Golf Online

Význam prvkov podľa Richarda Lawrenca

Ak si dáte spraviť zo vzorky vašej pôdy rozbor, získate vyhodnotenie o hladine pH, CEC (výmenná katiónová kapacita), organického materiálu, dusíka (N), fosforu (P), draslíka (K), vápnika (Ca), horčíka  (Mg), síry (S), zinku (Zn), mangánu (Mn), medi (Cu), železa (Fe), bóru (B) a sodíka (Na). Hladiny všetkých spomenutých prvkov sú dôležité pre starostlivosť o vysoko kvalitný trávnik.

Ciele aerifikácie:

Kyslík - najdôležitejšia živina zo všetkých

Komplexná analýza pôdy ukazuje, aké živiny sú potrebné dodať pre "zdravý" trávnik, avšak nemôžeme testovať najdôležitejšiu živinu a tou je kyslík.

Je veľmi dôležité, aby manažér zaoberajúci sa starostlivosťou o trávnik, vykonával mechanické prevzdušnenie, a to nielen pre zvýšenie obsahu kyslíka v koreňovej zóne rastlín, ale taktiež pre uvoľnenie ďalších živín z pôdy. Až komentár od hráča golfu mi demonštroval, aký dôležitý je greenkeeper. Povedal: "Mali sme úžasné greeny a potom do nich urobil diery". Uvedomil som si, že všetko je naopak, "urobil diery v greenoch a až potom sa stali úžasnými."

Povedal som všetkým manažérom zaoberajúcim sa starostlivosťou o trávnik, že napriek tomu, že si účtujú vyššie poplatky za hru, aby robili prevzdušnenie tak často, ako je to možné, aj keď sa možno niekedy stretnú s nesúhlasným stanoviskom hráčov, sťažujúcich sa na zhoršené hracie podmienky ihriska.

Koreňová zóna, ktorá má nedostatok  kyslíka, nemôže vytvárať zdravý  trávnik. VŠETKY FORMY ŽIVOTA VYŽADUJÚ KYSLÍK.

Čo je vo vode?

Ak výsledky rozboru vašej pôdy ukážu obsah živín, ktorý je dostatočný nad normou, ktorú ste si nastavili, resp. ktorá je potrebná pre rastliny, otestujte vodu, ktorú používate na zavlažovanie. Otestujte aj ostatné komponenty, ktoré aplikujete vo veľkých objemoch, ako napr. top dressing.

Jednému ihrisku na juhu Anglicka, kde majú veľmi vysokú hladinu živín, som odporučil, vyplachovať tieto živiny počas zimy. Obsah živín ale opäť  stúpol  počas nasledujúceho leta. Bolo to neočakávané, lebo program výživy trávnika neobsahoval žiadne zo živín, ktoré boli nadbytočné. Aby sme vysvetlili túto záhadu, testovali sme vodu používanú na závlahu a zistili sme, že živiny boli obsiahnuté vo vode. Ak je toto príčina, nemôžete vymeniť vodu používanú na závlahu, ale môžete sa postarať o to, aby sa živiny v prebytku  nedodávali hnojením  a zabránili sme  tomu, aby ich nadbytok spôsoboval zneprístupnenie ostatných živín v koreňovej zóne.

Nepodľahnite panike, viete to vyriešiť. V každom prípade to nie je vaša chyba.

