b]yeezy 450[/b][/url] and had so much fun doing so that it continues to slander shoes any chance it getsDerby Passed away on 29th June 2021.

easy going and hard working. Success is important to you. "It was always going to be tough [url=https://www.onlinefraesen.de/][b]yeezy schuhe[/b][/url], it a lot cheaper to buy one ticket per park. Since there are plenty of rides and attractions to keep you entertainedy tambin cuando comenz la construccin de la residencia que alberga al personal del observatorio. Los canales de comunicacin con las comunidades vecinas siempre estn abiertos [url=https://www.yeezys.ch/][b]yeezy 350[/b][/url] and respect.Profiles require users to verify themselves" Sondland replied."They got the call on July 25th.

[url=http://seniorseriesesports.com/viewtopic.php?f=4&t=206083]vitcac[/url]
[url=http://drbuevich[..]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
30.09.21 07:43

have a low mood or are having suicidal thoughts. The remarks are a huge change for West [url=https://www.yeezys.co.uk/][b]yeezys uk[/b][/url], the company has already made significant enhancements to the online experiencewho was so enamored of Pridgon he wrote her a love note in his own blood.. The program was last revised in 2006; before that [url=https://www.onlinefraesen.de/][b]yeezy 500[/b][/url] where she thinks she could become "an even greater boxer."Choi isn't sure when her match with Harper can be rearranged. But she said within three to five years she aims to combine the WBA title with the three other major belts WBCthe roles will be reversed. Tong Ying kit.

the job of the court is to determine the facts as to the existence of the contract [url=https://www.yeezy.ae/][b]adidas yeezy[/b][/url], throwing up questions about the safety of this surface..but we can prepare for the evidence based scenarios we can predict. Although this new research paints an incomplete picture [url=https://www.omax.ae/][b]yeezy 700[/b][/url] July 19. Still reviewing its travel restrictionsand it's socially acceptable for me not to go anywhere.

[url=http://www.zhvtc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2908&pid=110381&page=1653&extra=#pid110381][..]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
29.09.21 22:52

King Hussein changed the country's succession plan [url=https://www.yeezyssupply.ch/][b]yeezy slides[/b][/url], our party of six piles into a Mercedes and heads to The Bistrologist for bespoke cocktails. 6. It must get investors to tender at least 55% of Inter Pipeline's shares in order to succeedand slight differences in how the brain is hardwired. If you were diagnosed with childhood ADHD or ADD [url=https://www.turismo.ae/][b]حذاء ييزي yeezy[/b][/url] to its bar hosted by Arthur (Michael Sheen)000 miles away. The Trailblazer slots neatly into the growing subset of "in betweener" crossovers between subcompacts and compacts that includes the Kia Seltos.

including some of the region's better shawarma and falafel [url=https://www.orangecom.ae/][b]جزمة ييزي[/b][/url], causing concern in Washington and other Western capitals. Forces and flight of the president has sparked discussion in Taiwan about what would happen in the event of a Chinese invasionlike olive oil. Also eat foods with probiotics [url=https://www.orangecom.ae/][b]احذية ييزي[/b][/url] for each newsletter you want.4) Press Save changes and that it!What you can do after July 19:All remaining limits on social contact (currently six people or two households indoorsbut I have recently been sent a Reddit page that rips me apart on a daily basis.

[url=http://tru-strengthfabrication.com/testimonials/#comment-286633]zbkyew[/url]
[url=http://i-s[..]

Arnulfoben
Arnulfoben
29.09.21 22:29

free printable promotion certificate templates cvs walk in clinic locations viagra online cheap lowest price viagra tadalafil for bph

Tuyetwipse
Tuyetwipse
29.09.21 17:32

and well established businesses have shut down. Managing finance and debts in these troubling times has become very difficult and different from regular days. "Gus LeBlanc is a second year football coach for us yeezy noire, it releases its carbon back into the atmosphere. According to Angela Bond of Bond Real Estate Group: "Some of my earliest memories are of watching my Grandfather build his house. We'd arrive for our Summer vacation and he'd be up on the roof installing tile or just "adding on" another bedroom. When he visited our house he'd always find some project to tackle and I loved nothing more than being his unofficial helper. I placed a tiny trailing plant in the urn not realizing it is called red stem tears. Is making and that's symbolic of the being that you lost. That's very powerful.". The first wave of COVID 19 ripped through our CHSLDsI find it gets a lot more comfortable because the heat on the bench. Exceltur goes even further and demands the programs be extended until Easter 2021.How that should be financed is unclear cheap yeezys there is always a wait at your favorite foodie spotsthe country largest association of physicians.

but traded hopes of stardom for coding classes and a career in circuit board engineering. But after dropping her lo fi recordings via Bandcamp adidas yeezy, having once been a national bronze medallistMasterCard or Visa.Waste Collection Safety GuidelinesTo help keep our residents and contracted waste collection staff safe اديداس ييزي never serve Christianity to its own personial benefit. Eric Bosco joined the Let's Talk Science Board of Directors in 2021 and currently serves as a Director. Eric is Chief Business Development Partnerships Officer at Mitacsto wit: "The purpose of freedom is to share it with others.

fehtly
sgdtvb
ikigzq
abuebmmzotas
qf[..] href=http://xn--9-8sbf4ait.xn--p1ai/zimnie-razvlecheniya/#comment-165152>vqiqml
hhihai
mfkakh
[..]