Golf Online

Informácie pre golfové kluby

Začlenením sa medzi ihriská s licenciou na organizovanie PPG turnajov sa klub stane atraktívnejším nielen pre svojich členov, ale aj pre členov iných klubov a nových zákazníkov. Ponúkne novú, zábavnú alternatívu ku klasickým golfovým turnajom, menej náročnú na čas, ale zato s väčšími emóciami.

Staňte sa organizátorom PowerPlay Golf turnajov a podujatí !

PowerPlay Golf je celosvetový fenomén.

Či už obvykle organizujete klasické golfové turnaje, korporatívne  podujatia alebo rôzne spoločenské akcie, PowerPlay Golf je perfektný spôsob uvedenia nového elementu RISKUJ a ZÍSKAJ ODMENU !

Organizácia POWER PLAY GOLF oficiálneho podujatia

1. Narežte dve jamky na každom gríne

2. Biela vlajka na ľahšiu a čierna (PPG) vlajka na ťažšiu PIN POSITION

3. Informujte hráčov o tom, že účasťou na oficiálnom turnaji PPG sa kvalifikujú na získavanie Power Play Dollars. Koľko dolárov získali si môžu hráči overiť  návštevou na www.powerplay-golf.com po turnaji

4. Hráči musia udať svoju e-mailovú adresu pred turnajom, aby mohli byť zaregistrovaní a zarábať PPG doláre

5. Štartér by mal hráčov na prvom odpalisku informovať nasledovne:
a)    POWER PLAY GOLF sa hrá na plný HCP, používa Stableford systém hodnotenia. Netto bogey získava 1 bod, netto par 2, netto birdie 3, netto albatros 4 body.
b)    Na každom greene su 2 vlajky, biela na ľahšom mieste, POWER PLAY čierna na ťažšej pozícii
c)    Ak nahlásite na TEE hrám na POWER PLAY – získavate dvojnásobný počet bodov iba vtedy, ak zahráte netto birdie, či lepšie. napr. získate 6 bodov za netto birdie a 8 bodov za netto albatros.
d)    Musíte nahlásiť 3 x POWER PLAY hru počas prvých 8 jamiek
e)    Môžete nahlásiť bonusovú 4. Power Play hru na deviatej jamke, ak tak však učiníte, vystavujete sa riziku mínus 2 bodov, pokiaľ zahráte netto bogie a horšie. Ak zahráte netto par, získavate 2 body. Ak zahráte netto birdie, alebo lepšie – získavate dvojnásobný počet bodov.
f)    Hru POWER PLAY je nutné nahlásiť zapisovateľovi pred odpálením z TEE. Power Play sa nedá zrušiť, akonáhle bol nahlásený.
g)    Hráči nehrajúci POWER PLAY (na bielu vlajku) patujú prví.
h)    Zapisovateľ musí označiť krúžkom číslo jamky na score card tam, kde hráč nahlásil hru POWER PLAY.

6. Zapisovanie výsledkov. Pokiaľ je Váš klub zaregistrovaný, hráči hrajúci na vašom turnaji môžu získať Power Play doláre a zaradiť sa do medzinárodného rebríčka hráčov PowerPlay golfu.

Umiestnenie vlajok

Power play sa odlišuje od normálneho golfu hlavne tým, že hráč si môže vybrať jednu z dvoch vlajok. Rozumné umiestnenie PIN POSITIONS je kľúčové z hľadiska rozvoja tohto formátu. Hlavné zásady:

 • čierna vlajka by mala byť minimálne 2 metre od okraja grínu
 • prirodzené miesto na čiernu vlajku je čo najťažšie, blízko ku sklonu
 • neumiestňujte čiernu vlajku tak, aby bola v jednej línii s bielou vlajkou (pred, alebo za ňou)  zo stredu ferveje alebo z odpaliska jamiek s par 3
 • meňte pin position na každom turnaji
 • pin position pre čiernu vlajku na deviatej jamke by mala byť najťažšia zo všetkých jamiek
 • ak sú vaše gríny malé, umiestňujte bielu vlajku do stredu, čiernu naopak na ich okraje
 • hráči obľubujú získavať body, preto nebuďte príliš prísni najmä na prvých turnajoch
 • spolu so skórkartou by hráči mali obdržať pri štarte aj plánik so zreteľným vyznačením PIN POSITIONS pre obidve vlajky, aby im bol umožnený rozumný, taktický a strategický golf, prinášajúci radosť a body.

Pre viac informácií kontaktujte lokálneho partnera, prip. www.powerplay-golf.com

Inštrukcie k Powerplay Golfu

Prosím, prečítajte tieto inštrukcie hráčom predtým ako začnú  hrať.

1. PowerPlay Golf zohľadňuje plný HCP a používa Stablefordový systém hodnotenia. Na každom greene sú 2 vlajky, biela a čierna. Čierna vlajka označuje ťažšiu pin position.