Ak vám prídu výsledky a vy zistíte, že niektoré alebo dokonca všetky hodnoty nie sú také ako ste očakávali, prvé a najdôležitejšie je nepodľahnúť panike. Zapamätajte si, že trávnik rastie a že vy máte teraz jedinečnú príležitosť to celé riadiť, pretože viete v čom je problém. Prevažná väčšina nerovnováh v oblasti koreňovej zóny sú zapríčinené faktormi, ktoré nemôžete kontrolovať. Patrí sem kvalita koreňovej zóny alebo pôdy použitej pri výstavbe, taktiež ako už spomenutá voda na závlahu. Tieto faktory neviete zmeniť, tak sa naučte s nimi aspoň žiť a manažujte to, čo môžete a nie to, čo by ste mali. Manažér golfového ihriska z východného pobrežia Škótska, dostal výsledky z rozboru jeho pôdy. Všetky testy ukazovali hladinu vápnika 10,000. Zavolal som tam a povedal im že museli spraviť chybu. Všetky nemohli mať hladinu 10,000. Oni priznali, že všetky hladiny nemôžu byť rovnaké. Nakoľko namerali až do 10,000 a všetky vzorky dosiahli túto úroveň, predpokladali že všetky sú rovnaké. Ďalší výskum ukázal, že greeny boli vybudované na rozdrobených mušliach. Tie nakoľko predstavujú takmer čistý vápnik, sú nerozpustné takže neboli škodlivé ani pre trávnik. V skutočnosti zvyšovali drenážnu schopnosť pôdy. Ďalší test, ktorý sme pri tejto príležitosti urobili bol rtest rozpustnosti, ktorý sa robí za pomoci materiálu tvoreného z koreňovej zóny a závlahovej vody z daného miesta. Tento test sa používa pri diagnostikovaní  toho, čo je  rozpustné v pôde a teda prístupné pre rastlinu. Vápnik nebol rozpustný a teda analýza listového epitelu ukázala jeho nedostatok vo vnútri rastliny. Znova, nebola to chyba manažéra a bolo ľahké celý problém vyriešiť.

Justus von Liebing

Ako som vysvetlil v predchádzajúcom odstavci, Justus Von Liebing, všeobecne považovaný za „ otca v odvetví hnojív", formuloval zákon minima. Ak jedna zo živín chýba, alebo jej je nedostatok, rastlina bude nezdravá, aj keď ostatné elementy sú v prebytku. Známy je jeho obrázok sudu z vodou s rôzne dlhými latkami, pričom množstvo vody v sude je dané najnižšou latkou.

Čo všetko zabezpečujú

pH - poznanie hladiny pH, je základným aspektom starostlivosti o trávnik. Najjemnejšie odrody trávnika, ako sú kostrava a psinček, si vyžadujú kyslé prostredie v oblasti koreňovej zóny okolo 6. Avšak, ak je oblasť koreňovej zóny príliš kyslá, ovplyvňuje to už dostupnosť živín. Pri hladine pH 4 - 4,5, je dostupnosť dusíka, fosforu, draslíka, síry, vápnika, horčíka, mangánu, bóru, medi, zinku a molybdénu zredukovaná.

CEC - je skratka pre výmennú katiónovú kapacitu. Je to veličina, ktorá vyjadruje schopnosť koreňovej zóny udržiavať si živiny. Ílovitá alebo organická pôda bude mať vysokú CEC až do 20. Piesočnatá pôda bude mať CEC nízku okolo 2 a 3. Veľa greenkeeperov sa ma pýta, aká je optimálna CEC. Neexistuje ideálna CEC, je iba taká, akú máte a s akou musíte pracovať. Ak je vaša CEC nízka, hnojte málo a často. Je niekoľko možností ako zvýšiť hladinu vašej CEC, ktorá bude mať za následok zvýšenie benefitu, ktorý dosiahnete po aplikácií živín, nakoľko sa z nich menej vyplaví. Organický materiál, alebo íl sú hlavné metódy ako zvýšiť CEC, avšak je dôležité si uvedomiť, že aplikovaním zlej metódy môžete spôsobiť zhoršenie drenáže. Najčastejšie používané metódy zvýšenia CEC sú ukázané v tejto tabuľke:

PRODUKT

ZLEPŠENIE

APLIKÁCIA

PRIPOMIENKY

Organický materiál

Krátke/Stredné

Ľahká

Môže zredukovať drenáž

Morské riasy

Krátke/Stredné

Ľahká

Obsahuje aj živiny

 Ílovité granule

Dlhotrvácne

Viac komplexná

Môže zhoršiť alebo zničiť drenáž

Zeolit

Dlhotrvácne

Viac komplexná

Nerozpadá sa

Organický materiál

Rozsiahly výskum bol zameraný na zisťovanie optimálnej hladiny organického materiálu. Podstatu výskumu tvorilo zistenie, že hladina 5% je správna. Môj vlastný názor je, že hladina 5% je ideálna na Floride, kde sa uskutočnila väčšina výskumov, ale v Anglicku by mala byť medzi 3 až 4%. Dôvod rozdielu je, že mikrobiálna aktivita v pôde je ďaleko väčšia na Floride, kde je teplota vyššia, ako v Anglicku. Narastajúca mikrobiálna aktivita rozkladá organický materiál. Ak umožníme, aby úroveň príliš narástla, spôsobí to tvorbu plsti a vytvorí prostredie, kde sa bude dariť chorobám.

