Golf Online

Závlaha

Závlaha golfového ihriska je dôležitým bodom jeho výstavby, ale aj samotného ďalšieho správneho fungovania celého golfového ihriska. Na jednej strane je potrebný dôkladný preracovaný plán závlahového systému, na druhej je samotná realizácia závlahy. Skúsený odborník z tejto oblasti v článku približuje závlahový systém na golfovom ihrisku. Hovorí o cene závlahy, potrebnom počte postrekovačov, logike zavlažovaných miest a mnohom inom podstatnom pre závlahový systém golfového ihriska.

Nechcem pichať do osieho hniezda, alebo chcem stavať (naj)lepšie závlahové systémy

Chcem porozprávať o systéme závlah na golfovom ihrisku, tak aby investori, prevádzkovatelia, niektorí začínajúci greenkeeperi, alebo i hráči, mali možnosť nahliadnuť do problematiky závlahového systému z pohľadu závlahárskej mentality.

Závlahový systém je určite oblasť, ktorá má podiel na tom, že team greenkeeperov môže byť pri pestovaní trávnikov úspešný alebo nie. Veľmi si vážim ich prácu a chcem, aby vznikol dialóg zainteresovaných. Možno to bude mať efekt, na konci ktorého nebude závlaha považovaná za nutné zlo, ktoré prináša len problémy a "žerie peniaze".

Stručne popíšem závlahový systém na golfovom ihrisku a možno sa mi podarí vyprovokovať Vaše odborné, či laické zamyslenie nad témou. Pre názornosť, porovnám golfové ihrisko k ľudskému telu (odborníkom odporúčam nasledujúci odsek preskočiť).

Jamka sa skladá z odpaliska, to je noha, ktorá posiela loptičku do hry a to tak, aby zasiahla tie naj sexy miesta na "fairway", teda na tele jamky na ceste k cieľu ku greenu, kde sa hráč snaží trafiť najatraktívnejšie miesto, teda jamku samotnú. To všetko je pre bežného pozorovateľa notoricky známe. Avšak toto golfové telo má aj svoje srdce, čo je čerpacia stanica dodávajúca vodu do ciev, ktorými sú plastové rúry prechádzajúce pod všetkými časťami ihriska a privádzajúcimi vodu do postrekovačov, ktoré zaisťujú dostatok vlahy pokožke ihriska, teda trávnikom. Celé golfové telo má i to najcennejšie, má svoj mozog. Celý závlahový systém je riadený počítačom, ktorý kontroluje a  riadi chod "čerpačky", spúšťa postrekovače, reguluje prietoky v jednotlivých vetvách "cievneho systému", spúšťa programy závlah podľa potrieb greenkeeperov, vyhodnocuje aktuálne počasie, atď.

Pri stavbe golfového ihriska sa postupuje ruka v ruke so "šejpovaním" (tvarovaním), stavbou drenáží, so stavbou závlahy a s výsevom plôch. Musím konštatovať, že ani najlepší plán návrhu závlah sa nedá pri realizácii dodržiavať na sto percent. Čo je na papieri je jedna stránka, ale realita ukáže, že miestne podmienky či tvarovanie ihriska atď. požaduje korekciu umiestnenia sprinklerov, či "quickcouplerov" (miesta, kde sa dá na systém zapojiť záhradná hadica, napr. pre doplnkovú závlahu). Je ideálne, ak skúsený závlahár vyznačí miesta pre sprinklery a na stavbe je už zamestnaný hlavný greenkeeper, ktorý prevedie spolu s hlavným staviteľom korekciu alebo odsúhlasenie týchto miest. Prihliadať treba k typu postrekovačov, k trajektórii a k dĺžke dostreku daného typu, k prostrediu okolo zamýšľaného postrekovača, k sile vetra, ktorý nám ovplyvní prácu postrekovača, k samotnej hre, atď. Projektant nemôže určiť vývoj prúdenia vetra, ktorý môže po "šejpingu" a zásahoch do okolitej  vegetácie pri stavbe zásadne zmeniť svoj smer a silu. Tu je cennejšia informácia od starousadlíkov, ako vízia projektanta závlah. Ďalšia je napr. problematika vedenia potrubia na ihrisku, čo sa nemôže obísť. Môžete položiť napr. rozvody pre green do jeho "kufra", čo považujem za barbarstvo, lebo môžete viezť vedenie tesne po obvode greenu (veľmi často používané), alebo môžete okruh viezť až 15m od greenu a ku každému sprinkleru je inštalovaná samostatná vetva. Nevýhodou posledného riešenia: "drahé".  Výhody však poznáte pri rekonštrukcii greenu, alebo pri havárii či probléme závlahového systému. Nehovorí sa to ľahko, ale závlahy sa občas kazia, rovnako ako i drahé autá majú svoje servisy. Prečo asi? Je to technika!

