Golf Online

Informácie pre golfové kluby

Začlenením sa medzi ihriská s licenciou na organizovanie PPG turnajov sa klub stane atraktívnejším nielen pre svojich členov, ale aj pre členov iných klubov a nových zákazníkov. Ponúkne novú, zábavnú alternatívu ku klasickým golfovým turnajom, menej náročnú na čas, ale zato s väčšími emóciami.

Staňte sa organizátorom PowerPlay Golf turnajov a podujatí !

PowerPlay Golf je celosvetový fenomén.

Či už obvykle organizujete klasické golfové turnaje, korporatívne  podujatia alebo rôzne spoločenské akcie, PowerPlay Golf je perfektný spôsob uvedenia nového elementu RISKUJ a ZÍSKAJ ODMENU !

Organizácia POWER PLAY GOLF oficiálneho podujatia

1. Narežte dve jamky na každom gríne

2. Biela vlajka na ľahšiu a čierna (PPG) vlajka na ťažšiu PIN POSITION

3. Informujte hráčov o tom, že účasťou na oficiálnom turnaji PPG sa kvalifikujú na získavanie Power Play Dollars. Koľko dolárov získali si môžu hráči overiť  návštevou na www.powerplay-golf.com po turnaji

4. Hráči musia udať svoju e-mailovú adresu pred turnajom, aby mohli byť zaregistrovaní a zarábať PPG doláre

5. Štartér by mal hráčov na prvom odpalisku informovať nasledovne:
a)    POWER PLAY GOLF sa hrá na plný HCP, používa Stableford systém hodnotenia. Netto bogey získava 1 bod, netto par 2, netto birdie 3, netto albatros 4 body.
b)    Na každom greene su 2 vlajky, biela na ľahšom mieste, POWER PLAY čierna na ťažšej pozícii
c)    Ak nahlásite na TEE hrám na POWER PLAY – získavate dvojnásobný počet bodov iba vtedy, ak zahráte netto birdie, či lepšie. napr. získate 6 bodov za netto birdie a 8 bodov za netto albatros.
d)    Musíte nahlásiť 3 x POWER PLAY hru počas prvých 8 jamiek
e)    Môžete nahlásiť bonusovú 4. Power Play hru na deviatej jamke, ak tak však učiníte, vystavujete sa riziku mínus 2 bodov, pokiaľ zahráte netto bogie a horšie. Ak zahráte netto par, získavate 2 body. Ak zahráte netto birdie, alebo lepšie – získavate dvojnásobný počet bodov.
f)    Hru POWER PLAY je nutné nahlásiť zapisovateľovi pred odpálením z TEE. Power Play sa nedá zrušiť, akonáhle bol nahlásený.
g)    Hráči nehrajúci POWER PLAY (na bielu vlajku) patujú prví.
h)    Zapisovateľ musí označiť krúžkom číslo jamky na score card tam, kde hráč nahlásil hru POWER PLAY.

6. Zapisovanie výsledkov. Pokiaľ je Váš klub zaregistrovaný, hráči hrajúci na vašom turnaji môžu získať Power Play doláre a zaradiť sa do medzinárodného rebríčka hráčov PowerPlay golfu.

Umiestnenie vlajok

Power play sa odlišuje od normálneho golfu hlavne tým, že hráč si môže vybrať jednu z dvoch vlajok. Rozumné umiestnenie PIN POSITIONS je kľúčové z hľadiska rozvoja tohto formátu. Hlavné zásady:

 • čierna vlajka by mala byť minimálne 2 metre od okraja grínu
 • prirodzené miesto na čiernu vlajku je čo najťažšie, blízko ku sklonu
 • neumiestňujte čiernu vlajku tak, aby bola v jednej línii s bielou vlajkou (pred, alebo za ňou)  zo stredu ferveje alebo z odpaliska jamiek s par 3
 • meňte pin position na každom turnaji
 • pin position pre čiernu vlajku na deviatej jamke by mala byť najťažšia zo všetkých jamiek
 • ak sú vaše gríny malé, umiestňujte bielu vlajku do stredu, čiernu naopak na ich okraje
 • hráči obľubujú získavať body, preto nebuďte príliš prísni najmä na prvých turnajoch
 • spolu so skórkartou by hráči mali obdržať pri štarte aj plánik so zreteľným vyznačením PIN POSITIONS pre obidve vlajky, aby im bol umožnený rozumný, taktický a strategický golf, prinášajúci radosť a body.

Pre viac informácií kontaktujte lokálneho partnera, prip. www.powerplay-golf.com

Inštrukcie k Powerplay Golfu

Prosím, prečítajte tieto inštrukcie hráčom predtým ako začnú  hrať.

1. PowerPlay Golf zohľadňuje plný HCP a používa Stablefordový systém hodnotenia. Na každom greene sú 2 vlajky, biela a čierna. Čierna vlajka označuje ťažšiu pin position.