Dusík (N)

Dusík je unikátny element. Jeho optimálna hladina sa môže počas sezóny meniť. Dusík je potrebný pre tropický rast a je niečo ako základná živina, pretože bez rastu nedosiahnete možnosť obnovy po poškodení. Tak isto je nemožné dosiahnuť „povrch“ bez rastu. Najrýchlejší rast je počas jari a leta, keď sú rastliny najaktívnejšie.

Dusík je najpoužívanejšia ale aj najčastejšie zle užívaná živina z hľadiska starostlivosti o trávnik. Nasledujúce faktory treba mať na pamäti pri voľbe vášho hnojiva:

1.  Sú 4 hlavné zdroje dusíka- dusičnanový -  No3, amoniakálny-  NH3, močovinový - (NH2)2CO a metylénová močovinový

2.  Rastliny prijímajú dusík len cez korene vo forme dusičnanu.

3.  Všetky ostatné formy dusíka, iné ako dusičnan sa rozpadnú skôr ako ich rastlina stihne prijať. To je to čo vedie k tomu, že existujú hnojivá s rôznou dobou  uvoľňovania živín.

4.  Doba uvoľňovania hlavných zdrojov dusíka sú: dusičnan-4 týždne, Amoniak-6 týždňov, Močovina- 10 týždňov, Metylénová močovina- 20 týždňov.

5.  Busičnan je kyslý, ako je väčšina foriem amoniaku. Síran amónny vytvára formu kyseliny sírovej. Močovina je mierne zásaditá.

Ak hnojivo obsahuje vysokú hladinu nitrátu, bude mať vysoký účinok, ale neostane v pôde tak dlho ako by ostalo to hnojivo, ktoré obsahuje vysokú hladinu močoviny. Ak sa blíži obdobie pokoja vždy odporúčam hnojivá s rýchlym uvoľňovaním živín, aby sa zabezpečilo, že aj keď sa ochladí nezostane v pôde žiadny neuvoľnení dusík, ktorý by sa uvoľnil, ak by sa počas zimy náhodou oteplilo. Ale voľba formy dusíka môže obohatiť trávnik aj v inom smere. Ak máte nedostatok draslíka, siahnite po draselnom nitráte a získate tak dva prínosy v jednom. Naopak, ak máte problém s čiernou vrstvou, ktorú spôsobuje vysoká hladina síry a železa, vyvarujte sa použitia síranu amónneho, pretože obsahuje síru a tým by ste celý problém len zhoršili. Najdôležitejším bodom je, že rastliny nedokážu absorbovať živiny vo forme granúl, ale len v tekutej forme, preto všetky hnojivá sú tekuté, ale nájdu sa aj také, ktoré sú aplikované vo forme granúl.

Fosfor (P)

Fosfor je žiadúci pri tvorbe a rozvoji koreňového systému ako do objemu, tak aj do dĺžky. Tak isto je súčasťou procesu fotosyntézy. Ďalším prínosom je, že vďaka nemu rastlina dosiahne lepšiu schopnosť odolávať voči stresu. Fosfor je každopádne veľmi nerozpustný a nemôže sa voľne pohybovať v pôde. Rastlina je schopná absorbovať fosfor len vo vzdialenosti 1 mm, takže ak má rastlina slabo vyvinutý koreňový systém, nevie nájsť a prijať fosfor pomocou koreňov. Takže nevie rozvíjať korene a skončíte tak v začarovanom kruhu, ktorého výsledkom bude chudobný koreňový systém. Ak sa vám objaví tento problém, odporúčam vám použiť listový fosfor, nakoľko ten bude prijímaný listami a bude podporovať rozvoj koreňov.

Draslík (K)

Draslík je základnom na boj proti chorobám a nepodporuje len samotné zotavenie, ale aj odolnosť voči chorobám. Draslík kombinovaný s vápnikom, vytvorí formu pektánu vápenatého, ktorý je potrebný pre rastliny na vytvorenie strupu okolo poškodeného miesta. Poškodené miesta môžu byť zapríčinené ako mechanicky, tak aj hubami. Poznám množstvo greenkeeperov, ktorý sa bránia používaniu fungicídov a namiesto toho, hneď ako spozorujú takéto ochorenie, aplikujú vysoké dávky draslíka. Je to úspešné riešenie nielen z pohľadu rastlín, ale aj šetrné k prostrediu a samozrejme dôležité aj z hľadiska financií.

