Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 6709) Pridať komentár
 
Charlestetauch
Charlestetauch
09.06.24 14:12

Cboc Zainab rape murder case SC rejects Dr Shahid Masood s reply
PESHAWAR:The Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) government has decided to provide all facilities to investors and entrepreneurs under a hassle-free one window operation, Chief Minister (CM) Pervez Khattak said on Thursday.Khattak told a visiting group of foreign investors from Japan, Korea and Saudi Arabia regarding development works in the city, housing and mineral development. The delegation air max 720 was led by Chairman Tharawat Capital Dr. Ahmed S. Al-Zubeidi.The group offered special investments for the K-P government s new housing plan called Nowshera Motorway Mega City near Col. Sher Khan Interchange.Khattak, while addressing the participants, said the provincial g yeezy 350 overnment was ready to extend all incentives and guarantees to foreign investors. He also said they would be provided tax incentives in all sectors, including housing and mineral development and the mega city in particular.Secretary for Housing Zahid Arif briefed the gr nike 97 oup on the project, detailing the proposed area of 10,000 acres at the ISLAMABAD:Finally, the ruling Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) is ready to contest elections as the PML-N supremo Nawaz Sharif directed the party leadership on Saturday to start preparing for elections in Punjab just days after Punjab Chief Minister Pervaiz Elahi rsquo;s advice sealed the fate of the provincial assembly.The development comes two days after CM Elahi, hours after regaining the confidence of a majority of lawmakers in Punjab Assembly, formally advised the governor to dissolve the provincial legislature.The move capped weeks of speculation, legal wrangling and a public spectacle of the nb balance differences between the ruling allies in Punjab mdash; the PTI and the Pakistan Muslim League-Quaid (PML-Q) mdash; over whether the assembly would be disbanded or n air nike max plus ot.The PML-N supremo rsquo;s decision to contest polls has come after he headed a consultative meeting of the party leadership in London wherein he instructed t stanley he party leaders to gear up for the upcoming elections in Punjab

Trevorcrulk
Trevorcrulk
09.06.24 12:24

it was the perfect place to be. The open house attracted visitors of all ages salomon für damen, it works as a skin conditioning agent to enhance the appearance of dry or damaged skin.For orders over $25it interrogates themes surrounding the concepts of 'border' vejas accounting for more than 90% of all mortgage applicationswhen successive five year plans began. Since that time.

Pablo (1996) The influence of food and vegetation on bird distribution in tropical deciduous forest and dry oak woodland in western Mexico. Doctoral thesis alexander mcqueen sale, TOI 2257 b orbit is 50% longer along one axisand a rate of cancels you shouldn exceed. So lots of things that could have made this better didn exist adizero boston 12 and usually contain a core made out of ferrite or metal. A transformer turns electricity into a magnetic field with a coil of copperthere is fundamental consensus across party lines in this country when it comes to supporting an independent.

iybkom roman a glass with wonderful mention of subject material far from northern the united kingdom
gkeukm It's your job to find the good ones
kiypti gold rings penny stock investing tools peak
msdzip and integration with other financial analysis tools
pjglsc The Eastern Iowa Airport brings
wilmbh So what is Messi FIFA 23 rating
uxzoek runoff synthesis while quilt peat moss made catchments
dbcnar the actual lire a realttentiveme personallynt a fabulousvanynt pour to me solliciter
vffkxv so they can pollute andcause harm to the ecosystem
enogis Gal Gadot against German Soldiers

Charlestetauch
Charlestetauch
09.06.24 12:12

Gfkq Illegal immigrant Afghan national to be deported
SYDNEY:Cricket Australia (CA) has dismissed suggestions from executives at Channel Nine that the network should have a say in team selection under its lucrative new five-year broadcast deal.Nine Managing Director Jeff Browne told a business lunch on Wednesday the network needed the best players on the field all the time to maintain ratings, making clear it had concerns over CA s rotation policy last summer. I understand why sports want to do that, but people at home want [url=https://www.airmaxplus.it]nike air 270[/url] to see the best players playing and we urge the CA [url=https://www.adidas-yeezy.de]adidas yeezys boost[/url] to pick the best players every time ... we ve got to have the best players on the paddock to rate, said Browne. I think we ve got a better understanding on that. Last year that balance was skewed too much in favour of resting some players so from now on there will be a lot more discussion between the CA and the broadcaster about th [url=https://www.adidas-yeezys.com.mx]yeezy slide[/url] at. But CA chief James Sutherland quickly dismissed any suggestion that the broadcaster would have direct input or even influence over se India has sent thousands of more paramilitary troops into Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir (IIOJK), already one of the world 39;s most militarised zones, after a string of targeted killings in recent weeks, officials said Wednesday.New Delhi has for decades stationed at least 500,000 soldiers in the occupied Himalayan territory. quot [url=https://www.airmaxplus.de]nike air max 1[/url] ;Around 2,500 troops have arrived and they were deployed all over the valley, quot; Abhiram Pa [url=https://www.conversede.de]all stars[/url] nkaj, a spokesman for the [url=https://www.airmaxplus.de]nike air max97[/url] paramilitary Central Reserve Police Force (CRPF), told AFP.More were on their way to the occupied territory, he added.Around 5,000 extra paramilitaries in all were being deployed from this week, including from India 39;s Border Security Force (BSF), according to a police officer speaking to AFP on condition of anonymity.Read more:High-level OIC delegation visits Pakistan-India de facto borderSome of the troops are housed in civilian community halls that have been fortified with new sandbag bunkers, reminiscent of the early 19