Slovo z mojej strany, k investorom, je v takomto duchu, dajte si pozor na maximalistické sľuby firiem usilujúcich sa o zákazku na Vašej stavbe, ktoré Vám budú pod Vašim finančným tlakom sľubovať, že sa počet postrekovačov nenavýši a že postrekovače budú vždy striekať v maximálnom dostreku, ktorý udáva výrobca. Nie je to tak, nenechajte sa zmiasť lacným riešením. Systém môže i pri optimálnom rozmiestnení "head to head" mať slabé miesta z dôvodov tu predložených.  Zvažujte nielen cenu, ale i počet postrekovačov, umiestnenie ventilov v systéme, celkovú dobu potrebnú na závlahu Vášho ihriska, logiku zavlažovaných miest, možnosti čerpacej stanice, kvalitu spojov na potrubí atď.

Dochádza tak paradoxne k situáciám, že investor v záujme zraziť cenu, uverí, že postrekovače budú striekať neúmerne ďaleko a za jeho chybné rozhodnutie je potom bitý hlavný greenkeeper, pretože postrekovač nepracuje na ihrisku rovnako ako v laboratórnych podmienkach. Závlahárska firma je krytá, pretože má v zmluve podpis na to, že sprinklery budú od seba napr. 28 m.

Keď investor zavrhne na greenoch systém rozmiestnenia "back to back", tak greenkeeper bojuje s blatom okolo greenu alebo naopak so suchým greenom. A dôvod: pri rozhodovaní nikto nepočúval, že green má iné požiadavky na zavlažovací režim než okolie greenu. Riešenie samozrejme existuje, ale doinštalovanie postrekovačov je vždy drahšie a tiež sa môže stať, že poddimenzovaný systém neumožní nápravu týchto chýb. Zlé pozície mechanických ventilov, alebo ich nedostatok, Vám môže spôsobiť, že pokiaľ vypnete čerpadlá a klesne tlak v potrubí, tak Vám odplaví časť jamky, pretože nejaký "bambula" prekopal potrubie a ventil bol z úsporných dôvodov tak ďaleko (alebo nebol vôbec), že pokiaľ k nemu "bambula" dobehol, tak už bolo neskoro. "Bambula" tiež zistil, že nemá pri sebe kľúč na ventily a keď ventil po dvadsiatich minútach zastavil, tak greenkeeperi s hrôzou zistili, že ventil nie je len na zastavenie jednej jamky, ale celej časti ihriska a budete mať plnú hlavu starostí ako zavlažovať túto veľkú plochu ručne, než sa to opraví.  Podobná situácia je na pripojení quickcouplerov. Na prvý pohľad sa zdá zbytočné umiestňovať pod quickcoupler mechanický ventil. Ale to len do chvíle, keď treba jedno z týchto pripojovacích miest opraviť, alebo vyčistiť. Vždy to vyžaduje nepopulárne vypúšťanie tlaku zo systému.

"Mercedes si tiež nikto nekupuje bez bŕzd!"

Chápem, že greenkeeperi sú nešťastní z takýchto problémov, nemajú inú možnosť len prehodiť horúci zemiak na "fušerov" závlahárov. Napadá ma, ako často sa na stavbách, ktoré som absolvoval, poškrtal závlahárov úmysel, pretože bolo treba šetriť a investor povedal: "už ani jeden sprinkler na viac (a o ventile ani nehovorím)!"

Je určite zlé, ak závlahári nevysvetlia greenkeeperom, že postrekovače majú niekoľko sád trysiek, že je možné meniť trajektóriu na niektorých postrekovačoch atď. Ďalším extrémom je, ak vyškolený greenkeeper je pre servis a obsluhu závlah za trest prevelený k "lopate" a jeho nevyškolený kolega potom pri čistení postrekovačov na "greene" otočí stredy na postrekovačoch tak, že pri spustení programu zavlažujúceho "surround" strieka voda na green a opačne. Obľúbený žartovný kúsok, ktorý máme radi, je, keď niekto rozladí nastavenie elektroventilov. Potom strieka voda celú noc alebo vôbec. Hádajte, komu zostane Čierny Peter.

