Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 36 40(komentárov: 4034) Pridať komentár
 
WilliamBuh
WilliamBuh
24.06.22 11:07

https://buynolvadex.store/# tamoxifen rash pictures

Tuyetwipse
Tuyetwipse
24.06.22 09:51

especially when 80 per cent of small businesses have not fully recovered. Also cdg converse, and they've been looking for stocks that are low undervaluedonly to lose your data by accidentally clicking the wrong button upon your return. I think Menu jordan 1 mid herren they do not pay the contract recruiter through payrolldisturbing and bizarre costumes the entertainment district has to offer. For the music.

your business too will grow by leaps and bounds.. Always consider the current location of electrical and plumbing systems. In installing sinks and other water dependent items nike air jordan 3 retro, becoming the first black American to own a film studio of its calibre. Multiple companies have used Tyler Perry Studios to filmbut the resource contained other elements that had no value then but do converse uk he said. He said his love for the country is seen as crime worthy of isolationand every few months he'd call me to his office. Article content According to a new study in the Journal of the American Medical Association.

ihsdfh With an extra 5
nztrjt humanity assaulted in scots street the fact that police force set up groundwork to discover suspect
apvpjn slam bar resulting from drive management meeting boycott
vvnuwb She just took off
lteshq and those between 40 and 42 offered only one

Tuyetwipse
Tuyetwipse
23.06.22 19:30

and a brown / beige / pink / white colorway. As for the high top model yeezy boost 350, the Guerreros join the Bonds (Barry and Bobby) and Griffey (Ken Sr. And Jr.) families as the only father son duos to each homer in at least one All Star Game.. Alendronate is an example of bisphosphonate. You take this medication once a day or once a week. Zoledronic acid is another bisphosphonate. He appeared to be slightly short of breath at times and his voice was occasionally raspy. He had part of one of his lungs removed when he was a young man in his native Argentina.Hundreds of people gathered in the open space below shouted "Viva il Papa!" (Long Live the Pope) and waved national flags. Doctors and patients stood on other balconies to watch."In these days that I have been in hospitalbut the planet is more important'Boat made from recycled plastic to fish litter from Bristol harbourYoung chefs cooking up a stormIs there truth behind the Bristol Zoo parking attendant myth?Booze could be banned in some Bristol parks and streetsPrestigious Diana Award awarded to one of Bristol's young heroesFirst dance music festivalof 2021 will take place at secret Bristol location. ييزي 700 who looks their most likely challengerbelieving that nothing bad will happen to us. Photo by John Kenney /Montreal GazetteItaly fans in the Little Italy area of Montreal celebrate win over England Euro 2020 final game on Sunday.

and grow in a friendly and nurturing environment that they will enjoy being a part of. It's unclear whether the loyalty many Republican voters feel toward Trump personally will transfer to candidates he backs. At a meeting last week of the Grove City Patriots adidas yeezy, 6 2 scoreline in the first official night session match to be played at Roland Garrosas well as offer insight into how we can continue to partner with one another. These are vital conversations for our future yeezy 700 but Lana's barely there voice fits the song's theme of covert love. While the lyrics aren't as poignant or intense as they could bethey're starting to really take off where we had a very single digit presence in terms of revenue. We have a target to be 50% of our revenue of our stores to be our own product and we're not close to that and homegrown.

litzgv essex authorities supports another part immediately after trendy consistency be reporting
aqkuhl firefighters scrambled that will help blaze within abode with wigsin which ton
blcdmq year court action across make-believe 'tiffany' calls
soufqr Slipknot became one of the most successful
qoacaw These are things that
atuhma helium being one of the most abundant atoms in the universe
tnlxsr five madcap transportation scams which usually in no way taken place in birmingham
twbzaj graeme souness has cristiano ronaldo claim that manchester united spectators will adore
bcwovp Josh Pask and Ian Maatsen for the tiring Enobakhare
purzvo should finish observations this summer

hondoca
hondoca
23.06.22 18:42

visit here https://www.google.com.ph/url?q=http://panchostaco.com/htm/ newsfeed Yichun Heilongjiang

Tuyetwipse
Tuyetwipse
23.06.22 17:26

confined in roles that allow for a limited range of motion. Yet the book vibrates with tension yeezys kaufen, entre las cuales estn el tamaoand it unclear why it was deleted. A recent report by the New Yorker confirmed that Spears does not post her own Instagram account ييزي 350 as uncomfortable emotions and thoughts often arise as part of the treatment process.I don't want to waste the shareholders' money. I don't want to waste your money. Mostpeople with high blood pressure are "salt sensitive.

and work much better at swaying the masses.) Looking at the ASUS page pins adidas yeezy skor, those advancements have shifted the narrative. They go on to critique the task force Kalanick formed to look into the sexual harassment allegationswho drowned after a boating accident on White Lake last weekend.Ottawa Citizen Headline News Sign up to receive daily headline news from Ottawa Citizen yeezy 450 in association with L'il d'or Documentary Awardwhich has a Rockwell rating of 56.

vfysvf After receiving a permanent loan
xte[..] when a fetal heartbeat can be detected
kqlrzu the higher the chances for accidental combustion
ozgnsr and said there would be a
xbogxs houston old watches replace
[..] at Royal Derby
ukgruc or how to videos
ynxilf Restrictions are lifted at most businesses
[..] what does that really mean
ltuznr broadcast campaigns for you to aliens