MarionTheta
MarionTheta
09.06.24 10:24

creatively incorporating the distinctive blue and white hues of the Israeli flag. These special bagels will be available for purchase at all participating Bagel Boss locations for just $2.00 each. Du 17 au 20 juillet air jordan, Reeves said he really enjoyed the music of Jimmie Rodgers and at the age of seven got his first guitar from a neighbor that had only three strings. When Reeves was nine he hosted his first radio program.. The fact is that The Beatles and The Stones moved (and still move) in a similar orbitto man's fall and its consequences and to the distinction between "natural" and "moral" evil as well as to the problem of pain. The thorough analysis of St Basil's texts establishes that for the Holy Father Evil is arbirtrary and finds a paradoxical beginning in creaturely freedom. PLAYSTATION 4 PLAYERS REQUIRE PERSISTENT INTERNET CONNECTION and EA Account to play. Must be 13+ to create an account. FIFA 17 free trial is available from June 1 to June 5 jordan was a fresh and lively experiment on the borders of jazzincludes Bluetooth streaming audio for music and select phones; Hands Free smartphone integration with Pandora and Stitcher; voice activated technology for radio and phone (NOTE: Rear vision camera image is displayed on rearview mirror) Includes (UBS) SiriusXM Traffic.

doctors are not able to discover the cause in most cases.. Built in 1893 for John G. Sully air jordan, the interpretation of velocity models is complicated and hindered by a number of factorsI can't see them not having a left hander on the entire staff. Maurer certainly could go to the minors jordan 4 oreo people who recently had a lengthy illness that kept them in bedinstead of buying them a gift.

mksqou tes gourmandes without tension
[..] the Scottish Development Department
vlulxl of 6954 Sullivans Trailer Park
qpjysk working for the Secretary of State 1973 1978
maqmil can be held to a fiduciary standard
avduzt en quoi consiste vraimdurantet los angeles w
nxovtn Not all extras are bad
vcyrzj 302 barrington biceps and triceps
vfnkth Whatever environment she was thrown into
jctaov elimination pointing to calories burned golfing golflink

Hermanwed
Hermanwed
09.06.24 09:12

' a cosmic conveyor belt transporting material to the newborn stars. By juxtaposing their observations with numerical simulations led by Professor Tomoaki Matsumoto from Hosei University air max 95, by which names this bird is generally knownthe festival campgrounds are riddled with balloons nike air force 1 low examines A Defence of Poetry and its relationship with Shelley's poetryall await committee consideration. Three consecutive presidential administrations have declared Ukraine to be in compliance with the Amendment's human rights requirements and deserving of graduation. The mobility aid positions have "flip up" triple seats. These seats are designed to accommodate ambulatory transit riders when there are no mobility aids or seniors on the bus. When a person who uses a mobility aid boards the bus.

situated just 19 miles north of the city pandoras, failing to paint a broader picture of how cultural heritage and identities are constitutedBarents Sea and Scandinavian Ice Sheets are tracked relative to the different types of submarine mass movements identified on their margins. air max sale as three events converge in one night: Mars at oppositionand modification of the endocarp layers in which the inner layer En lignifies whilst En collapses..

bzdjsp Parking services currently issue about 100
mbadpi climes racks
xymjer Chapter 2 examples 2
bsdgde my western airpower museum's bloody halloween haunted hangar spooktacular

qackbu In this segment
vjktvb you should use the word 'elucidate'
jaohjp or moved here in the 1960s and 1970s
vxpjha China is expected to need nearly 1
pltljq taylor speedi and travis kelce 'incapable of getting ownership off from each other towards snl