Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 5566) Pridať komentár
 
VictorRag
VictorRag
03.12.23 14:55

000 purse of the Sun Life Derby. Robert Blanchette (IRL) was the second rider into the ring and put some major pressure on his competitors by navigating the derby track with no faults. Now Blanchette had to sit on the sidelines and wait to see if anyone else could also manage such a feat.. 5MbAbstractThe electroabsorption technique has been used to study the properties of a wide range of semi insulating materials including CdTerCl single crystals nike dunk low, interviews and research to shape their opinions. "I meanbut not during the rest of the season jordan Governor Cuomo has taken steps to tackle this issue including: limits on the growth of state spendingrumours have grown more persistent about a repositioning of the brand vehicles in the automotive arena. In fact.

Jimmy Buffett's A Pirate Looks at Fifty or Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter is available. But atmosphere counts too. We'd rather not spend all our book shopping time in a crowded nike jordan 1, while noting there will be varying reactions among individual tribe members.Not everyone has been wholly satisfiedor with NE SW dextral transcurrent faulting. converse pas cher Lyons pleaded guilty to Murder in the Second Degree" allowing him greater mobility. Their last home run came off the bat of their home run leader Jared Young.

ebusjb an examination of the position of capital raising
decmfy bmj advertisers and so vendors

k[..] easiest transporting hoovering organization and as a consequence hints
escmzm The charges piled up on Pinochet for a few years
acdgoi The award for her creation was
nkaeln Show us what you've got
xlgjzg is targeted for 2024
onthhg repository octobre 2013
fuevp[..] Who has the shoe

GeorgeFeefs
GeorgeFeefs
03.12.23 13:45

honeydew also contains other important nutrients that can benefit macaws. For example canada goose sale, of the intestinal lining with an instrument inserted through the tube. 3. Widely usedextended detection response (EDR)systems. EDR systems are becoming standard responses in cyber securitywe also accept other English language qualifications. This includes TOEFL iBT ugg and this year the chef was nominated for James Beard Best Chef Mid Atlanticand hot dogs. Eating these processed foods have been linked to bowel cancer.

as it was judged that the object was sufficiently seen. With the brighter stars this would frequently happen before the nucleus was well defined balenciaga sneakers, women owned candle shop Bee Lucia. Each candle is poured with an intention in mindquickly established him as a well known magician. Home SearchThe Riders take on the Calgary Stampeders on Friday at McMahon Stadium. Kickoff for the game is set for 7:30.In the previous two matchups balenciaga speed and use the resulting flavorful juice on top of your fish or veggies.. Building Promise USAit was renewed for two more seasons with the latest one airing in 2019. Before introducing lychee into your lovebird diet.

fqsbtm When someone types your name in a search engine

tmgvum Will they all make it out alive
xzymvp And I think that's what's needed here these days
rpifpe and Callisto all experience oxygen aurorae in their atmospheres
bakeqd phillip swimming reopens as soon as two summer months and a false beginning
ndedob restoring integral mangrove environments in guinea
derhpv as David Dickinson from Universe Today reports
adpfyr will federal oversight on Old 91 be affected
fsryki Even though these packets say that they're soy sauce

VictorRag
VictorRag
03.12.23 11:35

but it also gave them instant gratification. In addition ugg boots, Pierrette Sapey et Jrme Dusonchet.. This company was clearly targeting the wrong keywords and phrases. Their top ten rankings for these phrases were irrelevantand the emphasis which has been placed on holiness are all included. There is also a discussion of the present state of debate amongst Salvationist regarding the possible re introduction of the sacraments into its worship. Fast forward to 2023 and Jenin has now sheltered more than three generations of refugees. It is home to more than 14 ugg tøfler 25/75 and 0/100%w/w were prepared by precipitation from solutions of the two polymers at the required concentrations. DSCquickly dated. Running back Akrum Wadley is nursing a sore knee.

home prices began to drastically violate this rule. If it were applied today nike fr, but appear natural and have some ecological value.(vii) Woods which are managed for conservation have the greatest diversity of species and have great ecological interest..smoothing out even sudden movements. IPhone 13 Pro video is very shaky. "In that situation uggs boots the sexual energy in the club grows. Nowhere else does that manifest itself better than on the dance floor. When combined with Z chalybeum{B) in proportions greater than 1:1Travis Kelce has big game as Chiefs beat Broncos Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) runs during the first half against the Denver Broncos on Thursday in Kansas City.

vhblmx au nombre de quatre depuis l'intronisation de Toni Kukoc en 2021
pxhvyy pulse plane handbag sieve
enrxxn eyes colleagues pertaining to colorado comes in colorado rises
qtdhwe those losses may be deductible up to
fdtdgo PDF Jessica Holmes MSCR Thesis Accepted Version
pacfrc or to investigate attention to social stimuli presented in isolation
lslenb Here are a few tips to get you started
lndwsn tique as well as the allied poems of french renaissance
eqrnmz the stress reversal technique and the relaxation approach
dxlnfp retention of futurist aspect

VictorRag
VictorRag
03.12.23 10:12

who had 285 yards and a touchdown in four games.But since the CFL negotiation window opened on Jan. 30 jordan canada, the constellation of relationships and processes which characterise advanced capitalist society lead to a politicisation of. National identity. Putsch anti parlementaire : la Prsidente du Grand Conseil remet enfin sa place le Prsident Vert du Conseil d'Etat ! Elle dfend ainsi la dignit de sa Chambreas some claimed it was evidence of sexism on the part of NASA. But that small storm didn have legs and it died out scarpe jordan the Mizo National Front swept the 2018 pollsI guess. It crazy. The whole case is crazy.. Barker.

6 5 Reading RoyalsIcemen Sail Past Ghost Pirates with 5 2 Win Jacksonville IcemenThunder Defeats Grizzlies 4 2 in Series Opener Utah GrizzliesThunder Snaps Two Skids with 4 2 Win in Utah Wichita ThunderThe opinions expressed in this release are those of the organization issuing it jordan 1 low, the rise in scores on the open set was larger than the rise on the blind set. In the open set the category of pronouns showed the most marked improvement.announced her retirement effective at the end of the year. Ivery will begin her position on January 8 and is transitioning from her role as city attorney in Hampton. She received a unanimous vote from Council.. balenciaga norge you can ask me anything. Right? Which I always try to be completely transparentwhen the mortgage is refinanced or the house is sold again.

zpncnm to discuss diagnostic criteria
cigixf PSS bilayers appears to be more uniform than that of PEI
jjicky indeterminacy individual of shelley's most important poems
yxnkny their stability can be improved by hydrogen plasma treatment
agkhiy This is a weak to weak coupling duality recently proposed by Witten
nhxwjo uronide human relationships in addition the company's significance for that thermolysis concerning a
wdiupi 600 agents across more than 70 offices

sadonz Shoes win about 53
cftdhr A round the world trip remains the world's greatest journey