Draslík je dostupný v rôznych formách a obsahujú dusičnan draselný, síran draselný, oxid draselný a chlorid draselný. Pre druhy tráv určených na chladnejšie obdobie, je možné vynechať chlorid, ktorý je v širokej škále používaný v poľnohospodárskych hnojivách, pretože má vysoký index soli.

Vápnik (Ca)

Vápnik patrí medzi najviac diskutovaný prvok v starostlivosti o trávnik. Už dlhé roky, ak by ste greenkeeperovi odporučili, že by mal použiť vápnik, bolo by to sprevádzané pochybnosťami zo strany greenkeepera. Avšak v súčasnosti je vo väčšine akceptovaná skutočnosť, že rastliny potrebujú vápnik. Treba mať však na mysli, že treba udržovať rovnováhu, nakoľko hrozí riziko, že sa oblasť koreňovej zóny stane alkalická a tá napomáha rastu hrubej trávy. Vápnik je dôležitý najmä pre jeho silné steny buniek, ktoré dobre odolávajú útokom chorôb. Hustejšie steny buniek zabezpečia, že listy sú silnejšie a vzpriamenejšie listy a poskytujú lepší povrch.

Ako už bolo spomenuté v sekcii draslíka, vápnik pomáha tak isto rastlinám voči chorobám. Aby som zdôraznil význam vápnika, upozornil by som na skutočnosť, že po 28 rokoch pôsobenia v priemysle som sa nestretol s analýzou pôdy, ktorá by avizovala nadmerné použitie vápnika. Normálna potreba trávnika sa pohybuje okolo 20 l na hektár. Ak je tam 10% vápnika, tak dostávame 2 kg vápnika na hektár a to nebude mat vplyv na pH. Vápnik je dostupný v rôznych formách, od vysoko rozpustných až k formách, ktoré sú pomaly uvoľňujúce. Vápnik je dostupný aj v spojený s inými živinami ako je napr. dusičnan vápenatý ktorý obsahuje dusík a je teda dobrým zdrojom vápnika pre trávnik Alebo to môže byť aj chlorid vápenatý, ktorý však vo všeobecnosti nie je dobrým zdrojom pre trávnik, pretože má vysoký index soli a spôsobuje vysychanie listov.

Horčik (Mg)

Horčík je nevyhnutý pri tvorbe chlorofylu a rozvoji koreňov. Špeciálnu starostlivosť treba venovať niektorým formám horčíka - ak miešame v cisterne horčík a ten má sklon reagovať s draslíkom a v cisterne zhustne.

Síra (S)

Experimenty v Yara Phosyn laboratories demonštrujú, že síra je dôležitá pre život rastlín a bez síry v koreňovej zóne, nie je rastlina schopná prijať dusík a rast je limitovaný. Ale ešte raz, starostlivosť o trávnik predstavuje akt rovnováhy, pretože príliš veľa síry v koreňovej zóne môže, ak sa síra má možnosť naviazať na železo, spôsobiť vznik čiernej vrstvy. Je však veľmi zriedkavé, aby si niektorý z greenkeeperov zakúpil síru, aby ňou eliminoval jej nedostatok, nakoľko sa síra nachádza v množstve iných živín. Tri najčastejšie možnosti sú buď použiť vyvážené hnojivo, kde je draslík derivátom síranu draselného, alebo použiť síran amónny, ktorý je zdrojom dusíka, alebo do tretice, ak máte nedostatok železa, použiť síran železitý.

Zinok (Zn)

Zinok je potrebný na tvorbu proteínov a je dôležitý pre rastlinu, aby dosiahla zrelosť s dospelým vzrastom. Výskumy v Yara Phosyn ukazujú, že trávnik bez zinku je zakrpatený a slabý. Nakoľko má zinok vysokú atómovú váhu, je vlastne nemožné „nakŕmiť“ ním rastlinu cez korene. Takže ak máte nadbytok zinku, ktorý môže  byť „zviazaný“ s fosforom, vápnikom, magnéziom, horčíkom, meďou a železom , je to najlepšia voľba. Neaplikujte viacej zinku ,zvýšte CEC koreňovej zóny, tak že proporcionálne bude množstvo zinku menšie ako ostatné živiny.

