Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 81 85(komentárov: 3652) Pridať komentár
 
Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:59

http://xwobqi.myiplist.com/gordon-ramsay-hair.php
http://sldmdo.topsddns.net/build-a-bear-christmas[..]
C0830sa 32a Manual Woodworkers - Question2Answer Q&A
SONY DSC-H5 User Manual - User Guide - EspoCRM Open Source Community Forum
1998 Ford F-250 Shifter Linkage Manual Transmission - EspoCRM Open Source Community Forum
Tricity Bendix SE501 Cooktop User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Kuma Stoves AR-8 Stove User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://www.da-wizard.com/cdc/forum/viewtopic.php?f=2&t=27709
http://www.palavskyvesak.com/forums/[..]
Phase One Iq180 User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Oster My Blend Sport Bottle Bottle Warmer User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Philips AJ3136/04 User Manual - Japanese - Owner's / User's Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Adam-4562 Manual - Question2Answer Q&A
Manual Audiopipe Aqx 360 4k - EspoCRM Open Source Community Forum

http://yqolcc.topsddns.net/waxed-leather-jacket.php
http://perpud.vitekivpddns.com/hair-one-cocon[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:59

http://xbxplq.vitekivpddns.com/winter-patinaje-sobre-hielo.php
http://zijtjx.myiplist.com/piercing-[..]
Acer Aspire 5315 Repair Manual - Question2Answer Q&A
Service Manual Skoda Octavia A5 - EspoCRM Open Source Community Forum
Sony DRBTN200BLK Headphones User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Autocad Civil 3d 2012 Manual De Usuario Pdf - EspoCRM Open Source Community Forum
Owner Manual Mazda6 - EspoCRM Open Source Community Forum

http://insidious.biz/community/index.php?/topic/12806-bboqyeaecjejvykxga/
http://chiatalk.ru/view[..]
Parkinson Cowan SiG305GRN User Manual - Instruction Manual - Product Number Code:943202075 - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding EMI WCP Air Cleaner User Manual
Pe Reference Manual Mechanical Device - Question2Answer Q&A
Kenko Kk 82lb Fraction Manual Meat - EspoCRM Open Source Community Forum
Tecumseh Deporte De Poder 6hp Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://nyfyza.vitekivpddns.com/nike-kyrie-chinese-new-year-hoodie.php
http://stnqwm.myiplist.com/[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:58

http://pruuug.topsddns.net/piercing-pagoda-coupons-2017.php
http://htxmzj.myiplist.com/medusa-pierc[..]
Genie Gr Qs Qsr Lifts Service Repair Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Ip 42repair Manual
2007 Ford Pdf De Manual De DueГ±os De Escapada - EspoCRM Open Source Community Forum
SONY DCR-HC30 User Manual - Notes: Using Picture Package Auto Slide & Video - EspoCRM Open Source Community Forum
Pelco Bk3512 Blower User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://24tov.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=30784
http://gtaoo.com/forum.php?mod=viewthread&ti[..]
Infocus Lp70+ Owners Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Dsp56000 Family Manual Pdf
Help finding Panasonic 6.0 Plus Kx-tg6641 Manual Woodworkers
Dell Dell Projector Projector User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Hyundai Starex Repair Manual Pdf - EspoCRM Open Source Community Forum

http://dqkcds.vitekivpddns.com/horseshoe-casino-baltimore-new-years-eve.php
http://fwqrmi.vitekiv[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:58

http://xcpzbr.topsddns.net/kirli-sakal-kac-numara.php
http://ovizhq.vitekivpddns.com/vertical-chris[..]
Grace Waterproofing Manual - Question2Answer Q&A
Demoliciones Manuales S Lottery - EspoCRM Open Source Community Forum
Komatsu D50a 16 Bulldozer Workshop Repair Service Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Infotec Is 2416 Manual Treadmill - EspoCRM Open Source Community Forum
Apc 2200xl Smart Ups Manual Truck - Question2Answer Q&A

https://www.tinject.com.br/viewtopic.php?f=5&t=197986
http://forums.redrocksecurity.com.au/viewto[..]
2017 Holden Captiva Car Repair Manuals - EspoCRM Open Source Community Forum
Canon Ira 6075 6065 6055 Service Manual - Question2Answer Q&A
Foldup Autogo 550 Repair Manual Free - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Continental R975 C1 Manual
Plantronics 906 Headphones User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://xqktzm.topsddns.net/hair-topic-kyle-tx.php
http://djhxvw.myiplist.com/super-tight-pussy-tu[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:57

http://nbshrw.topsddns.net/how-to-spool-knit-animals.php
http://varpoy.topsddns.net/window-tinting-[..]
Help finding Kemppi Master 1500 Manual
Help finding Globito Manual ; El Hombre Que Escondio El Sol Y La Luna
Fuji Xerox C4470 Manual Meat - Question2Answer Q&A
Help finding Adams Rite 7400 Manualidades
Building Drawing Lab Manual - Question2Answer Q&A

http://www.reo14.moe.go.th/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=1634326
https://lasertrace.nl/forum/viewtop[..]
Whirlpool Refrigerator Ice Maker Service Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Ford Mercury Repair Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Tutoriales De Manualidades Con Reciclaje Faciles - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Mcintosh Ms 300 Original Service Manual
D70manual Video Controls - EspoCRM Open Source Community Forum

http://zabqun.myiplist.com/how-to-install-ram-winter-front.php
http://skctfp.myiplist.com/how-to-[..]
ここで、ラフィク