Golf Online

Užitočné prepočty dodaných čistých živín

Návod ako si prepočítať koľko čistých živín sa dodá aplikovanou dávkou hnojiva.

Ako vypočítať množstvo živín v kg na ha dodané hnojením granulovanými a vodorozpustnými hnojivami

KG /HA čistých živín = (dávka v gr na m2 ) x (% živiny) / 10

Napr. Koľko dusíka dodáme, ak hnojíme dávkou 60 g/m2 hnojivom Landscaper Pro 27+5+5?

KG/HA = ( 60 x 27) / 10 = 162 kg dusíka na ha

Iným spôsobom:

KG /HA čistých živín = (dávka v kg/ha ) x (% živiny) / 100

Ako vypočítať množstvo živín v kg na ha dodané hnojením tekutými hnojivami

KG /HA čistých živín = (dávka v l na ha ) x (špecifická hmotnosť ) x (% živiny) / 100

Špecifické množstvo je hmotnosť 1 l tekutiny

Napr. Koľko dusíka dodáme ak hnojíme dávkou 80 l/ ha hnojivom Greenmaster liquid 25+0+0?

Špecifická hmotnosť GML je 1,29 .
KG/HA = (60 x 1.29 x 25 ) /100 = 19,35 kg dusíka na ha

Dávka a dodané živiny v tabuľke.

Prepočet oxidovej formy živín na čisté živiny

Vo väčšine hnojív je fosfor uvádzaný v oxidovej forme P2O5 a draslík  vo forme K2O.

Na konverziu na čisté živiny používame nasledujúci prepočet:

Prevod K2O na K = obsah v oxidovej forme x 0,83

Prevod P2O5 na P = obsah v oxidovej forme x 0,44

Adding an entry to the guestbook