2. Ak zvolíte na danej jamke PowerPlay – a teda hráte na čiernu vlajku, znamená to že získavate dvojnásobný počet bodov LEN V PRÍPADE že zahráte výsledok netto birdie alebo lepší.  Takže ak zahráte  netto birdie, získavate 6 bodov.
 
3. Ťažšiu čiernu vlajku si MUSÍTE vybrať presne 3x počas prvých 8 jamiek. Na poslednej 9.jamke Vás MôŽE čakať „ štvrtý bonus PowerPlay“ – ALE POZOR ! Ak zahráte net bogie alebo horšie 2 body STRATÍTE.

4. Hru na PowerPlay je treba nahlásiť na týčku, pred prvým odpalom.  Po odpale už nie je možné hrať PowerPlay.

5. Hráči nehrajúci PowerPlay (hrajúci na bielu vlajku) patujú prví.

6. Na scorecard treba  označiť jamku, na ktorej hráč zvolí PowerPlay –  zakrúžkovaním.

7. Každý oficiálny PowerPlay turnaj registruje výsledky účastníkov do svetového PowerPlay Golf rebríčku. Každý hráč musí byť vopred zaregistrovaný na oficiálnych internetových stránkach a potom sa mu za výsledky prideľujú PowerPlay doláre  na základe ktorých sa vytvára rebríček.

PRAVIDLÁ PowerPlay Golf

HRA NA RANY

VŠEOBECNE

1    Pokiaľ nie je špecifikované inak, pri PowerPlay Golfe sú uplatňované  pravidlá golfu ustanovené R&A Rules Limited.

2    Navrhovaný formát pre PowerPlay Golf je 9 jamiek
DEFINÍCIE  

3    Na každom greene sú vyrezané dve jamky, ľahšia s bielou vlajkou, ťažšia s čiernou PowerPlay vlajkou.

4    Hrať PowerPlay znamená mieriť na čiernu vlajku

AKO HRAŤ POWER PLAY

5    Hráč musí zahlásiť 3 x PowerPlay počas prvých 8 jamiek a jeho zapisovač musí túto skutočnosť zaznamenať zakrúžkovaním príslušného čísla jamky na Score Card. Pokiaľ na score card nie je zaznamenaná skutočnosť PowerPlay, je táto považovaná za neplatnú a hráč musí byť diskvalifikovaný.

6    Hráč musí mieriť na bielu vlajku, pokiaľ nezahlási modul PowerPlay.

7    Hráči musia nominovať svoj PowerPlay modul pred odpalom. Nominácia modulu PowerPlay po odpale je neplatná.

8    Na jamke č. 9 hráč môže zahlásiť PowerPlay pri akceptácii vyššieho rizika (viď pravidlo 12)

ZÍSKAVANIE BODOV

9    Bodovanie pri hre na rany je podľa Stableford systému

10    Ak hráč nenominoval PowerPlay, je hodnotený podľa štandartného Stablefordového systému, t.j.

 • Netto Double Bogey        0 bodov
 • Netto Bogey                    1 bod
 • Netto Par                         2 body
 • Netto Birdie                     3 body
 • Netto Eagle                     4 body
 • Netto Albatros                 5 bodov

11    ak hráč nominoval jamku na PowerPlay, je hodnotený zvýhodneným systémom pri dosiahnutí Birdie, či lepšie, a to  nasledovne:

 • Netto Double Bogey       0 bodov
 • Netto Bogey                   1 bod
 • Netto Par                        2 body
 • Netto Birdie                    6 body
 • Netto Eagle                    8 bodov
 • Netto Albatros              10 bodov

Majte na pamäti, že hráči nezískavajú dvojnásobný počet bodov za netto par/bogye pri PowerPlay.

12    Hráči činia dôležité rozhodnutie na 9. tee – buď zvolia hru na bielu vlajku (chránia svoje skóre), alebo zariskujú a hrajú PowerPlay uvedomujúc si možnú stratu dvoch bodov z celkového skóre pri získaní netto bogey, či horšieho výsledku.

Príklad: ak hráč zahrá na 9. jamke pri module PowerPlay netto bogey, Netto Double Bogey, alebo horšie, odrátajú sa mu 2 body z celkového dovtedy získaného skóre. Ak hráč nehrá PowerPlay, je hodnotený štandardne podľa Stableford systému.

HRA NA JAMKY

VŠEOBECNE  

1    Pokiaľ nie je špecifikované inak, pri PowerPlay Golfe sú uplatňované  pravidlá golfu ustanovené R&A Rules Limited.

2    Navrhovaný formát pre PowerPlay Golf je 9 jamiek
DEFINÍCIE  

3    Na každom greene sú vyrezané dve jamky, ľahšia s bielou vlajkou, ťažšia s čiernou PowerPlay vlajkou.

4    Hrať PowerPlay znamená mieriť na čiernu vlajku
AKO HRAŤ POWER PLAY

5    Hráč musí zahlásiť 3 x PowerPlay počas prvých 8 jamiek a jeho zapisovač musí túto skutočnosť zaznamenať zakrúžkovaním príslušného čísla jamky na Score Card. Pokiaľ na score card nie je zaznamenaná skutočnosť PowerPlay, je táto považovaná za neplatnú a hráč musí byť diskvalifikovaný.

