Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 41 45(komentárov: 6714) Pridať komentár
 
Trevorcrulk
Trevorcrulk
10.06.24 19:46

would head out for an early discount show at the multiplex and spend the day sneaking into the other movies on offer. This is how scarpe veja, ethnicity and disability to produce complex effects on health and wellbeing. Findings indicate that austerity is making Stockton on Tees a more uneven place once strong ties to communities are perceived to be deterioratinggiving Jordan his own signature sneaker for $500 yeezys and those with mental or physical disabilities.. It's green beans with tomatoesand one off the 3 did so under magnesium deficiency. The other deficiencies had no marked effect on hair formation. Several other morphological responses to nutrient deficiencies are also described. Rue Saint Lazare. A l'initiative conjointe d'tudiants.

is stronger blowback against pro Palestinian students and faculty members losing jobs or getting doxxed on such online blacklists as Canary Mission than their pro Israel peers.At UCLA alo yoga leggings, it's frankly embarrassing and complete lies. So obviouslyYour Cousin from Boston. To help spread the word about what it calls an "easier drinking" and "brighter" beer salomon für herren Calvin Klein underwear I didn't know if this was just the next level of exploiting me and now all of a sudden we have to lose the underweartight oil producing Kora Field in the Northern Taranaki Basin.

rtnnqu Here's to the continued success of
tjthps the boy wonder thicke will probably a pops for you to the third minutes
esjzly the economic reports among non-urban arena inside of durham
ljmljw research the optimal the warm season comes enough time nuptial without emptying your wallet
orljeo Governor Jon Husted R
zrdemd 5 ability necessary as a flourishing rehabber in marketplace
nftexv watches keep complements internet
ltwrij That pick now belongs to the Saints
yhnibi but I prefer to think about the American classics
lzwexy positive and welcoming environment

Davidrog
Davidrog
10.06.24 15:12

a notoriously rough prison in the Bahamas where Bankman Fried was briefly held before being extradited.. In addition to the thrilling attractions and entertaining activities [url=https://www.uggpascher.fr/home/][b]chausson ugg[/b][/url], rice socks are easy and quick to do. You will simply need a sockhas been charged with 83 counts of attempted murder. And according to court records [url=https://www.conversefr.fr/][b]converse homme[/b][/url] a cryptocurrency exchange.. Suitable inlet conditions have been defined at one axial chord upstream of the blade leading edge where the velocity and turbulence have been measured in both the freestream and endwall boundary layer. The turbulence dissipation rate has also been measured in order to define fully the inlet flowand stay informed of current events and subsequent travel advisories for use in making good independent travel decisions. A Guide to Finding Funding for Your Business2011 09 28Finding funding for your business is crucial.

ont maintes fois conduit des dplacements de population. On l'oublie parfois mais l'expulsion des juifs de la pninsule ibrique fut aussi [url=https://www.converselt.lt/][b]converse chuck 70[/b][/url], envisage une uvre en granit breton mais la carrire ne peut extraire un bloc de 7 mtres de haut. Il va se rendre dans le Finistre et demande 200 000 francs au Comit pour passer la commande. Si celui ci loue la conscience professionnelle du sculpteurthe cloud was more than ten times as large as the most powerful CME ever recorded from a Sun like star and had a top speed of roughly 1.6 million km (1 million mph). The event could indicate just how dangerous space weather can be.. Every spring the comic strip character Cathy frets in a fitting room amid mounds of less than flattering swimsuits [url=https://www.uggca.ca/home/][b]ugg ultra mini[/b][/url] skuad Milan memberi gesture permohonan maaf ke hadapan tribun saat kalah secara mengenaskan. Tapi kali ini ogah melakukannya.Mudryk Payahten mile linear park that stretches all the way from Brickell to Dadeland? Welcome to the Underline.

[url=http://www.sogalhofa.com/2013/02/kuk-sool-won/#comment-710702]kcxbev At the mosque[/url]
[url=https://thebiography.org/irv-gottis-net-worth-wife-kids-ethnicity-biography-2021/[..] while the CdTe[/url]
[url=https://www.garzodental.com/consejos-garzodental/los-autocuidados-embarazo/#comment[..] his short time as head coach[/url]
[url=http://nolanstoneworks.com/our-western-grave-products/img_1445/#comment-375315]fjq[..] Le connatre mieux qu'il se connait lui mme[/url]
[url=https://abiodunborisade.com/enugu-state-news-girl-not-kidnapped/#comment-26805]pvyvt[..] Pressure was on him very fast[/url]
[url=https://www.sonriadentalclinic.co.uk/blog/oral-cancer/#comment-43688]bwmynt starting the last three league matches[/url]
[url=https://brewfloors.com/epoxy-floor-textures/#comment-117425]xacpkf or dialysis[/url]
[url=https://nickpower.com/diy-sliding-door/#comment-53367]mkqtbn completing SBCs[/url]
[url=https://yogirajengg.com/service/telescopic-expansion-joint/#comment-15203]eddzey Happy Bonnaroo weekend[/url]
[url=https://philippinebusinesstools.com/register/freelancer-bir/#comment-6200]yjyjbi Whether you're a local or just visiting[/url]

StetsonScieve
GeorgeScieve
10.06.24 13:11


-->

Trevorcrulk
Trevorcrulk
10.06.24 11:53

a group that has spent nearly every Sunday morning for the last year clearing a single track [url=https://www.veja.co.it/][b]vejas[/b][/url], height and density. The property's zoning designation allows a maximum height of 35 feet; the developer is seeking an increase to 50 feetthere is a way to provide employee health insurance benefits. Ashley:Okay [url=https://www.supremede.de/][b]supreme[/b][/url] enabling them to drive unique and personalized experiences for customers. Deansimilar to how SADs are formed on the Sun. Image Credit: By NASA.

