Golf Online

Aerifikácia

„Koreňová zóna, ktorá nedostáva kyslík, nie je schopná udržať trávnik zdravý. Všetky formy života kyslík potrebujú.“ Aj trávnikové plochy vyžadujú kyslík. Na silne zaťažovaných golfových greenoch či tees je aerifikácia nevyhnutnou operáciou na obnovenie štruktúry pôdy.

Kľúčové ciele a výhody aerifikácie

Po kosení je aerifikácia najdôležitejšou operáciou v údržbe intenzívnych trávnikov. Aerifikáciu možno definovať ako mechanický proces, ktorý zabezpečí väčší obsah vzduchu v pôde a podporuje hlbšie zakoreňovanie, čím napomáha udržiavať trávny porast zdravý. Je to balansovanie medzi agronomickými zlepšeniami, hrateľnosťou a politikou. Na silne zaťažovaných trávnikových plochách ako sú greeny či tees, sú operácie ako aerifikácia nevyhnutné na udržanie optimálnej pôdnej štruktúry.

Kľúčové prínosy aerifikácie sú:

  • koreňová zóna s dostatkom kyslíku
  • dobré povrchové odvodnenie
  • zdravý rast trávnika
  • uvoľnenie zhutnenia pôdy
  • podpora hlbšieho zakorenenia
  • zlepšenie tolerancie voči suchu
  • napomáha rozrušiť vrstvu plsti
  • zvyšuje mikrobiálnu aktivitu
  • zlepšuje príjem živín

Metódy aerifikácie

Keď uvažujeme o aerifikácii, predovšetkým na greenoch, obvyklými metódami sú aerifikácia plnými, extra dlhými, dutými, štrbinovými hrotmi a tzv. „micro-coring“. Práve tieto spôsoby sú určite najčastejšími metódami používanými na golfových ihriskách. Jednotlivé hroty možno použiť do väčšiny moderných aerifikátorov a ak sa použijú v správny čas, sú veľmi účinné. Avšak, za posledné desaťročie sa na trh dostali i iné formy aerifikačných zariadení, niektoré viac populárne, niektoré menej. Patrí medzi ne „Drill & Fill“, stlačená voda, stlačený vzduch, piesková injektáž a rotačné dekompaktory i niekoľko ďalších, ktoré sú variantmi strojov ako napr. rotačné prerezávače. Každý stroj má svoje vlastné výhody, a preto ich použitie závisí od konkrétneho želaného cieľa.

Vhodná mechanizácia

Hollow coring (aerifikácia dutými hrotmi) je jednou z najpopulárnejších a všestranných kultivačných metód využívaných na golfových greenoch. Jej výhodami je odstránenie plsti, zlepšenie povrchového odvodnenia, maximalizácia výmeny plynov, kedy kyslík vstupuje do koreňovej vrstvy a uvoľňuje sa oxid uhličitý a tiež umožňuje pridanie prostriedkov na zlepšenie vlastností pôdy spolu s top dressingom. Väčšina moderných strojov má k dispozícii hroty variabilných veľkostí a modelov. Štandardné aerifikátory pracujú do hĺbky približne 100 mm, zatiaľ čo aerifikátory vybavené extra dlhými hrotmi pracujú i do väčšej hĺbky.

Načasovanie aerifikácie sa obvykle pohybuje medzi jarným a jesenným obdobím. Mnohí greenkeeperi v Anglicku uprednostňujú augustový termín, pri ktorom je proces regenerácie trávnika jednoduchší a rýchlejší, keďže je aj teplota pôdy priaznivá. V horúcich a suchých podmienkach, ktoré sú pre trávnik stresujúce, sa odporúča metóda „micro-coring“.

Použitie aerifikácie s plnými hrotmi o dĺžke 13 mm alebo viac sa väčšinou obmedzuje na obdobie mimo sezóny a to najmä pri pracovnej hĺbke väčšej ako 150 mm. Ihlicovité či hviezdicovité hroty sa uplatňujú v priebehu letného obdobia, kedy prichádza len k minimálnemu narušeniu povrchu pôdy pri maximálnom prospechu vykonanej operácie pre trávnik. Kľúčovými výhodami je umožnenie odtekania vody z povrchu pôdy a prístup vzduchu do koreňovej vrstvy. Táto operácia tiež napomáha predchádzať vzniku suchých miest v trávniku a k zvýšeniu tolerancie voči suchu, nakoľko sa ňou zlepšuje vstup vlhčiacich činidiel do pôdneho profilu.

Pri aerifikácii s extra dlhými hrotmi sú k dispozícii tri hlavné spôsoby, pričom jeden z nich je relatívne nový. Práve použitie extra dlhých hrotov s pracovnou hĺbkou približne 250 mm dokáže prekonať mnohé problémy na starších greenoch. Tieto stroje dokážu rozrušiť aj veľmi zhutnenú pôdu pri relatívne malom porušení pôdneho povrchu.

Prerezávanie trávnika štrbinovými hrotmi je do značnej miery obmedzené na obdobie jesene a zimy, keďže inak hrozí riziko vzniku otvorov počas suchých a veterných podmienok. Aerifikácia štrbinovými hrotmi na greenoch zaberie približne 10 minút a má minimálny vplyv na povrch greenu. Možno ju vykonávať v pravidelných intervaloch.

