Golf Online

Grow in

Zapestovanie nového greenu je takou istou veľkou výzvou ako jeho samotná konštrukcia. Mnohým dobrým superintendantom dalo veľa práce a úsilia zvládnuť túto ťažkú niekoľko mesačnú fázu "grow in". Grow in fáza pozostáva zo závlahy, hnojenia, kosenia novo založených trávnikov, ale i z po konštrukčného vyčistenia ihriska a jeho prípravy na otvorenie pre golfových hráčov.

Grow in je poslednou z konštrukčných fáz golfového ihriska. Predstavuje zapestovanie vysadených plôch. Celá fáza trvá niekoľko mesiacov (8 - 18) a končí prakticky až otvorením ihriska pre verejnosť. Všetku pozornosť treba venovať mladým trávnikom. Potrebujú špeciálnu starostlivosť, sú "hladné", no pritom náchylné na choroby a škodcov, pričom menej odolné na použitú chémiu. Zároveň v tomto období prebieha korekcia drenáže (vyrovnávanie drenážnych vsakovačiek, prehlbovanie drenáže) či úprava závlahy. Často krát sa stáva, že dochádza k eróziám, nakoľko trávnik ešte nie je zafixovaný.

Konečným cieľom investora, greenkeepera, superintendanta je priviesť golfové ihrisko z vízie architekta do reálneho života a to všetko v medziach stanoveného rozpočtu a na čas. Táto úloha zahŕňa veľmi veľa. Pre investora je grow in najnáročnejším obdobím. Spravidla totiž vyčerpal takmer celý rozpočet a netrpezlivo očakáva dokonalý vzhľad trávnika, ktorý si vysníval. Pre greenkeepera je to obdobie, kedy potrebuje pevné nervy a schopnosť zvládať krízové momenty.

Fáza grow in zahŕňa riešenie nasledovných otázok, operácií:

 • personálne otázky budúceho ihriska
 • finalizovanie dodávok strojov
 • príprava rozpočtu
 • postupné "zazelenanie" ihriska a údržbové práce s tým spojené
 • testovanie závlahy, korekcia drenáže, hnojenie trávnikov
 • perfektné kosenie na všetých trávnikoch
 • príprava bunkrov
 • príprava trávnika pre hru
 • zabezpečenie najlepšej možnej vizáže ihriska
 • dokončenie všetkých iných detailov
 • príprava na otvorenie ihriska pre verejnosť

Najväčšie ťažkosti v procese zapestovania plôch golfového ihriska predstavujú závlaha, hnojenie a kosenie. Rozdiely jednotlivých trávnikových plôch v požiadavkách na vodu a živiny sa líšia v závislosti od zloženia koreňovej vrtsvy. Napríklad, greeny, ktoré vysychajú rýchlejšie, budú mať vyššie nároky nielen na závlahu, ale i živiny. Tieto faktory robia fázu grow in náročnou pre greenkeepera - vyžadujú sa jeho nielen teoretické vedomosti, ale aj správne vnímanie konkrétnych podmienok, inštinkt a hlavne praktické skúsenosti.

Závlaha

Vzchádzajúce rastlinky sú náročné na dostatočné prevlhčenie vegetačného substrátu do hĺbky približne 60 mm. Zavlažujeme tak často, ako je potrebné, aby povrch nevysychal a zároveň nedochádzalo k tvorbe kaluží. Zásadou pri novo založených trávnikoch je aplikácia menších dávok závlahy v kratších časových intervaloch. Na novo založené greeny sa odporúča uprednostniť zavlažovanie ručné pred zadažďovačami, ktoré síce dokážu plochu zásobiť v krátkom čase veľkým množstvom vody, ale ich nevýhodou je, že zapríčiňujú eróziu a nerovný povrch. Ručným zavlažovaním dokážeme povrch zavlažiť jemne podľa našich predstáv. Pri použití zadažďovačov často dochádza k tomu, že kým okraje greenov sú premočené, povrch samotného greenu by si ešte žiadal závlahu. Tomuto možno predísť práve ručným zavlažovaním.

