Golf Online

Projekt – master plan

Pred začiatkom výstavby golfového ihriska je nevyhnuté dôsledne naplánovať celý projekt a navrhnúť master plán. Samotný master plán zobrazuje všetky časti projektu, ktoré majú byť zrealizované, na mape v mierke umožňujúcej vidieť celkovú víziu projektu. Podľa tohto plánu možno odhadnúť, či môže byť projekt finančne úspešný.

Pred samotným začiatkom výstavby golfového ihriska,  jeho architekt identifikuje možnosti a obmedzenia lokality na výstavbu. Nevyhnutné je tiež dôsledné zhromažďovanie informácií týkajúcich sa stavby – pôdne, geologické, hydrologické, meteorologické a topografické podmienky lokality – sú dôležité z hľadiska ich vplyvu nielen projekt, ale aj samotnú stavbu.

Pre zefektívnenie investície je dobré ešte pred samotnou výstavbou optimalizovať objem zemných prác, rozsah drenáže, charakter a druh závlahy, výber vhodných trávnych odrôd a množstvo hnojív potrebných na udržanie kvalitného ihriska. Potrebná dokumentácia pre presné nacenenie stavby zahŕňa Master Plan, Cut & Fill projekt (množstvo zeminy odobratej/množstvo zeminy doplnenej na každú jamku), konštrukčné detaily jazier, mostov, bunkrov, odpalísk a jamkovísk, plán drenáží, plán výsevov, plán komunikácií, plán výsadby rastlín...

V zásade platí, že čím kvalitnejšia je projektová príprava, tým ľahší bude výber dodávateľov. Pochopiteľne, aj v golfe existujú riešenia stavby na kľúč – jeden dodávateľ postaví ihrisko komplet, alebo zastrešuje všetkých subdodávateľov. V skutočnosti, až po ukončení výberu dodávateľov má investor presnú informáciu, koľko ho bude stavba stáť.

Samotný master plán zobrazuje všetky časti projektu, ktoré majú byť zrealizované, na mape v  mierke umožňujúcej vidieť celkovú víziu projektu. Podľa tohto plánu možno odhadnúť, či môže byť projekt finančne úspešný.

Podľa stanovených cieľov a vízií projektu sa najprv navrhne "predbežný" master plán. Revízia a zmeny tohto plánu prebiehajú až do momentu, kedy projekčný tím podpíše konečný master plán. Obdobie od vzniku predbežného plánu až do podpísania konečného master plánu sa pohybuje medzi 60 až 90 dňami. Je dôležité, aby všetci členovia projektového tímu, najmä tí s právomocou rozhodovania, boli oboznámení s master plánom, všetkými dokumentmi a najmä, aby pochopili zámer celého projektu. Otvorená komunikácia medzi tímom a včasné rozhodnutie vlastníka sú životne dôležité pre vytvorenie najlepšieho master plánu.

Celý projekt od prvej myšlienky po otvorenie ihriska možno rozdeliť do nasledujúcich fáz:

Pred výstavbou (Pre-Construction Phase) - cca. 3 - 6 mesiacov

 • ideálny team
 • konzultanti
 • rozpočet výstavby golfového ihriska
 • príprava projektovej dokumentácie
 • výber a kontraktácia subdodávateľov
 • plánovanie termínov a uzatváranie príslušných zmlúv
 • výber materiálov (piesok, štrk, osivo, hnojivo, stroje)
 • testovanie materiálov, ak je potrebné

Konštrukčná fáza (Construction Phase) - cca. 18 - 30 mesiacov

 • čistenie pozemku
 • presun zeminy a konštrukčných materiálov
 • hrubý šejping
 • drenážne práce
 • inštalácia závlahy
 • jemný šejping
 • finálny šejping a výsev
 • úprava terénu

Grow-in - cca. 8 - 18 mesiacov

 • personálne otázky budúceho ihriska
 • finalizovanie dodávok strojov
 • príprava rozpočtu pre prevádzku golfového ihriska
 • postupné "zazelenanie" ihriska a údržbové práce s tým spojené
 • testovanie závlahy, hnojenie trávnikov
 • kosenia trávnikov
 • príprava na otvorenie ihriska

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 33) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 Next
 
Williamhib
Williamhib
29.07.21 23:07

local single
donald trump jr dating

Choice Carts
Choice Carts
12.06.21 15:37

I read your post and I found it amazing! thank! Choice Carts

shzz
shzz
24.12.20 10:44

I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information -->

Christmas 2020
Naveed Aziz
21.12.20 20:42

It was amazing to see the activities to do at this Christmas 2020 you will enjoy this blog and we hope will feed back to us.

1 2 3 4 5 6 7 Next