6    Hráč musí mieriť na bielu vlajku, pokiaľ nezahlási modul PowerPlay.

7    Hráči musia nominovať svoj PowerPlay modul pred odpalom. Nominácia modulu PowerPlay po odpale je neplatná.

8    Na jamke č. 9 hráč môže zahlásiť PowerPlay pri akceptácii vyššieho rizika (viď pravidlo 12)

ZÍSKAVANIE BODOV

9    Bodovanie pri hre na rany je podľa Stableford systému

10    Ak hráč nenominoval PowerPlay, je hodnotený podľa štandartného Stablefordového systému, t.j.

 • Netto Double Bogey        0 bodov
 • Netto Bogey                    1 bod
 • Netto Par                        2 body
 • Netto Birdie                    3 body
 • Netto Eagle                    4 body
 • Netto Albatros                5 bodov

11    ak hráč nominoval jamku na PowerPlay, je hodnotený zvýhodneným systémom pri dosiahnutí Birdie, či lepšie, a to  nasledovne:

 • Netto Double Bogey        0 bodov
 • Netto Bogey                    1 bod
 • Netto Par                        2 body
 • Netto Birdie                     6 body
 • Netto Eagle                     8 bodov
 • Netto Albatros               10 bodov

Majte na pamäti, že hráči nezískavajú dvojnásobný počet bodov za netto par/bogye pri PowerPlay.

12    Hráči činia dôležité rozhodnutie na 9. tee – buď zvolia hru na bielu vlajku (chránia svoje skóre), alebo zariskujú a hrajú PowerPlay uvedomujúc si možnú stratu dvoch bodov z celkového skóre pri získaní netto bogey, či horšieho výsledku.

Príklad: ak hráč zahrá na 9. jamke pri module PowerPlay netto bogey, Netto Double Bogey, alebo horšie, odrátajú sa mu 2 body z celkového dovtedy získaného skóre. Ak hráč nehrá PowerPlay, je hodnotený štandardne podľa Stableford systému.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 162) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
BennettScieve
ZaydenScieve
17.04.24 08:15
Seo-Ul-Not
Seo-Ul-Not
11.04.24 05:22

Мы команда SEO-экспертов, специализирующихся на повышении посещаемости и рейтинга вашего сайта в поисковых системах.
Наша команда достигли значительных результатов и стремимся передать вам наши знания и опыт.
Какими преимуществами вы сможете воспользоваться:
продвижение сайта магазин цена
• Подробный анализ вашего сайта и создание персонализированной стратегии продвижения.
• Усовершенствование контента и технических особенностей вашего сайта для достижения максимальной производительности.
• Регулярное отслеживание и анализ результатов, с целью постоянного улучшения вашего онлайн-присутствия.
Подробнее https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/
Уже сейчас наши клиенты получают результаты: повышение посещаемости, улучшение позиций в поисковых запросах и, конечно же, рост бизнеса. Мы можем предоставить вам бесплатную консультацию, для обсуждения ваших требований и разработки стратегии продвижения, соответствующей вашим целям и бюджету.
Не упустите шанс улучшить свои показатели в онлайн-мире. Свяжитесь с нами уже сегодня.

JamesScieve
StephenScieve
07.04.24 18:18
Weavalp
Weavalp
17.03.24 23:12

Hydroxychloroquine's potential as a treatment for COVID-19 has raised questions about the role of preprint servers and rapid dissemination of research findings during public health emergencies. buy hydroxychloroquine 200 mg While preprint servers offer a valuable platform for sharing preliminary research findings with the scientific community, they also pose risks, such as the spread of misinformation and premature adoption of unproven treatments. Responsible use of preprint servers requires careful vetting of research findings and transparent reporting of study limitations.

ppu-prof_Pa
ppu-prof_Pa
29.02.24 09:47

Наша группа квалифицированных мастеров находится в готовности предъявить вам передовые подходы, которые не только гарантируют прочную защиту от прохлады, но и преподнесут вашему дому модный вид.
Мы эксплуатируем с новыми средствами, обеспечивая долгий время службы и прекрасные результаты. Изоляция наружных стен – это не только экономия на прогреве, но и ухаживание о экологии. Энергосберегающие разработки, каковые мы производим, способствуют не только личному, но и сохранению природных ресурсов.
Самое основное: Стоимость работ по утеплению фасада у нас составляет всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое изменит ваш дом в действительный комфортный уголок с минимальными затратами.
Наши проекты – это не исключительно теплоизоляция, это созидание области, в где всякий элемент показывает ваш свой манеру. Мы примем во внимание все ваши просьбы, чтобы осуществить ваш дом еще более приятным и привлекательным.
Подробнее на http://www.ppu-prof.ru/
Не откладывайте труды о своем помещении на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш домик не только теплым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в сферу благополучия и качества.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next