Golf Online

Grow in

Zapestovanie nového greenu je takou istou veľkou výzvou ako jeho samotná konštrukcia. Mnohým dobrým superintendantom dalo veľa práce a úsilia zvládnuť túto ťažkú niekoľko mesačnú fázu "grow in". Grow in fáza pozostáva zo závlahy, hnojenia, kosenia novo založených trávnikov, ale i z po konštrukčného vyčistenia ihriska a jeho prípravy na otvorenie pre golfových hráčov.

Grow in je poslednou z konštrukčných fáz golfového ihriska. Predstavuje zapestovanie vysadených plôch. Celá fáza trvá niekoľko mesiacov (8 - 18) a končí prakticky až otvorením ihriska pre verejnosť. Všetku pozornosť treba venovať mladým trávnikom. Potrebujú špeciálnu starostlivosť, sú "hladné", no pritom náchylné na choroby a škodcov, pričom menej odolné na použitú chémiu. Zároveň v tomto období prebieha korekcia drenáže (vyrovnávanie drenážnych vsakovačiek, prehlbovanie drenáže) či úprava závlahy. Často krát sa stáva, že dochádza k eróziám, nakoľko trávnik ešte nie je zafixovaný.

Konečným cieľom investora, greenkeepera, superintendanta je priviesť golfové ihrisko z vízie architekta do reálneho života a to všetko v medziach stanoveného rozpočtu a na čas. Táto úloha zahŕňa veľmi veľa. Pre investora je grow in najnáročnejším obdobím. Spravidla totiž vyčerpal takmer celý rozpočet a netrpezlivo očakáva dokonalý vzhľad trávnika, ktorý si vysníval. Pre greenkeepera je to obdobie, kedy potrebuje pevné nervy a schopnosť zvládať krízové momenty.

Fáza grow in zahŕňa riešenie nasledovných otázok, operácií:

 • personálne otázky budúceho ihriska
 • finalizovanie dodávok strojov
 • príprava rozpočtu
 • postupné "zazelenanie" ihriska a údržbové práce s tým spojené
 • testovanie závlahy, korekcia drenáže, hnojenie trávnikov
 • perfektné kosenie na všetých trávnikoch
 • príprava bunkrov
 • príprava trávnika pre hru
 • zabezpečenie najlepšej možnej vizáže ihriska
 • dokončenie všetkých iných detailov
 • príprava na otvorenie ihriska pre verejnosť

Najväčšie ťažkosti v procese zapestovania plôch golfového ihriska predstavujú závlaha, hnojenie a kosenie. Rozdiely jednotlivých trávnikových plôch v požiadavkách na vodu a živiny sa líšia v závislosti od zloženia koreňovej vrtsvy. Napríklad, greeny, ktoré vysychajú rýchlejšie, budú mať vyššie nároky nielen na závlahu, ale i živiny. Tieto faktory robia fázu grow in náročnou pre greenkeepera - vyžadujú sa jeho nielen teoretické vedomosti, ale aj správne vnímanie konkrétnych podmienok, inštinkt a hlavne praktické skúsenosti.

Závlaha

Vzchádzajúce rastlinky sú náročné na dostatočné prevlhčenie vegetačného substrátu do hĺbky približne 60 mm. Zavlažujeme tak často, ako je potrebné, aby povrch nevysychal a zároveň nedochádzalo k tvorbe kaluží. Zásadou pri novo založených trávnikoch je aplikácia menších dávok závlahy v kratších časových intervaloch. Na novo založené greeny sa odporúča uprednostniť zavlažovanie ručné pred zadažďovačami, ktoré síce dokážu plochu zásobiť v krátkom čase veľkým množstvom vody, ale ich nevýhodou je, že zapríčiňujú eróziu a nerovný povrch. Ručným zavlažovaním dokážeme povrch zavlažiť jemne podľa našich predstáv. Pri použití zadažďovačov často dochádza k tomu, že kým okraje greenov sú premočené, povrch samotného greenu by si ešte žiadal závlahu. Tomuto možno predísť práve ručným zavlažovaním.