2. Ak zvolíte na danej jamke PowerPlay – a teda hráte na čiernu vlajku, znamená to že získavate dvojnásobný počet bodov LEN V PRÍPADE že zahráte výsledok netto birdie alebo lepší.  Takže ak zahráte  netto birdie, získavate 6 bodov.
 
3. Ťažšiu čiernu vlajku si MUSÍTE vybrať presne 3x počas prvých 8 jamiek. Na poslednej 9.jamke Vás MôŽE čakať „ štvrtý bonus PowerPlay“ – ALE POZOR ! Ak zahráte net bogie alebo horšie 2 body STRATÍTE.

4. Hru na PowerPlay je treba nahlásiť na týčku, pred prvým odpalom.  Po odpale už nie je možné hrať PowerPlay.

5. Hráči nehrajúci PowerPlay (hrajúci na bielu vlajku) patujú prví.

6. Na scorecard treba  označiť jamku, na ktorej hráč zvolí PowerPlay –  zakrúžkovaním.

7. Každý oficiálny PowerPlay turnaj registruje výsledky účastníkov do svetového PowerPlay Golf rebríčku. Každý hráč musí byť vopred zaregistrovaný na oficiálnych internetových stránkach a potom sa mu za výsledky prideľujú PowerPlay doláre  na základe ktorých sa vytvára rebríček.

PRAVIDLÁ PowerPlay Golf

HRA NA RANY

VŠEOBECNE

1    Pokiaľ nie je špecifikované inak, pri PowerPlay Golfe sú uplatňované  pravidlá golfu ustanovené R&A Rules Limited.

2    Navrhovaný formát pre PowerPlay Golf je 9 jamiek
DEFINÍCIE  

3    Na každom greene sú vyrezané dve jamky, ľahšia s bielou vlajkou, ťažšia s čiernou PowerPlay vlajkou.

4    Hrať PowerPlay znamená mieriť na čiernu vlajku

AKO HRAŤ POWER PLAY

5    Hráč musí zahlásiť 3 x PowerPlay počas prvých 8 jamiek a jeho zapisovač musí túto skutočnosť zaznamenať zakrúžkovaním príslušného čísla jamky na Score Card. Pokiaľ na score card nie je zaznamenaná skutočnosť PowerPlay, je táto považovaná za neplatnú a hráč musí byť diskvalifikovaný.

6    Hráč musí mieriť na bielu vlajku, pokiaľ nezahlási modul PowerPlay.

7    Hráči musia nominovať svoj PowerPlay modul pred odpalom. Nominácia modulu PowerPlay po odpale je neplatná.

8    Na jamke č. 9 hráč môže zahlásiť PowerPlay pri akceptácii vyššieho rizika (viď pravidlo 12)

ZÍSKAVANIE BODOV

9    Bodovanie pri hre na rany je podľa Stableford systému

10    Ak hráč nenominoval PowerPlay, je hodnotený podľa štandartného Stablefordového systému, t.j.

 • Netto Double Bogey        0 bodov
 • Netto Bogey                    1 bod
 • Netto Par                         2 body
 • Netto Birdie                     3 body
 • Netto Eagle                     4 body
 • Netto Albatros                 5 bodov

11    ak hráč nominoval jamku na PowerPlay, je hodnotený zvýhodneným systémom pri dosiahnutí Birdie, či lepšie, a to  nasledovne:

 • Netto Double Bogey       0 bodov
 • Netto Bogey                   1 bod
 • Netto Par                        2 body
 • Netto Birdie                    6 body
 • Netto Eagle                    8 bodov
 • Netto Albatros              10 bodov

Majte na pamäti, že hráči nezískavajú dvojnásobný počet bodov za netto par/bogye pri PowerPlay.

12    Hráči činia dôležité rozhodnutie na 9. tee – buď zvolia hru na bielu vlajku (chránia svoje skóre), alebo zariskujú a hrajú PowerPlay uvedomujúc si možnú stratu dvoch bodov z celkového skóre pri získaní netto bogey, či horšieho výsledku.

Príklad: ak hráč zahrá na 9. jamke pri module PowerPlay netto bogey, Netto Double Bogey, alebo horšie, odrátajú sa mu 2 body z celkového dovtedy získaného skóre. Ak hráč nehrá PowerPlay, je hodnotený štandardne podľa Stableford systému.