Ak spomeniem počítač, vybaví sa mi jeden krásny príklad využitia programov na ihrisku. Počul som o greenkeeperovi, ktorý má v počítači okolo 1200 programov, ktoré si vytvoril pre jednotlivé časti ihriska. To je nádhera.

Greenkeeper si môže naladiť dva susediace sprinklery a to tak, že im prideľuje rozdielne časy postrekovania, pretože jeden z nich strieka vodu napríklad na plochu, ktorá je v tieni. Takto, ale aj inak sa dá veľmi účinne skrátiť doba závlahy, ale hlavne ušetriť veľa vody. A tá je dnes drahá.

Samozrejmosťou by mali byť diferencované sezónne zavlažovacie programy, ktoré nestriekajú vodu "pán bohu do okien".

Týmto narážam na pravidelné školenie greenkeeperov. Možno by sa majiteľovi oplatilo raz za rok zaplatiť kvalitné školenie okolo závlah a potom ušetriť za škody na ihrisku, systéme, alebo vode. Lenže!!! NIE SÚ PENIAZE!!!

Všetci máme sofistikovaný mobilný telefón, ale vrátane mňa, využívame len niektoré potrebné funkcie. Je to naša voľba. V prípade závlah je ale hriech, nemať naštudovaný celý software a nevyužívať jeho informácie týkajúce sa napr. spotreby vody atď.  Je chybou, neprejsť si vlastné ihrisko a neurobiť si klasifikáciu distribúcie vody pre jednotlivé postrekovače a potom v počítači selektovať pozíciu po pozícii z tohto hľadiska. Donútiť počítač, aby postrekovače pracovali proporcionálne na rôznych častiach ihriska, to je predsa práca závlahárov. Chyba!  Tí urobili len prvé nastavenie systému na základe výpočtov. Vaše skúsenosti a pochopenie hydraulického systému Vášho ihriska, Vám môže pomôcť, možno i trochu oklamať počítač, tak, že sa Vám zdvihnú sprinklery na jednej jamke všetky naraz a na vedľajších nič. Potom sa vyhnete nedostatočnému tlaku na tejto jamke a doba takejto nekvalitnej zálievky sa nepredlžuje. Určite viete, že sa do zálievky dá pridávať pomocou injektoru dezinfekcia proti riasam a iné chemikálie i hnojivá. Viete, že vodu možno kvalitne filtrovať a tiež likvidovať mikroorganizmy pomocou UV lampy v čerpacom systéme. Námetov ako využiť systém závlah na 100% je veľa.

Nikdy nie je nič ideálne a tak bojujeme všetci. Chlapi greekeeperi majú plné ruky práce a nepáči sa im, keď závlahy nepracujú tak, ako potrebujú. My závlahári si myslíme, že greenkeeper nepočúval, keď sme ho učili meniť postrekovač, alebo zostavovať zavlažovací program. Investor sa snaží ušetriť na všetkom a všetkých, prevádzkar sa rozčuľuje, prečo je tam či tam suchý trávnik a prečo platí toľko za vodu. Hráči sú zhovievaví, alebo naopak prezentujú, ako oni hrali v Kalifornii, a ako to tam bolo všetko naj…!!!

Viem, že som trochu pichol do osieho hniezda a že Vy mi viete vymenovať milión príkladov, prečo platí porekadlo: "Irrigation = irritation" a budem s Vami v mnohých prípadoch súhlasiť. Ale nebolo mojím cieľom nikoho vyzdvihnúť či pohaniť. Chcem pomôcť problému, ktorý na samom konci trápi mňa, greenkeeperov a určite aj hráčov: "CHCEM MONTOVAŤ LEPŠIE ZÁVLAHY!"

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 1730) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
NashScieve
PierceScieve
09.07.24 20:44


-->

https://www.customizedgirl.com/create/custom-pajam
jack
03.07.24 15:01

Creating custom pajamas is a fun and unique way to express personal style or promote a brand. Whether you're looking for personalized sleepwear for a family event, corporate gifts, or retail merchandise, here’s a comprehensive guide to custom pajamas:https://www.customizedgirl.com/create/cu[..]

RyanScieve
MiguelScieve
28.06.24 11:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next