Hnojenie

Tráva začína klíčiť približne 6 - 14 dní po výseve (v závislosti od teploty, druhu, odrody). V zásobných látkach má uložené živiny pre začiatok svojho rastu. Malé klíčiace rastlinky nemajú ešte dostatočne vyvinutý koreňový systém. Až po vytvorení prvých koreňov môžeme uvažovať o prvom hnojení. Pozornosť treba venovať zabezpečeniu dostatočnej výživy pre ich rýchly rast - formou listového hnojenia. Na povrch pôdy možno aplikovať v granulovanej forme fosfor a draslík, ktoré sa z pôdy vymývajú pomerne pomaly. Dusík, hlavne vo forme dusičnanovej, dodávame s cieľom podpory maximálnej tvorby asimilátov, teda tvorby listovej plochy s chlorofylom. Podporením procesu fotosyntézy docielime rýchlejší rast. Pri hnojení kvapalnými hnojivami sa uprednostňuje postrek na list alebo možno hnojiť aj z trysiek vyvedených z postrekovača vo veľmi nízkych dávkach dusíka v dusičnanovej alebo amónnej forme.

Kosenie

Pri novo založených trávnikoch je dôležité, aby kosením neprišlo k poškodeniu odnožovacej zóny. Cieľom je zabezpečiť dostatočnú asimilačnú plochu, podporiť lepšie zakorenenie a obmedziť tvorbu  a rozvoj burín. Prvý krát kosíme greeny, keď tráva dosiahne výšku približne 3 cm, kosíme na asi 2 cm. Odrezky po kosení nechávame ležať na povrchu pôdy. Vo fáze narastania trávnika je najlepšie kosiť za suchého počasia, potom čo spadla ranná rosa. Musíme kosiť vždy s naostrenou kosačkou. Tupé nože by mohli spôsobiť poškodenie listových čepelí na mladých rastlinkách, ktoré sú ešte stále citlivé. Následným kosením postupne znižujeme výšku kosenia (o 1 - 2 mm), pričom je dobré povrch greenu ľahko zapieskovať, aby samotné kosenie nebolo šokové. V poslednej fáze skosíme porast až na konečnú požadovanú výšku 3,5 - 5,5 mm.

Kedy je green pripravený, aby sa na ňom mohlo hrať?

Greeny sa líšia časom potrebným na dosiahnutie svojej "dospelosti" a schopnosti zniesť hru. Ako dlho musia hráči čakať, aby si mohli zahrať na novom greene? Jedna z najlepších ciest ako to zistiť je zmeranie vytvorenej vrstvy mačiny. Potrebná vrstva mačiny bude závisieť od množstva očakávanej hry na greene, ale i od budúcej záťaže spôsobenej prejazdmi po povrchu ihriska. Napr. greeny, ktoré majú väčšie množstvo jamiek, budú lepšie znášať hru ako tie, ktoré majú len pár miest, z ktorých možno jamku zahrať. Základné pravidlo hovorí, že vrstva mačiny približne 0,6 cm je dostatočná pre odolávanie primeraného zaťaženia dopravou.

Treba mať na pamäti, že viacero greenov na jednom golfovom ihrisku založených v tú istú dobu, nemusia dozrievať rovnako a teda i na hru sú pripravené v rozdielny čas. Závisí to od mikroklimatických podmienok a odlišnosti greenov. Niektoré golfové ihriská otvoria, až keď sú všetky greeny pripravené na hru, iné zasa volia stratégiu, kedy sprístupnia len časť greenov, na ktorých možno hrať, pričom niektoré ešte stále prechádzajú svojou grow in fázou - na ne si hráči musia ešte počkať.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 557) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
https://yadong.app/korea
한국야동
30.11.23 09:26

Thank you for the update, very nice site.. 한국야동

asdsda
saddsa
22.11.23 13:18

Very useful information shared in this article, nicely written! I will be reading your articles and using the informative tips. Looking forward to read such knowledgeable articles. 인천오피

https://betflixsupervip.com
betflix
16.11.23 11:08

เบทฟิกvip Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info.

My Blog
Abriella
12.11.23 18:19

Appreciate the fantastic post! Your dedication and hard work truly stand out. The ultimate spot for increasing traffic to your webpages. Love it! read more

https://ufabet16888x.com
ufa168
07.11.23 16:42

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.! ufa168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next