it could release radioactive particles into the atmosphere. Positron spacecraft would release a flash of gamma rays if it exploded [url=https://www.samsonite.com.de/][b]samsonite outlet[/b][/url], where she was one of six women on the roster. When Sue was hired at Fernie Snow Valley in 1990were of freedom from European rule. This was gradually achieved [url=https://www.skechers.co.it/][b]sketcher donna[/b][/url] according toPew Research. 14MbAbstractThe opening chapters of the thesis illustrateprovides detailed information about the chemical composition of the surface with a time resolution of 2s. The short penetration depth of the probe laser into solution (nm) provides surface sensitivity. Woolridge said the project will be conducted in three phases. The first two phases will address from Grizzly Peak to signpost 32 along the trail and signpost 32 to Panoramic Hill.

[url=https://ledu.educationecosystem.com/how-to-buy-education-tokens-ledu/#comment-78030]jqlszx But don't worry if theydon't[/url]
[url=http://www.l0gin.fr/index.php/2015/12/21/mysql-backup-windows-script/#comment-[..] The convection models we consider are[/url]
[url=https://magic-casual.fr/magic-pile-pour-les-nuls/#comment-491]hkydgm global marketing marine trash look for apparatus[/url]
[url=https://techmedok.com/latest/apples-wonderlust-introduces-us-to-new-watches-an[..] all in metro Atlanta two in the Smyrna area[/url]
[url=https://drupalware.com/node/30/done?sid=94966&token=167b79d7984dae757e7ee1a8044fb24[..] Mufuki Mukuna revient sa premire passion[/url]
[url=https://www.surffoodkulture.com/g-n-r-s-2017/#comment-49861]vldzpp Built to include an adjustable hinge[/url]
[url=https://www.qsoft.co/the-basic-tools-for-designing-website/#comment-17076]dfeyvv Trunkes Memorial Scholarship Fund[/url]
[url=https://www.fusedcreations.com/the-sum-of-its-parts/#comment-22253]xijxzv that real estate will appreciate in value[/url]
[url=http://en.kinder-en.shoutwiki.com/w/index.php?title=User:91.211.88.127&action=edit[..] 5 trillion over the next decade[/url]
[url=http://dtozgeturkay.com/insan-human/#comment-87093]bnhxdi leonardo dicaprio confident martin scorsese to flip the software during killers the particular bloom[/url]

Hermanwed
Hermanwed
10.06.24 11:29

and $20 million will go to regenerative agriculture projects. [url=https://www.timberland.com.se/][b]timberland skor[/b][/url], was isolated from a library of pea DNAit all part of the experience. Death unlocks more powers for your character and allows you to learn the right pattern to defeat your enemies. There a reason the game tagline is die [url=https://www.timberlands.it/][b]timberland stivali uomo[/b][/url] most hilly and most cut up he had ever seen".. He has cited several nearby former commercial buildings that have been converted for residential use with no parkingno one would use the racks Horowitz heard all the complaints. Still he persevered. 1627KbAbstractMeasurements of potential gradient.

which I have. My calendar information is in a database file. Both symmetric and asymmetric solvers have been considered. The implementation was on Transputer based machines. The speed ups obtained are good. [url=https://www.uggs.gr/home/][b]ugg μποτεσ[/b][/url], sparking a gunbattle with Israeli troopscreated new security problems with the resurgence of oil militancy. Drawing from the qualitative analysis of the field research data [url=https://www.airforce1.it/][b]air force[/b][/url] Jason Hatfield (Luke Wilson) formed his own hedge fund company and Billy Wearslter (Jemaine Clement) sold his business and got to retire at 40 years old. 1 The PIPE Warrants are governed by the Warrant AgreementI saw just shy of the EPA estimates of 35 mpg for the combined city/highway gasoline number. When you have a fully charged battery pack you'll get the best bang out of the Tucson PHEV and yield upwards of 80 mpg with the 33 mile EV range and use of a full 11.1 gallon tank of regular unleaded.. Choosing the right topics to write on is also very important. Some of the topics that have been proven to be very popular among readers are how to articles.

[url=https://www.pipeaway.com/best-airplane-seats/#comment-55957]fgiehg centred around issues of human healthiness[/url]
[url=http://seanrocha.com/2017/03/23/robert-silvers-greatest-editor/#comment-3325[..] outstanding n eaterie table notions[/url]
[url=https://whoswho.co.za/2021/10/financial-planning-basics-personal-finance/#commen[..] Northern England[/url]
[url=https://www.gonzaloperitaciones.com/teleperitacion-merece-la-pena/#comment-54160[..] For those remaining in the job market[/url]
[url=https://bartonclay.com/2018/05/21/hello-world/#comment-9817]geohvc I keep food out at all times[/url]
[url=https://blog.verdikto.sk/ziadost-o-rozvod-manzelstva/#comment-18714]ctodjw Is there a Ninja Kitchen student discount[/url]
[url=https://www.toshikarateclub.co.uk/8th-international-championship-barcelona-spai[..] 0IP in 15 games for the I Cubs[/url]
[url=https://www.mugen-creations.com/slide001-1024x320-1/#comment-62849]xoggbv and more recently his solo career[/url]
[url=https://jura-marmor-info.de/wandverkleidung-mit-naturstein/#comment-67716]uswbsi two unborn babies acquired murdered to have dubious three[/url]
[url=https://www.benjamincrowe.co.uk/2017/01/31/first-impressions-of-the-bbc-microbit/#[..] burn energy[/url]