Mangán (Mn)

Prebytočný mangán môže byť pre trávnik toxický. Najbezpečnejší spôsob ako aplikovať túto živinu je prostredníctvom listovej výživy, takže hladina v pôde sa nezvýši. Mangán je dôležitý pre produkciu chlorofylu, takže napomáha tomu, aby mal trávnik peknú zdravú farbu. Taktiež je dôležitý pre prijímanie dusíka. Je dôležitý stopový prvok pre všetky žijúce organizmy.

Meď (Cu)

Meď plní pre rastlinu množstvo funkcií, ale zodpovedá hlavne za koreňovú výmenu, využívanie dusíka a za reprodukciu rastu a tvorby výhonkov. Nedostatok medi sa prejavuje riedkosťou trávnika.

Železo (Fe)

Po základných živinách je železo pravdepodobne najširšie používaný element v starostlivosti o trávnik. Hlavnými dôvodmi je to, že robí trávnik silným a napomáha aj jeho odolnosti voči chorobám. Tak isto napomáha sýtozelenej farbe. Väčšina greenkeeperov uprednostňuje v dnešnej dobe častejšie chelátové železo pred síranom železitým. Dôvodom je, že čierna vrstva sa vytvára pri nadbytočnom železe a síre a pri nedostatku kyslíka. Takže pri použití síranu železitého aplikujete vlastne 2 z elementov, ktoré tvoria čiernu vrstvu. Ak máte problém s jej tvorbou, farbu trávnika môžete vylepšiť aplikáciou iných živín ako napríklad horčíkom.

Bór (B)

Mali by ste byť realista ku všetkým výsledkom rozborov vašej pôdy. Nikdy som nevidel v Anglicku trávnik, ktorý by vykazoval známky nedostatku bóru. Avšak vždy som sa presvedčil, že hladina bóru nestúpne z ničoho nič, ale indikuje to problém, ktorý niekde vznikol, pravdepodobne pozastavnie príjmu živín. Bór napomáha príjmu všetkých živín.

Sodík (Na)

Sodík je živina, ktorá nie je potrebná pre trávu počas chladného obdobia, ale navrhol by som vám to otestovať, pretože akj je jeho úroveň príliš vysoká, môže to mať pre trávu toxické následky. Platí všeobecné pravidlo, ak hladina sodíka prevyšuje hladinu draslíka, máte problém. Nakoľko obe sú slané a rastlina si zoberie čo najviac soli. Draslík je pre rastlinu prínosom, ale sodík je pre ňu toxický.

Článok prevzatý z Pitchcare Magazine, číslo 25, jún/júl 2009

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 76) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Devinton
Devinton
26.05.18 09:29

http://cialisrrr.com cialis
cialis
cialis
http://viagrarrr.com viagra
viagra
viagra
http://cialisrrr.com buy cialis
buy cialis
buy cialis
http://viagrarrr.com buy viagra
buy viagra
buy viagra

Devinton
Devinton
26.05.18 05:36

http://cialisrrr.com cialis
cialis
cialis
http://viagrarrr.com viagra
viagra
viagra
http://cialisrrr.com buy cialis
buy cialis
buy cialis
http://viagrarrr.com buy viagra
buy viagra
buy viagra

Devinton
Devinton
25.05.18 03:36

http://cialisrrr.com cialis
cialis
cialis
http://viagrarrr.com viagra
viagra
viagra
http://cialisrrr.com buy cialis
buy cialis
buy cialis
http://viagrarrr.com buy viagra
buy viagra
buy viagra

Morrishub
Morrishub
23.05.18 16:39

http://viagrappq.com viagra
viagra
viagra
http://cialisppq.com - cialis
cialis
cialis
http://viagrappq.com - buy viagra
buy viagra
buy viagra
http://cialisppq.com - buy cialis
buy cialis
buy cialis

Morrishub
Morrishub
23.05.18 11:20

http://viagrappq.com viagra
viagra
viagra
http://cialisppq.com - cialis
cialis
cialis
http://viagrappq.com - buy viagra
buy viagra
buy viagra
http://cialisppq.com - buy cialis
buy cialis
buy cialis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next