Použitie injektáže ako spôsobu aerifikácie je vo Veľkej Británii menej populárne, napriek tomu však tento spôsob niektorí trávnikoví manažéri uprednostňujú. Injektáž  vody a vzduchu do pôdy sa bežne využíva najmä v období vrcholiaceho leta na zhutnených pôdach.

Problémy a riešenia

Medzi najčastejšie problémy, ktoré treba hlavne na golfových greenoch prekonávať patrí plsť, zhutnenie a povrchové odvodnenie. Dva hlavné spôsoby, ktorými možno kontrolovať plsť v trávniku sú prerezávanie dutými hrotmi a hĺbková skarifikácia. V niektorých prípadoch je potrebná kombinácia oboch spomínaných operácií na rýchle a efektívne odstránenie plsti. Odstránenie plsti je však len časť procesu, pretože je nevyhnutné, aby nasledoval top dressing pieskom, čím sa zabezpečí vytvorenie  vertikálnych drenážnych kanálov. Minimalizovanie hnojenia a zavlažovania sú ďalšími požadovanými kľúčovými aspektmi.

Plochy golfových trávnikov, na ktorých sa patuje, nemôžu byť nikdy zhutnené a tiež by nemali mať veľkú vrstvu plsti, a tak jej kontrola a prípadné odstraňovanie musia byť rozhodujúcimi operáciami vo všetkých programoch údržby greenov. Zhutnenie možno prekonať pravidelným použitím hrotov vo variabilnej hĺbke, prípadne aplikáciou  doplnkových materiálov s maximálnou pórovitosťou. Toto hľadisko tiež slúži pri prekonávaní problému ako sú riasy, ktoré sú výsledkom zlého povrchového odvodnenia. Je zapríčinené práve nadmerným zavlažovaním, tieňom či nedostatkom vzduchu v pôdnom profile. V niektorých prípadoch možno prekonať problémy hlbokého prekorenenia metódou „drill and fill“. Je však nevyhnutné, aby po nej nasledovala bežná aerifikácia, čím možno predísť opätovnému vzniku tohto problému.

Ďalšími častými problémami počas letných mesiacov sú suché miesta v trávniku a stres spôsobený suchom. Práve aerifikáciou zabezpečíme možnosť prieniku vody a vlhčiacich činidiel do pôdy.  Vlhčiacimi činidlami možno predísť spomínaným suchým miestam v trávniku, je však dôležité, aby boli do koreňovej zóny správne zapravené.

Ďalšie oblasti golfového ihriska

Fairways s vrstvou organickej nerozloženej hmoty na povrchu, ktoré sú náchylné na poškodenie spôsobené suchom, boli osobitým problémom najmä počas dlhodobých suchých letných mesiacov. Tu je riešením kombinácia skarifikácie, ktorou možno odstrániť plsť a aerifikácie plnými hrotmi, ktorou dokážeme zabezpečiť väčšiu koreňovú hĺbku. Iróniou je, že hlavným riešením pri boji zo suchom je dobrá drenáž. Trávnik s plytkým koreňovým systémom a zlou drenážou je najviac náchylný na poškodenie počas suchého letného obdobia. Ďalším častým problémom je, že povrchová voda je zachytená medzi potrubiami, najmä tam, kde vzdialenosť medzi bočnými drénmi je väčšia ako 7 až 8 m. Tu môže pomôcť použitie rotačného dekompaktora, ktorý túto prebytočnú vodu z povrchu odstráni. Treba však poznamenať, že toto je forma sekundárneho odvodnenia a je  prospešná len v odstraňovaní vody na krátke vzdialenosti. Okolia greenov a fairways, ktoré sa zvyknú vyznačovať zhutnením a zlým rastom, budú vyžadovať pravidelnú aerifikáciu nasledovanú top dressingom pre zlepšenie pôdnych podmienok, a tým lepšie prostredie pre rast. U odpalísk je to podobný proces ako u greenov, ale viac variabilný. Zimné odpaliská môžu napríklad potrebovať intenzívny hollow coring  na jar, kým hlavné hracie  plochy môžu  vyžadovať aerifikáciu iba plnými hrotmi.

Aerifikácia je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o trávniky, pričom sa  neobmedzuje len na greeny. Vzduch je zadarmo, ale je životne dôležitým pre vyhovujúce životné prostredie rastlín, a preto by sme mali túto prírodnú komoditu využívať čo najviac. Každé 18-jamkové ihrisko by malo preto investovať do mechanizácie, ktorou možno aerifikačné operácie vykonávať.  Kľúčový aspekt, ktorý  je treba mať na pamäti je, že zdravé pôdy s hlbokým koreňovým systémom vedú k zvýšeniu hustoty trávnika a lepšej tolerancii voči záťaži.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 39) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
FanyaOrKr
FanyaOrKr
12.08.22 06:58

best no deposit bonus
mobile casino games
best us online casinos

cheap synthroid
synthroid 15mcg
03.08.22 06:22

vardenafil vs viagra usa peptides liquid cialis review price of viagra in australia how to use cialis 5mg

SalliOrKr
SalliOrKr
24.07.22 19:44

buy dissertations
18 month doctorate without dissertation
writing a phd dissertation

buy ivermectin cream
ivermectin 4000
15.07.22 06:39

mechanism of action of baricitinib olumiant baricitinib 4 mg baricitinib = sulfa drug? olumiant drug class

baricitinib fda
baricitinib
12.07.22 09:53

baricitinib 2 mg monotherapy baricitinib 4mg olumiant 4 mg para covid precio baricitinib for sale philippines

1 2 3 4 5 6 7 8 Next