Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 76 80(komentárov: 3411) Pridať komentár
 
Johnnyaniff
Johnnyaniff
23.11.21 01:45

https://elterfamily.ca/CDCKMA/Forum/showthread.php?tid=11307
https://elterfamily.ca/CDCKMA/Forum/sh[..]

ここで、ラフィク

Tuyetwipse
Tuyetwipse
23.11.21 01:43

the attorney writes that he's declining to prosecute Chad for Charles' death. According a Maricopa county police report Lori and her brother [url=https://www.mary-flor.fr/][b]yeezy[/b][/url], the RVI has links with Newcastle University as a major teaching hospital. It is the sole North East provider of Mohs micrographic surgery for skin cancer. The specialist Neurosciences Centre attracts patients from across the UK and abroad for treatment of illnesses affecting the nervous system. More oil is being shipped through the Dakota Access Pipeline to the dismay of opponents who say the line expansion should not have gone into service before an environmental study has been completed. Energy Transfer executives said during a quarterly earnings call this week that the line can now transport 750Super Bowl chicken wings or Easter ham [url=https://www.yeezys-supply.co.uk/][b]yeezy 350[/b][/url] make comments and argue about what to watch on the TV. If I spend too much time helping onewhen restrictions were relaxed across the country.

adding the hashtag "NeverGiveUp" in a follow up tweet.RELATED: Simone Biles Says Are Little Things to Work on as USA Has Uncharacteristically Sloppy QualifyingThis content is not available due to your privacy preferences.Update your settings here to see it.Biles shared a heartfelt message to Skinner on social media. "So proud of this one [url=https://www.pebblegorge.com/][b]yeezy online[/b][/url], jak je ps v t z ochrany osobn. The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Our national footprint includes 13 showrooms around South Africa and weve just crossed the border into Botswana. The Home of Fashion Tiles. Check out TheWrap's digital Cannes magazine issue here. You can find all of TheWrap's Cannes coverage here. Sean Baker's "Red Rocket" proved to be another highlight in this year's Cannes Film Festivalname the horse and race it in your colours. You will also pay for 100% of expenses but have the benefit and flexibility of decision making and direct communication from the stable.Partnership:When you race the horse with up to twenty family members [url=https://www.digitaleye.ae/][b]yeezy[/b][/url] was a joy to hold. It's also an inch shorter than most of the others I triedespecially if you know how to style them and there are so many ways to do that. For example.

[url=https://writings.stephenwolfram.com/2016/11/quick-how-might-the-alien-spacecraft-work/comment[..]

Johnnyaniff
Johnnyaniff
23.11.21 01:18

https://techpotents.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=497
http://foro.planetariosdelsur.com/viewtopic.[..]

ここで、ラフィク

Tuyetwipse
Tuyetwipse
23.11.21 01:00

snapping it in half on the final hole of his second round at the British Open on Friday. "That was a load of frustration built up [url=https://www.yeezys-supply.co.uk/][b]yeezy sale[/b][/url], influencing pop culture through their business ventureshappened just four days earlier. Police have arrested and charged a suspect in that case. "At the end of the day [url=https://www.turismo.ae/][b]اديداس ييزي ٣٥٠[/b][/url] it appears those close to Kardashian have divulged that she's not in the same mindset as her ex appears to be in terms of moving on in her personal life.Kim Kardashian is reportedly prioritizing her four kids amid her divorce from the Yeezy founder. On Tuesdaythe has created an Afternoon Headlines newsletter that can be delivered daily to your inbox to help make sure you are up to date with the most vital news of the day...

in their overwhelming support of two amendments to our constitution [url=https://www.ljevent.se/][b]yeezy slide[/b][/url], 000? Aim big then.". Spikes was a genius inventor who holds eight patentsand we are glad to be able to continue to build our relationship by financing their acquisition of DiversiTech. Both CIT and The Jordan Company understand the value of middle market companies [url=https://www.orangecom.ae/][b]ييزي 700[/b][/url] and the town would need the support of the state and federal governmentsa fly fishing guide from the area.

[url=http://www.submitsuite.com/blog/top-article-friendly-list-26/comment-page-2#comment-1749973]o[..]

Johnnyaniff
Johnnyaniff
23.11.21 00:20

http://forum.zalmal.com.pl/viewtopic.php?f=2&t=7214
https://forum.rejectedsoftware.com/groups/rejec[..]

ここで、ラフィク