Hnojenie

Tráva začína klíčiť približne 6 - 14 dní po výseve (v závislosti od teploty, druhu, odrody). V zásobných látkach má uložené živiny pre začiatok svojho rastu. Malé klíčiace rastlinky nemajú ešte dostatočne vyvinutý koreňový systém. Až po vytvorení prvých koreňov môžeme uvažovať o prvom hnojení. Pozornosť treba venovať zabezpečeniu dostatočnej výživy pre ich rýchly rast - formou listového hnojenia. Na povrch pôdy možno aplikovať v granulovanej forme fosfor a draslík, ktoré sa z pôdy vymývajú pomerne pomaly. Dusík, hlavne vo forme dusičnanovej, dodávame s cieľom podpory maximálnej tvorby asimilátov, teda tvorby listovej plochy s chlorofylom. Podporením procesu fotosyntézy docielime rýchlejší rast. Pri hnojení kvapalnými hnojivami sa uprednostňuje postrek na list alebo možno hnojiť aj z trysiek vyvedených z postrekovača vo veľmi nízkych dávkach dusíka v dusičnanovej alebo amónnej forme.

Kosenie

Pri novo založených trávnikoch je dôležité, aby kosením neprišlo k poškodeniu odnožovacej zóny. Cieľom je zabezpečiť dostatočnú asimilačnú plochu, podporiť lepšie zakorenenie a obmedziť tvorbu  a rozvoj burín. Prvý krát kosíme greeny, keď tráva dosiahne výšku približne 3 cm, kosíme na asi 2 cm. Odrezky po kosení nechávame ležať na povrchu pôdy. Vo fáze narastania trávnika je najlepšie kosiť za suchého počasia, potom čo spadla ranná rosa. Musíme kosiť vždy s naostrenou kosačkou. Tupé nože by mohli spôsobiť poškodenie listových čepelí na mladých rastlinkách, ktoré sú ešte stále citlivé. Následným kosením postupne znižujeme výšku kosenia (o 1 - 2 mm), pričom je dobré povrch greenu ľahko zapieskovať, aby samotné kosenie nebolo šokové. V poslednej fáze skosíme porast až na konečnú požadovanú výšku 3,5 - 5,5 mm.

Kedy je green pripravený, aby sa na ňom mohlo hrať?

Greeny sa líšia časom potrebným na dosiahnutie svojej "dospelosti" a schopnosti zniesť hru. Ako dlho musia hráči čakať, aby si mohli zahrať na novom greene? Jedna z najlepších ciest ako to zistiť je zmeranie vytvorenej vrstvy mačiny. Potrebná vrstva mačiny bude závisieť od množstva očakávanej hry na greene, ale i od budúcej záťaže spôsobenej prejazdmi po povrchu ihriska. Napr. greeny, ktoré majú väčšie množstvo jamiek, budú lepšie znášať hru ako tie, ktoré majú len pár miest, z ktorých možno jamku zahrať. Základné pravidlo hovorí, že vrstva mačiny približne 0,6 cm je dostatočná pre odolávanie primeraného zaťaženia dopravou.

Treba mať na pamäti, že viacero greenov na jednom golfovom ihrisku založených v tú istú dobu, nemusia dozrievať rovnako a teda i na hru sú pripravené v rozdielny čas. Závisí to od mikroklimatických podmienok a odlišnosti greenov. Niektoré golfové ihriská otvoria, až keď sú všetky greeny pripravené na hru, iné zasa volia stratégiu, kedy sprístupnia len časť greenov, na ktorých možno hrať, pričom niektoré ešte stále prechádzajú svojou grow in fázou - na ne si hráči musia ešte počkať.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 793) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Sownsdo
Sownddb
13.06.24 05:32


Wow, that's what I was searching for, what a data! existing here at this blog, thanks admin of this site.
https://telegra.ph/Como-Solucionar-El-Problema-De-Captcha-04-01 ranking in search engines
https://bbs.flashdown365.com/home.php?mod=space&uid=1332409&do=profile&from=space how to buy backlinks
http://ebizmeka.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=618818 buy backlinks for website
http://zenabifair.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=234297 social signals
https://alohababy.co.kr/main/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=273467 search engine promotion

Charlesnig
Charlesnig
12.06.24 17:25

click to find out more The Sandbox Shop

Mariohar
Mariohar
12.06.24 11:18

Звон Колокольцева. Питерская полицейская мафия виляет Министерством внутренних дел

Поздравляем вас, гражданин министр, соврамши!