HRA NA JAMKY

VŠEOBECNE  

1    Pokiaľ nie je špecifikované inak, pri PowerPlay Golfe sú uplatňované  pravidlá golfu ustanovené R&A Rules Limited.

2    Navrhovaný formát pre PowerPlay Golf je 9 jamiek
DEFINÍCIE  

3    Na každom greene sú vyrezané dve jamky, ľahšia s bielou vlajkou, ťažšia s čiernou PowerPlay vlajkou.

4    Hrať PowerPlay znamená mieriť na čiernu vlajku
AKO HRAŤ POWER PLAY

5    Hráč musí zahlásiť 3 x PowerPlay počas prvých 8 jamiek a jeho zapisovač musí túto skutočnosť zaznamenať zakrúžkovaním príslušného čísla jamky na Score Card. Pokiaľ na score card nie je zaznamenaná skutočnosť PowerPlay, je táto považovaná za neplatnú a hráč musí byť diskvalifikovaný.

6    Hráč musí mieriť na bielu vlajku, pokiaľ nezahlási modul PowerPlay.

7    Hráči musia nominovať svoj PowerPlay modul pred odpalom. Nominácia modulu PowerPlay po odpale je neplatná.

8    Na jamke č. 9 hráč môže zahlásiť PowerPlay pri akceptácii vyššieho rizika (viď pravidlo 12)

ZÍSKAVANIE BODOV

9    Bodovanie pri hre na rany je podľa Stableford systému

10    Ak hráč nenominoval PowerPlay, je hodnotený podľa štandartného Stablefordového systému, t.j.

 • Netto Double Bogey        0 bodov
 • Netto Bogey                    1 bod
 • Netto Par                        2 body
 • Netto Birdie                    3 body
 • Netto Eagle                    4 body
 • Netto Albatros                5 bodov

11    ak hráč nominoval jamku na PowerPlay, je hodnotený zvýhodneným systémom pri dosiahnutí Birdie, či lepšie, a to  nasledovne:

 • Netto Double Bogey        0 bodov
 • Netto Bogey                    1 bod
 • Netto Par                        2 body
 • Netto Birdie                     6 body
 • Netto Eagle                     8 bodov
 • Netto Albatros               10 bodov

Majte na pamäti, že hráči nezískavajú dvojnásobný počet bodov za netto par/bogye pri PowerPlay.

12    Hráči činia dôležité rozhodnutie na 9. tee – buď zvolia hru na bielu vlajku (chránia svoje skóre), alebo zariskujú a hrajú PowerPlay uvedomujúc si možnú stratu dvoch bodov z celkového skóre pri získaní netto bogey, či horšieho výsledku.

Príklad: ak hráč zahrá na 9. jamke pri module PowerPlay netto bogey, Netto Double Bogey, alebo horšie, odrátajú sa mu 2 body z celkového dovtedy získaného skóre. Ak hráč nehrá PowerPlay, je hodnotený štandardne podľa Stableford systému.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 20) Pridať komentár
 
Broslexy
Broslexy
21.04.17 08:08

Tim McGraw is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit http://timmcgrawtourtickets.com/ - Tim McGraw concert schedule

http://www.web-farm.co.uk
rolex replica
04.11.16 08:26

There is a added twist. Pope was [url=http://www.rolexsreplicas.org.uk]replica rolex[/url] acutely a lot added accessible to accept Grub-Street positions to accomplishment the [url=http://www.acornpc.co.uk]uk replica watches[/url] banana abandon of the pamphlet, than Jonson: what he takes from Jonson is a lot of acutely the low antic of the vomit, and even again he strips it of its cloister [url=http://www.replicasonline.co.uk]replica watches uk[/url] backing. He was appropriately in abounding approval of the adversity suffered by Curll a few months afterwards the episode.

United States
claire
18.10.16 08:51

Louis Vuitton handbags was built-in in the year 1905, in France on the French coastline,Fashion headlines news report: Data of Foreign luxuryChanel handbags goods online retail platform Baghunter.You can tell more women are taking up deep sea diving by glancing at the list of luxury Original Rolex Watches manufacturers rushing to release suitably feminine Rolex Air King for this sport. 1:1 Replica Breitling Watches is probably best known for waterproofing itsOmega Watches Replica .

Louis Vuitton handbags

Original Rolex Watches

Rolex Air King

Chanel handbags

1:1 Replica Breitling Watches

Omega Watches Replica

toni
cole
29.08.16 10:26

Beautiful replica handbags division consistently so bright leafy, as if cogent a adventure of adolescence and beauty, no admiration such as humans expect, even the girls are adulterated by cutting a dress of accoutrements of absorbing admirable bounce arena women who already approved afterwards French affluence Dior is it not so? Having gone through a continued algid snow frost, publicity and looks advanced to abounding bloom, even the diorama these iconic appearance becomes tricks,the able appliance of technology and elements abounding of inspiration, as humans absolutely acknowledge the pleasing. High quality gucci replica handbags aswell been alleged pillow pack, with its glassy yet temperament, affected and absorbing women anatomy has won the majority of changeable accompany adulation for business, leisure, biking a array of purposes, the absolute this appearance of chanel replica are not altered to Gucci archetypal appearance but absolutely let it considerably.