Выступая прошлой осенью в Совете Федерации, министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказывал, о так называемом уголовном деле «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», обещал миллиарды рублей ущерба и десятки тысяч потерпевших. Пресс-служба МВД под руководством его боевой подруги Ирины Волк заявила о том, что вскрыта деятельность крупнейшей в истории России финансовой пирамиды.


Однако в уголовном деле, расследованном или, вернее сказать, изготовленном ГСУ питерского главка МВД, которое в феврале начал рассматривать Приморский районный суд Санкт-Петербурга, 282 млн рублей ущерба и 221 лицо, признанное следствием потерпевшим: никаких миллиардов и десятков тысяч потерпевших.


Министр и его Волк публично солгали – на основе информации, переданной замначальника ГСУ руководителем следственной группы полковником юстиции А.Н. Винокуровым, фактически даже руководившей СГ его заместительницей майором, а затем подполковником юстиции Е.А. Сапетовой по материалам, состряпанным опером УЭБиПК питерского главка МВД майором полиции А.Ю. Машевским, при попустительстве (или соучастии?) начальника ГСУ Негрозова и замначальника Следственного департамента федерального министерства Вохмянина. Полковник и подполковник с примерно пятого-шестого уровня иерархии МВД виляет генералом полиции Российской Федерации, постоянным членом Совета безопасности России – это позор для государства.

Так называемые потерпевшие и реально пострадавшие
Большинство «потерпевших» на суде заявляют суммы около 1–2 млн рублей, при этом в ходе судебного следствия выясняется, что они, как правило, получали немалый доход, причем, они еще и налоговые/валютные преступники, так как этот доход не декларировали. Среди «потерпевших» есть граждане, заявляющие смехотворные суммы в 50–70 тыс., то есть количество потерпевших специально накручивалось следствием. И даже с этим накручиванием удалось набрать так мало – учитывая, что у «Гермеса», по данным самого же следствия, более 200 тыс. клиентов в России, а в кооперативе «Бест Вей» – около 20 тыс. пайщиков.


То есть большинство и клиентов «Гермеса», и пайщиков кооператива не считают себя потерпевшими от деятельности этих организаций.


Судя по тысячам обращений во все инстанции, нескольким волнам митингов, прокатившихся по России, они считают себя потерпевшими от деятельности органов внутренних дел.


Ведь именно завербованный питерским УЭБиПК сисадмин российской платежной системы «Гермеса» Набойченко заблокирован и разгромил в феврале 2022 года эту платежную систему, повесив на сайте дисклеймер: «Обращайтесь в правоохранительные органы», что на месяцы прекратило вывод средств. Именно действия правоохранительных органов в отношении компании до и после затруднили вывод средств. Дело в том, что для вывода средств многими использовался механизм p2p, позволяющий не платить комиссию, то есть для вывода средств нужно, чтобы кто-то вносил средства (что, понятно, резко сократилось из-за уголовного дела) и происходил обмен. Однако этот способ не единственный, вывод средств так или иначе осуществляется.


Тысячи пайщиков кооператива тем более не считают себя потерпевшими от его деятельности – потому что именно правоохранительные органы воспрепятствовали приобретению недвижимости с помощью кооператива, а она из-за более чем двухлетнего ареста его счетов, на которых около 4 млрд рублей, не может быть приобретена по прежней цене.


Именно правоохранительные органы прямо запрещают выплаты пайщикам кооператива, решившим забрать свой пай, – даже по исполнительным листам судов. И клиентам «Гермеса», и пайщикам кооператива правоохранительными органами нанесен колоссальный ущерб – и материальный, и моральный, который они намерены взыскать с государства.

«Следователи»-преступники должны сидеть в тюрьме
Весьма скромный результат следствия МВД был достигнут откровенно преступным путем.


1. Некоторые из преступлений следствия были фактически признаны судами. 1 декабря прошлого года Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал незаконным, нарушающим УПК фактический отказ кооперативу в ознакомлении с материалами уголовного дела.При рассмотрении дела в суде выяснилось, что следственная группа ГСУ питерского главка МВД, формально руководимая замначальника ГСУ полковником юстиции А.Н. Винокуровым, а фактически – подполковником юстиции Е.А. Сапетовой, подделала документы. Автор подделки – Сапетова – еще в феврале была уволена из ГСУ «по собственному желанию».


Уличенная адвокатами кооператива в нарушении УПК, следственная группа составила письмо об удовлетворении ходатайства задним числом и попыталась представить дело так, что кооператив не получил письмо по своей вине. Ложь была выявлена в том числе и с помощью системы электронного документооборота питерского главка МВД.


2. Подделка документов была вынужденным преступлением для сокрытия более серьезного: незаконного содержания под стражей. Следственная группа грубо нарушила права гражданских истцов и ответчиков, потому что без этого нарушения она не успела за 30 суток до истечения предельного срока содержания четверых обвиняемых под стражей начать ознакомление обвиняемых с материалами дела –а это было единственное основание продления им срока содержания под стражей свыше предельного.


Следственная группа из-за спешки даже толком не смогла завершить следственные действия, незаконно вела параллельное расследование по «резервному» делу, но позднее, отбросив стыд, из-за отсутствия материала для составления «нужного» обвинительного заключения, незаконно продолжила расследование «основного» дела, в том числе проводила следственные действия, которые, согласно УПК, невозможны после начала ознакомления обвиняемых с материалами дела. Все эти ухищрения были необходимы для того, чтобы ни в коем случае не выпускать обвиняемых и продолжать держать их в заложниках.

3. Де-факто происходит уголовное наказание неосужденных людей – четверо подсудимых уже второй год сидят в тюрьме. При этом наказываются явно ни в чем неповинные люди – технические сотрудники «Лайф-из-Гуд»: даже если предположить, что действительно работала пирамида – что опровергается показаниями свидетелей самого обвинения, которые сообщают суду, что компания «Гермес» хорошо работала, они были довольны получаемым доходом, и проблемы начались после того, как российская платежная система компании была обрушена завербованным полицией петербургским сисадмином компании Набойченко. Все подсудимые – технические сотрудники компании «Лайф-из-Гуд» и ни к каким управленческим решениям отношения никогда не имели. Их взяли в заложники для того, чтобы они дали показания на руководство компании.

4. Еще одно преступление – заведомо подложное постановление руководителя следственной группы А.Н. Винокурова о привлечении кооператива «Бест Вей» в качестве гражданского ответчика на 16 млрд рублей, тогда как сумма ущерба в уголовном деле –282 млн, и в деле нет ни одного искового заявления – даже на 100 рублей.

5. Следствие стимулировало двух особенно активных так называемых потерпевших написать заявления о моральном ущербе на миллиард (!) рублей каждое – исключительно для ложного обоснования ареста активов кооператива, но понятно, что это ничтожные документы, так как моральный ущерб во всех случаях, не связанных с причинением смерти, присуждается российскими судами в размере не более десятков тысяч рублей.

6. Ни один из «потерпевших» не доказал обоснованность своих претензий в гражданском суде. При этом арестованы активы кооператива почти на 4 млрд рублей и активы частных лиц на такую же сумму. Это не что иное, как попытка захвата активов при участии органов внутренних дел некой заинтересованной группой клиентов «Гермеса» – необязательно из числа «потерпевших», то есть коррупционное преступление, которое упорно игнорирует ГУСБ МВД.

Механизм для такого захвата есть – это передача средств под управление Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Понятно, почему не ограничиваются активами подсудимых и обвиняемых: этого недостаточно для удовлетворения аппетитов тех, кто стоит за заказным уголовным делом. И понятно, почему одно юридическое лицо – кооператив «Бест Вей» – незаконно пытаются привлечь к ответственности за другое – компанию «Гермес»: активы «Гермеса» – за рубежом.

7. Следствие, а теперь и прокуратура совершают еще одно преступление: незаконно удерживает средства пайщиков кооператива, отказываясь их вернуть, то есть совершают хищение.

ArthurAvace
ArthurAvace
12.06.24 04:16

Plant-based ultraprocessed foods linked to heart disease, early death, study says
https://kraken13.at-kraken16.at
kraken14.at
Want to reduce your risk of developing chronic disease and live longer while also helping the planet? Eat a plant-based diet, experts say.

Does that mean you can fill your plate with boxed macaroni and cheese, deep-dish frozen veggie pizza or fast-food French fries and have a doughnut or three for dessert?
kraken14.at
While all of those ultraprocessed choices may be meat-free, they are not without risk, said Duane Mellor, a registered dietitian and senior teaching fellow at Aston Medical School in Birmingham, United Kingdom.
“We can’t always assume plant-based means healthy, as after all sugar is plant-based,” Mellor said in a statement. “Many foods that do not contain animal products, which includes biscuits, crisps, confectionary and soft drinks, are technically plant-based but would not be considered essential as part of a healthy diet by the majority of people.”

In fact, eating such plant-based junk foods dramatically raises bad cholesterol and hypertension and can lead to associated heart disease and early death, according to a new study authors call “the first” to show ultraprocessed plant foods are associated with an increase in the risk of cardiovascular diseases.
https://at-kraken18.at
kraken13.at
“Eating plant-based products can be beneficial, acting as protection against health problems, or it can represent a risk — it all depends on the level of processing of these foods,” said senior study author Renata Levy, a researcher in the Epidemiological Research Center in Nutrition and Health at the University of Sao Paulo, known as Nupens/USP, in Brazil.

Ultraprocessed foods undergo multiple industrial processes, such as heating, fracking of nutrients and proteins, molding and compression, and have added chemicals to cosmetically alter color, smell, taste and texture. Foods in this category are formulated to be hyper-palatable to human taste buds and are often extremely convenient, requiring little to no preparation time.

AndrewObere
AndrewObere
11.06.24 01:20

The original occupant of an Egyptian sarcophagus was unknown. Then a tiny ornament revealed a very big name
tripscan top

A sarcophagus discovered in 2009 in an Egyptian burial chamber came with a complicated history: Ancient writing on the stone container showed that it had been used twice, but while its second occupant, the 21st dynasty high priest Menkheperre, was known, the first owner had remained a mystery — until now.

New clues have surfaced as a result of Frederic Payraudeau, an associate professor in Egyptology at Sorbonne University in Paris, reexamining a fragment of the granite sarcophagus and deciphering the hieroglyphs engraved on it. Tucked away in the cartouche, an oval-shaped ornament often found in tombs, he found a name of a very recognizable figure: Ramesses II.
Payraudeau said the inscription is evidence that the artifact was originally from the tomb of the famous pharaoh and had been reused after looting.

“Clearly, this was the sarcophagus of a king,” Payraudeau said. “The cartouche dates back to its first usage, and contains Ramesses II’s throne name, Usermaatra. He was the only pharaoh to use this name during his time, so that cleared any doubt that it was his sarcophagus.”

The findings, published in the journal Revue d’Egyptologie, add to the lore of Ramesses II, also known as Ozymandias and one of Egypt’s most celebrated pharaohs. It also fills a gap in our understanding of how sarcophagi were used to entomb kings.
Ramesses II was the third king of the 19th dynasty, and his reign — from 1279 to 1213 BC — was the second longest in the history of Egypt. He was known for his victorious military campaigns and an interest in architecture, which led him to order up important monuments and statues of himself. His mummy is at the National Museum of Egyptian Civilization in Cairo.

Another coffin belonging to Ramesses II was discovered in 1881 near Luxor, but the sarcophagus fragment analyzed in the study was found in Abydos, a city about 40 miles (64 kilometers) to the northwest in a straight line.

“That is less bizarre than it seems,” Payraudeau said, “because we know his tomb was looted in the antiquity, maybe two centuries after his death, and he’s certainly not the only king to have been looted.”

The granite fragment, which is a nearly complete part of the longer side of the sarcophagus, was previously believed to have belonged to a prince. “But I always found this strange, because the decoration on this carefully crafted piece was indicative of a king, and had elements traditionally reserved for kings,” Payraudeau said.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next